aepi

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΥΟΔΔ 202/28.04.2017) η από 27 Απριλίου 2017 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για διορισμό Προσωρινού Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ, κατ' εφαρμογή του νεοψηφισθέντος άρθρου 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993 (δια του άρ. 15 Ν. 4463/2017).

 

Όπως ορίζεται στην απόφαση, ο διορισμός Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ κρίνεται αναγκαίος διότι «συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο εν λόγω οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω -μεταξύ των άλλων- των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει, όπως προκύπτει από τα πορίσματα της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου σε αυτόν, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ορκωτών-ελεγκτών λογιστών "Ernst & Young".»

 

Ως προσωρινός επίτροπος στην ΑΕΠΙ διορίζεται η κ. Μαρία Βλάχου, Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, «ως πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε ζητήματα ελέγχου κρατικών ΝΠΙΔ, δημόσιων επιχειρήσεων, σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, οικονομικής διαχείρισης και νομικά θέματα», σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης.

 

Η διάρκεια της θητείας της ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (28/4/2017), με δυνατότητα τρίμηνης ανανέωσης.

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993, στο οποίο παραπέμπει η απόφαση του διορισμού, η Επίτροπος καλείται να διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν, να ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Περαιτέρω, για την επίτευξη των σκοπών αυτών, η προσωρινή Επίτροπος υποκαθιστά* τη διοίκηση από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ενώ επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του οργανισμού ή οδηγηθεί σε πτώχευση. Τέλος, οφείλει να υποβάλλει στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας της.

 

To πλήρες κείμενο της απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, είναι διαθέσιμο εδώ.

 

* Ως προς το ζήτημα της υποκατάστασης ή αντικατάστασης της διοίκησης της ΑΕΠΙ από τον Επίτροπο, αξίζει να σημειωθεί ότι στο από 25/4/2017 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού αναφέρεται ότι στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «προβλέπεται η τοποθέτηση Επιτρόπου, που θα αντικαταστήσει τη διοίκηση, όταν προκύπτει σοβαρό διαχειριστικό πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, στο μεταβατικό αυτό στάδιο, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, με την τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα η διοίκηση της ΑΕΠΙ υποκαθίσταται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της […]».

 

Πηγή: www.et.gr, www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=68612

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMA ΣΤΟ IPRIGHTS.GR:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΕΠΙ: ΤΟ [ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ "ΑΕΠΙ": ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΣΔ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 

 


world ip day

Η 26η Απριλίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η μέρα αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη συμβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, των ευρεσιτεχνιών, των σημάτων και των σχεδίων στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα υπενθυμίζει τη σημασία προστασίας της δημιουργικότητας και της καινοτομίας αλλά και την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας στους δημιουργούς, εφευρέτες, ερευνητές και λοιπούς καινοτόμους φορείς ως αντάλλαγμα για την προσφορά τους στην ολότητα.

Φέτος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας επέλεξε να αφιερώσει την ημέρα στην Καινοτομία, με το motto: Innovation-Improving Lives. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας εορτάζεται και στην Ελλάδα.

opi ip day

H αφίσα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 2017

 

 

Επιμέλεια: Δρ Θεόδωρος Χίου, δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας.

 

 

 

Intellectualproperty mid

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, o Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτ. Ελλάδος, o Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ διοργανώνουν την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας ημερίδα με τίτλο:


"Έρευνα και Καινοτομία-Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας"

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 4ης Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, η οποία, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ομιλίες για θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας, διανοητικής ιδιοκτησίας και εξεύρεσης πόρων για την χρηματοδότηση μετατροπής καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα.

 

Το Πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

12:00 Πέρας προσέλευσης - Εγγραφές

 

12:00 – 12:10 Χαιρετισμοί

κ. Κ. Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Π.Δ.Ε.

