Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαωμάτων Φωτογράφων διοργανώνει διήμερο Συνέδριο με θέμα:

«Η Πνευματική Ιδιοκτησία σε Κρίση» 

 

στην Αθήνα, στις 6 & 7 Μαρτίου 2015 στο Κτίριο Ιωνικού Κέντρου, οδός Λυσίου 11, Πλάκα

 

Οι Εισηγήσεις του Συνεδρίου θα ενταχθούν στις θεματικές Ενότητες:

-Νέες Τεχνολογίες & Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας,

-Συλλογική Διαχείριση & Πάροχοι Ψηφιακού Περιεχομένου – Το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού,

-Νομοθετική Πολιτική Ε.Ε.: Ψηφιακή Τεχνολογία & Συλλογική Διαχείριση.

 

Στο τέλος κάθε θεματικής Ενότητας θα ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων στο Συνέδριο και των εισηγητών.

Εισηγητές θα είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες στη πνευματική ιδιοκτησία και εκπρόσωποι οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

 

 

Η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, στο πλαίσιο επιμορφωτικών εισηγήσεων, διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Δίκες των Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων Ο.Σ.Δ.Π

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 20:00,

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60, Αθήνα

Εισηγήτρια: Άννα Πλεύρη, Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ευχάριστα νέα για το χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθότι από τις 26 Φεβρουαρίου 2015 θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) καθώς και η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για καταχώριση σχεδίων και υποδειγμάτων. Η υπουργική απόφαση (ΥΑ) αριθ. 12625/1 (ΦΕΚ Β΄ 3258/04.12.2014) ρυθμίζει τις τεχνικές προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες για τους τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής των ενδιαφερομένων με τον ΟΒΙ, ενώ σε ειδικό κεφάλαιο (κεφάλαιο 4ο) προβλέπονται οι όροι ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος. Η εν λόγω ΥΑ είναι γενικής εφαρμογής και εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε τίτλο, βεβαίωση ή έγγραφο εν γένει, πλην αυτών που αφορούν εφευρέσεις προσωρινώς ή οριστικώς απόρρητες (Ν. 4325/1963). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική συναλλαγή με τον ΟΒΙ είναι η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 248/71 Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β΄/16.05.2001) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 ΟΒΙ

Πηγή: http://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=-1&ncode=332