υπεπθ

Oρισμός για τη «διανοητική ιδιοκτησία» προβλέπεται σε πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που τιτλοφορείται «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την 18η Ιουνίου μέχρι την 29η Ιουνίου 2015. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 7 του εν λόγω νομοσχεδίου ορίζεται ως «διανοητική ιδιοκτησία»: η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, και ενδεικτικά τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.»

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ως άνω ορισμός ισχύει κατ' αρχήν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νομοσχεδίου και των διατάξεων νόμου τις οποίες τροποποιεί (ιδίως του Ν. 4310/2014). Εντούτοις, πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες διάταξη νόμου προβλέπει ορισμό για τη διανοητική ιδιοκτησία. 

 

Πηγή: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2450