Καθ. Κλ. Μπάρλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Ε.Β Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Καθ. Δ. Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξη Πανεπιστήμιου Πατρών

Δρ. Ι. Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής ΟΒΙ

Συντονιστής : Νίκος Κοτσώνης, Γεν. Διευθυντής του Σ.Ε.Β Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

 

12:10 – 12:30 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μεταφορά Τεχνολογίας και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δρ. Κώστας Τρούλος, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

 

12:30 – 12:40 Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα

Δρ. Ι. Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής ΟΒΙ

 

12:40 – 13:00 Η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Τεχνολογική Πληροφόρηση από Δημοσιευμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Ι. Στασινόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών, ΟΒΙ

 

13:00 – 13:20 Τρέχουσες Δράσεις Διμερών Συνεργασιών στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ

Δρ. Β. Μεσθανέως, Προϊσταμένη Τμήματος Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών-Δ/νση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, ΓΓΕΤ

 

13:20 – 13:40 Ειδικές Δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ: Υδατοκαλλιέργειες, Βιομηχανικά Υλικά, Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό

Δρ. Δ.Πουτούκης, Προϊστάμενος Τμήματος Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής-Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, ΓΓΕΤ

 

13:40 – 14:00 Παρουσίαση της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Δρ. Στ. Πούλου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.- Ε.Τ.Α.Κ.)

 

14:00 - 14:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση

 

Για τη συμμετοχή στην Ημερίδα απαιτείται εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyzGsfbVblyikroxR01pwNn2beCkKoi764qMgUrjmsT5ye3Q/viewform?c=0&w=1

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο 2610 620815 email :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

 

innovathens

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διοργανώνει την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 18.00 στο Innovathens (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι), ημερίδα με θέμα:

“Alternative IP strategies to support R&D efforts”

με κεντρικό ομιλητή τον κ. James Love, Director of Knowledge Ecology International (KEI).

Η ημερίδα απευθύνεται σε νομικούς, ερευνητές, εκπροσώπους θεσμικών φορέων ανάπτυξης καινοτομίας και χάραξης πολιτικής, φοιτητές, οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων κ.α.

 

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

 

18:00-18:20 Χαιρετισμοί

Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΟΒΙ

Δρ. Γιάννης Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής, ΟΒΙ

18.20-19.30 Alternative IP strategies to support R&D efforts

James Love, Director of Ecology Knowledge International (KEI)

19.30–20.00 Συζήτηση

Συντονιστής: Δρ. Γιώργος Παπανικολάου (Μέλος ΔΣ ΟΒΙ)

20.00–21.00 Networking (ελαφρύ κοκτέιλ)

 

Είσοδος ελεύθερη.

Η ομιλία του κ. James Love θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά χωρίς διερμηνεία.

Πληροφορίες: Τμήμα Επικοινωνίας, Ρ. Ζαχαροπούλου, τηλ. 210 6183541, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πηγή: www.obi.gr

Photo Credits: Innovathens FB page


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΒΙ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ & ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

 

 AEPI TROPOLOGIA

UPDATE: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α 42/30-03-2017) ο Νόμος 4463/2017, στο άρθρο 15 του οποίου εισάγεται η κατωτέρω ρύθμιση για τον "Προσωρινό Επίτροπο" ΟΣΔ στον Ν. 2121/1993 (άρθρο 54 παρ. 10).

To πλήρες κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή στις 23 Μαρτίου 2017 τροπολογία η οποία εισάγει στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας το θεσμό του "Προσωρινού Επιτρόπου". Ο Προσωρινός Επίτροπος δύναται να διοριστεί σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης που χαρακτηρίζονται από αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν αναλάβει.

Ειδικότερα, με το ακροτελεύτιο άρθρο 15 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου που τιτλοφορείται "Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις" προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 54 του Νόμου 2121/1993, η οποία ρυθμίζει αναλυτικά το ρόλο, τα καθήκοντα και τον τρόπο επιλογής και τοποθέτησης του Προσωρινού Επιτρόπου.

Το περιεχόμενο της ρύθμισης είναι το εξής:

"Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, μετά από γνώμη του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προληπτικό διοικητικό μέτρο το διορισμό προσωρινού επιτρόπου με θητεία έξι (6) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) μόνο φορά με διάρκεια έως τρεις (3) μήνες.

Ο προσωρινός επίτροπος διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον επίτροπο, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του οργανισμού ή οδηγηθεί σε πτώχευση.

