smartphone

 

UPDATE: Δημοσίευση στο ΦΕΚ, Ν. 4540/2018 ΦΕΚ Α’/91/22.5.2018, άρθρο 37.

 

Ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 15 Μαΐου 2018 η υπ’ αριθμ. 1577/3 11.5.2018 τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλιτισμού με τίτλο: "Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, όσον αφορά τους όρους αναπαραγωγής έργων πνευματικής ιδιοκτησίας για ιδιωτική χρήση και την εύλογη αμοιβή του δημιουργού και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων" ως άρθρο 37 του Νόμου 4540/2018 (ΦΕΚ Α’/91/22.5.2018) που τιτλοφορείται "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης. Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις."

 

Η εν λόγω διάταξη αντικαθιστά την μέχρι σήμερα ισχύουσα εκδοχή του άρθρου 18 Ν. 2121/1993, εισάγοντας ορισμένες αλλαγές στο πλαίσιο της εξαίρεσης ιδιωτικής αναπαραγωγής.

 

Ειδικότερα:

  • Καθορίζεται ρητώς ότι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) υπάγονται σε καθεστώς εύλογης αμοιβής ίσο με 2% της αξίας τους (όπως αυτό των υπολογιστών και των tablets).
  • Η αναφορά στις "δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets)" αντικαθίσταται από την αναφορά σε "φορητές ηλεκτρονικές συσκευές - ταμπλέτες (tablets)".
  • Καταργήθηκε η αναφορά σε λοιπά "αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας κάτω του ενός (1) TByte ή ίσο και άνω του ενός (1) TByte". Πλέον, τα υπαγόμενα αποθηκευτικά μέσα στην οφειλή εύλογης αμοιβής είναι μόνο όσα έχουν χωρητικότητα άνω των 4GB.
  • Kαταργήθηκε το κριτήριο της μνήμης RAM ως προϋπόθεση για την υπαγωγή των υπολογιστών, ταμπλετών και έξυπνων κινητών στην εύλογη αμοιβή.
  • Ενοποιήθηκε η εύλογη αμοιβή για τα υπαγόμενα σε αυτήν αποθηκευτικά μέσα (χωρητικότητας άνω των 4 GB) η οποία ορίζεται πλέον ενιαία στο 6% της αξίας τους. Το εν λόγω ποσοστό διανέμεται στο σύνολο των κατηγοριών δικαιούχων ενώ με την προηγούμενη διάταξη τα μέσα με χωρητικότητα μικρότερη από 1ΤΒ διανέμονταν μόνον στους δημιουργούς και εκδότες εντύπων.
  • Η περίπτωση γ) του άρθρου 4 καθώς και οι παρ. 5 και 7 του άρθρου 18 καταργούνται.
  • Προβλέπεται ρητή υποχρέωση των εισπράττοντων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης να επιστρέφουν την εύλογη αμοιβή στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες (όχι όμως σε τρίτους εισαγωγείς ή εμπόρους) που αποδεικνύουν ότι τα τεχνικά μέσα που προμηθεύουν προδήλως προορίζονται για χρήσεις άλλες από την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, με πρόβλεψη σύντομης και αποτελεσματικής διαδικασίας επιστροφής η οποία αναρτάται στον ιστότοπό τους (νέα παρ. 11 άρθρου 18).
  • Η νέα εκδοχή του άρθρου 18 ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4481/2017 ενώ για τις κατά την έναρξη ισχύος της τροποποιητικής διάταξης εκκρεμείς δίκες που αφορούν στο άρθρο 18 και έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, συνεχίζει να εφαρμόζεται η προϊσχύσασα εκδοχή (άρ. 37 παρ. 2 της ψηφισθείσας διάταξης).

 

Το πλήρες κείμενο του ψηφισθέντος νέου άρθρου 18 είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/p-metanast-pap_aposp.pdf.

 

Πηγή: https://www.hellenicparliament.gr

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [update]

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

 

Photo credits: https://www.freepik.com/free-photo/man-using-mobile-smartphone_1190146.htm | Designed by Freepik