Για τα λοιπά θέματα διοίκησης, το ΔΣ υποχρεούται να ενημερώνει τον προσωρινό επίτροπο, ο οποίος, εάν διαφωνεί με την εν λόγω απόφαση ή ενέργεια που μπορεί να πλήξει τη βιωσιμότητα του οργανισμού ή τα συμφέροντα των δικαιούχων, αποφασίζει ο ίδιος.

Ο προσωρινός επίτροπος επιλέγεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ προσώπων εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων ή οργανισμών ή οικονομικά ή νομικά θέματα.

Ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου δεν επιτρέπεται να προβληθεί ως λόγος τροποποίησης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας στην οποία είναι συμβαλλόμενος ο οργανισμός.

Τα όργανα διοίκησης και οι εργαζόμενοι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον προσωρινό επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του. Η ευθύνη του προσωρινού επιτρόπου κατά την άσκηση
των καθηκόντων του περιορίζεται σε δόλο και βαριά αμέλεια.

Για την υποβοήθηση του έργου του, ο προσωρινός επίτροπος δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η αμοιβή του προσωρινού επιτρόπου καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ, με την απόφαση διορισμού του και βαρύνει, μαζί με τα έξοδα διαχείρισης και τις αμοιβές των συνεργατών του, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο έχει διοριστεί.

Ο επίτροπος υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας του.

Η θητεία του προσωρινού επιτρόπου λήγει με την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Άλλως, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει το διορισμό του προσωρινού επιτρόπου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή στην ανάγκη εξυγίανσης του οργανισμού."

Από τη (φωτογραφική) διατύπωση του εν λόγω άρθρου, εύκολα συνάγεται ότι η εν λόγω ρύθμιση εισάγεται με σκοπό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα λειτουργικής επάρκειας της ΑΕΠΙ, όπως αυτό προκύπτει από την έκθεση ευρημάτων του ειδικού διαχειριστικού ελέγχου που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες.

 

Η εν λόγω διάταξη θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή: Επίσημα Πρακτικά της Βουλής [http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/m-ipsidik-pap-synolo.pdf]

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δ. Ν., Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: QUO VADIS?

 

kid cover

 

Η Ερευνητική Ομάδα του Ιονίου Πανεπιστημίου «Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός» (IHRC) και το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής Κληρονομίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνουν διεπιστημονικό Συνέδριο στην Κέρκυρα (στο κτήριο της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας, Καποδιστρίου 120)

την Παρασκευή και το Σάββατο 28 και 29 Απριλίου 2017

με θέμα «Παιδί και Πληροφορία - Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας,  Δικαίου - Δεοντολογίας και Πολιτισμού».

 

Επίκεντρο των διεπιστημονικών θεματικών του συνεδρίου είναι το παιδί σε σχέση με την πληροφορία όσον αφορά την ιστορία, τη ρύθμιση (δίκαιο και δεοντολογία) και τον πολιτισμό. Ως «παιδί» εννοείται για τις ανάγκες του συνεδρίου ο ανήλικος από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία της ενηλικίωσης (18 ετών), κατά τον συνήθη ορισμό της νομικής επιστήμης. Η πληροφορία εννοείται κατά την πλέον ευρεία της έννοια (είτε ενσωματωμένη σε φορέα είτε ανεξάρτητη από τον φορέα της).

 

Μεταξύ των ποικίλων θεματικών που θα διερευνηθούν στο Συνέδριο, συγκαταλέγονται και ζητήματα που άπτονται του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν ιδίως την προστασία ανηλίκων δημιουργών και δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η Συνεδρία Α1 με τίτλο "Παιδί, Πληροφορία και Πνευματική Ιδιοκτησία" και με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

Συντονιστές: Λάμπρος Κοτσίρης, Σπυρίδων Γερακάρης

16:00 – 16:15 Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΟΠΙ για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα
Εισηγήτριες: Μαρία Σινανίδου, Δάφνη Παπαδοπούλου

16:15 – 16:30 Ένα παιδί σερφάρει στο ίντερνετ... ερωτήματα και απαντήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
Εισηγήτριες: Μαρία Σινανίδου, Δάφνη Παπαδοπούλου

16:30 – 16:45 Η διδασκαλία του σεβασμού στην πνευματική ιδιοκτησία σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Καλέμης, Λυδία Λουκά, Νικόλαος Γενούζης (Νέοι Ερευνητές)

16:45 – 17:00 Το παιδί – καλλιτέχνης
Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Κυπρούλη

17:00 – 17:15 Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και ανοικτότητα για παιδιά)
Εισηγητής: Μαρίνος Παπαδόπουλος

17:15 – 17:30 Aνήλικοι αστέρες κατά γονέων για παράνομη οικειοποίηση αμοιβών τους από καλλιτεχνική δραστηριότητα: η περίπτωση του California Child Actor’s Bill
Εισηγητής: Θεόδωρος Χίου

17:30 – 17:45 Δικαιώματα παιδιών – ηθοποιών: συνάδει η εργασία με την εκπαίδευσή τους;
Εισηγήτριες: Μαρίνα Δρούγα, Στέλλα Κατσαρδή (Νέες Ερευνήτριες)

 

Το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

H συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου (σε αλφαβητική σειρά):

 • Κωνσταντίνος Αγγελάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Γιώργος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ιωάννης Δεληγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Λάμπρος Κοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Εμμανουήλ Μάγκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Λίλιαν Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστημίο Αιγαίου
 • Χριστίνα Μπάνου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Θεοφανώ Παπαζήση, Ομότιμη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Μάριος Πούλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Βασίλης Χρυσικόπουλος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επίσημος Ιστοχώρος Συνεδρίου: http://events.ihrc.gr/infokid2017/

Εγγραφή Συνεδρίου: http://events.ihrc.gr/infokid2017/registration/

Χορηγός Επικοινωνίας Συνεδρίου: IPrights.GR

 

 

Cocktail Bar Kleines Phi in Hamburg 4

 

Ήδη με τον Νόμο 4442/2016, ο οποίος αποσκοπεί στην απλούστευση της ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), μέσω αντικατάστασης του υφιστάμενου καθεστώτος αδειοδότησης με καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας, καταργήθηκε η χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στα καταστήματα αυτά από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που προτίθεται να κάνει χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων υποχρεούται πλέον να προβεί σε σχετική δήλωση χρήσης μουσικής, την οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει στην γνωστοποίηση λειτουργίας που οφείλει να υποβάλει προς το Δήμο.

 

Εν αναμονή της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής απόφασης που προβλέπει ο Νόμος (άρθρο 36 παρ. 1), η οποία ακόμη δεν έχει εκδοθεί και η οποία θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την ως άνω γνωστοποίηση, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ερμηνευτική Εγκύκλιο αναφορικά με τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής για τη μεταβατική περίοδο από την έναρξη ισχύος του Νόμου μέχρι την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ.

 

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ κατόπιν λήξης της υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου απλή γνωστοποίηση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

«Με την παρούσα ο υπογράφων …………., (ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……….., με έδρα ……….) κάτοικος ………., διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού …………… με την επωνυμία ………… και γνωστοποιώ ότι θα προβώ σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4442/2016.»

 

Βεβαίως, η υποχρέωση του επιχειρηματία καταστήματος υ.ε. για λήψη της κατάλληλης άδειας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για δημόσια εκτέλεση προστατευόμενου ρεπερτορίου (εκπροσωπούμενου ή μη από ΟΣΔ) ασφαλώς και διατηρείται, ακόμα και αν δεν αποτελεί περιεχόμενο της ως άνω γνωστοποίησης, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 4442/2016.

 

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων

Πηγή: www.ypes.gr


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.

 

ΜΟΥΣΙΚΗ&ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΣΔ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2121/1993 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΜΟΥΣΙΚΗ&ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ&ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ANEY ΕΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ GEA (ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

 

photography


Η φωτογραφική ομάδα της φυσιολατρικής κίνησης «ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ» διοργανώνει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00 στην αίθουσα «Νίκος Εγγονόπουλος», Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης», Μπακογιάννη 38-42, Βριλήσσια εκδήλωση-συζήτηση με τίτλο:

"Ο νόμος κάνει zoom στη φωτογραφία"

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ευσύνοπτη παρουσίαση του νομικού πλαισίου που αφορά τις φωτογραφίες στο ευρύ κοινό, μέσω ανάπτυξης ζητημάτων που αφορούν τόσο τους δημιουργούς-φωτογράφους όσο και τους χρήστες φωτογραφιών, έχοντας ως κεντρικούς άξονες το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Ομιλητές:

Έλενα Σπυροπούλου, Δικηγόρος ΜΑ

Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Photo Credits: Φώτης ΜήτσηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ IPRIGHTS.GR:

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ vs. ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 1-0

H ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΕ

 

aepi elegxos

 

Δημοσιεύτηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2017 η έκθεση ευρημάτων του ειδικού διαχειριστικού ελέγχου που διενεργήθηκε στην ΑΕΠΙ από εταιρεία ορκωτών λογιστών (Ernst&Young Ελλάς), κατόπιν εντολής του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το μακροσκελές κείμενο της έκθεσης περιέχει τα ευρήματα του ελέγχου αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας της εταιρείας κατά τις χρήσεις 2011-2014. Ειδικότερα, η έκθεση, μεταξύ άλλων, εντόπισε:

 • Ύπαρξη αρνητικών Ίδιων Κεφαλαίων ύψους περίπου 19,9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υποδεικνύει την αδυναμία της ΑΕΠΙ να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της.
 • Λειτουργική ζημία κατά την περίοδο 2011-2014 ύψους 11,3 εκατομμυρίων ευρώ, δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι υψηλότερα σε σχέση με τα έσοδα της εταιρείας. Τα σημαντικότερα έξοδα για την υπό εξέταση περίοδο κατά φθίνουσα σειρά αφορούν αμοιβές των μελών του ΔΣ και συγγενών αυτών (κόστος μισθοδοσίας, αμοιβές παραστάσεων στο ΔΣ, δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης και δαπάνες μεταφορικών μέσων), αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία, προμήθειες είσπραξης τιμολογίων και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα.
 • Ουσιώδη αβεβαιότητα και αμφιβολία ως προς την ικανότητα της ΑΕΠΙ να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά της, δεδομένης της απουσίας επιχειρηματικού πλάνου για μείωση των λειτουργικών εξόδων και σημαντική ενίσχυσή της με νέα κεφάλαια.
 • Ύπαρξη αδιανέμητων δικαιωμάτων σε μέλη ύψους 42,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προκύπτουν από τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής.
 • Παρακράτηση προμήθειας ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ από τα διανεμόμενα εκτελεστικά δικαιώματα αλλοδαπού ρεπερτορίου κατά την περίοδο 2011-2014, εκ των οποίων τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της ΑΕΠΙ.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης ευρημάτων είναι δημοσιευμένο εδώ.

 

Ιστορικό

Η εν λόγω έκθεση ευρημάτων αποτελεί τη διεκπεραίωση του ελέγχου που διενεργήθηκε κατόπιν της από 24/2/2015 εντολής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει του άρθρου 54 παρ. 5 Ν. 2121/1993 και ύστερα από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την επιλογή αναδόχου εταιρείας ορκωτών λογιστών. Η σύμβαση με την ανάδοχο Ernst&Young Ελλάς υπεγράφη στις 24 Αυγούστου 2015 και ο έλεγχος ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου 2015.

Εν συνεχεία, η ΑΕΠΙ αρνήθηκε να συνεργαστεί με την ελέγκτρια εταιρεία και το έργο ελέγχου σταμάτησε για αρκετούς μήνες, δεδομένου ότι τα αυτοβούλως προσκομισθέντα από την ΑΕΠΙ στοιχεία δεν επαρκούσαν για τη διενέργεια του ελέγχου. Λόγω της άρνησης συνεργασίας στον έλεγχο, ο Υπουργός Πολιτισμού επέβαλε στην ΑΕΠΙ στις 30 Ιουνίου 2016 διοικητικό πρόστιμο ύψους 85.000 ευρώ. Κατόπιν αυτού, στις 11 Ιουλίου 2016 η ελεγκτική εταιρεία μετέβη στα γραφεία της ΑΕΠΙ για τη λήψη των απαραίτητων στοιχείων και από το Σεπτέμβριο του 2016 άρχισε και ουσιαστικά ο διαχειριστικός έλεγχος, του οποίου το πόρισμα αποτυπώνεται στην ως άνω έκθεση ευρημάτων.

 

Αντιδράσεις

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της έκθεσης ευρημάτων του διαχειριστικού ελέγχου της ΑΕΠΙ, οι όμοροι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης GEA και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ προέβησαν σε σχετικές ανακοινώσεις και δηλώσεις, ενώ ερώτηση προς την Υπουργό κατέθεσε στις 10 Φεβρουαρίου 2017 βουλευτής της αντιπολίτευσης, ζητώντας να λάβει γνώσει για τις περαιτέρω ενέργειες που προτίθεται να κάνει το Υπουργείο σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου.

 

Ανακοίνωση από το Υπουργείο

Περαιτέρω, με αφορμή την ως άνω έκθεση, το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2017, με την οποία γίνεται σύνδεση ανάμεσα στα ανησυχητικά πορίσματα του ελέγχου και στις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο προς (επανα)κατάθεση στη Βουλή (απεστάλη στις 13/2/2017 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) πολύπαθο νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση.

Ειδικότερα η ανακοίνωση τονίζει ότι το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις και θεσμούς που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, όπως η Γενική Συνέλευση Δημιουργών, το Εποπτικό Συμβούλιο και η εγκατάσταση ανεξάρτητου Επιτρόπου Εξυγίανσης, σε περίπτωση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, όπως στην περίπτωση της ΑΕΠΙ, που «δίνουν τέλος στους παχυλούς μισθούς μελών ΔΣ οργανισμών, σε δικαιούχους που δεν αμείβονται δίκαια για το έργο τους, σε χρήστες που δεν ξέρουν σε ποιους και τι ποσό πρέπει να πληρώσουν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

 

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δ.Ν., δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων

 

Πηγές:

http://www.iprights.gr/images/pdf/sxedio-nomou-infographic-th_Chiou.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9667942.pdf

http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/2017-02/20170206-ekthesi_eyrimaton_ey.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9924885.pdf

https://www.autodia.gr/File/RetreiveFile/49

http://www.geamusic.gr/?m=news0036&sel=4&bg=n11

http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=67633

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: QUO VADIS?

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


διμεε3

Το νομικό περιοδικό "Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας" (ΔiΜΕΕ) διοργανώνει το

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

την

Παρασκευή 27 & το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017,

στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομιχάλη 23, Αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής Αθηνών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ).

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα για την πνευματική ιδιοκτησία παρουσιάζει η Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ με τίτλο

 

"Πνευματικά δικαιώματα και πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση"

 

 

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, ώρα 16.45 – 18.45 με το ακόλουθο πρόγραμμα και συμμετέχοντες:

 

Πρόεδρος: Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D., Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Μέλος Συντακτικής Ομάδας ΔιΜΕΕ

 

Χαιρετισμός: Ιωάννης Χαμηλοθώρης,
Επίτ. Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος ΟΠΙ

 

Key Note Speaker: Maria Martin-Prat, Head of the Copyright Unit, European Commision

Τhe European Commission’s recent legislative proposals and how they
shape copyright in the Single Digital Market

 

Ομιλητές:

Δημήτρης Τζουγανάτος, Καθηγητής Νομικής Σχολης ΕΚΠΑ Δικηγόρος

Η συλλογική διαχείριση ΔΠΙ μετά την Οδηγία 2014/26/ΕΕ

 

Παρασκευή Παπαρσενίου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Διαφάνεια στις σχέσεις οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και χρηστών
σύμφωνα με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ

 

Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, Δικηγόρος, LLM

Αμοιβολόγια οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και
δημόσια εκτέλεση

 

18:15 – 18:45 Συζήτηση

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

Δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων Θεόδωρος Χίου