cover obi impact hub

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας εγκαινιάζει μία νέα Σειρά Σεμιναρίων με θέμα: Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία στον 21ο αιώνα. Το πρώτο σεμινάριο Σεμινάριο - workshop της σειράς έχει θέμα:

 

«Ανοιχτή καινοτομία και βιομηχανική ιδιοκτησία: ευκαιρίες και προκλήσεις»

και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00,

στο Impact Hub (Καραϊσκάκη 28, 10554, Ψυρρή, Αθήνα).

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τεθούν και θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της Ανοικτής Καινοτομίας από την πλευρά των δημιουργών αλλά και οι νομικές προκλήσεις της.                                     

Το Σεμινάριο – workshop απευθύνεται σε δικηγόρους, ερευνητές, εκπροσώπους τεχνολογικών και άλλων φορέων, φοιτητές, επιχειρηματίες κ.α.

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

 

11:00 – 13:30 Μέρος Α: Ανοιχτή καινοτομία - η οπτική των δημιουργών

 

11.00 – 11.10 Χαιρετισμός

Η οικονομική διάσταση της καινοτομίας και της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Δρ. Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής ΟΒΙ

 

11.10 - 11.20 Ανοιχτή καινοτομία: Ευκαιρίες και προκλήσεις σε ένα κόσμο που αλλάζει

Δρ. Γιώργος Παπανικολάου, Μέλος ΔΣ ΟΒΙ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

11.20 – 11.45 Οι αναπτύσσοντες: σύγχρονα υποκείμενα της καινοτομίας

Δρ. Πάρις Χρυσός, Καθηγητής Διοίκησης Καινοτομίας στο Ανώτατο Ινστιτούτο

Εμπορίου Παρισιού

 

11.45 – 12.05 Openbionics: ανοικτό προσθετικό χέρι χαμηλού κόστους

Μηνάς Λιαροκάπης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Yale University

 

12.05 – 12.20 UPSat: ο πρώτος δορυφόρος ανοικτής σχεδίασης

Μάνθος Παπαματθαίου, Libre Space Foundation

Πιέρρος Παπαδέας, Libre Space Foundation

 

12.20 – 12.40 Open Hardware και μελλοντικές προκλήσεις

Θανάσης Δεληγιάννης, Συντονιστής της ομάδας εργασίας Open Hardware του

Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

 

12.40 – 13.00 Ανοικτά δίκτυα αξίας

Αλέξανδρος Παζαΐτης, Μεταπτυχιακός φοιτητής MA in Technology Governance,

Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Tallinn University of

Technology - Research Fellow, P2P Lab

 

13.00-13.30 Συζήτηση

Συντονιστής: Δρ. Γ. Παπανικολάου, Μέλος ΔΣ ΟΒΙ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

13.30-14.30 Διάλειμμά για καφέ

 

 

14.30 – 16.30 Μέρος Β: Οι νομικές προκλήσεις της ανοιχτής καινοτομίας

Συντονιστής: Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Πρόεδρος ΔΣ ΟΒΙ

 

Επιχειρηματικά Μοντέλα Ανοιχτής Καινοτομίας

Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Πρόεδρος ΔΣ ΟΒΙ

 

Η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο ελληνικό δίκαιο: Βασικές έννοιες

Κατερίνα Μαργέλου, Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης, ΟΒΙ

 

Τίτλοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Κώστας Αμπατζής, Διευθυντής Καταθέσεων & Χορηγήσεων Τίτλων, ΟΒΙ

 

Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού, Περιεχομένου και Δεδομένων

Δρ. Θοδωρής Χίου, Νομικός, Σύμβουλος στη Διανοητική Ιδιοκτησία

 

Άδειες Ανοιχτού Υλισμικού (Υλικού)

Δανάη Οικονόμου, Νομικός, Συνεργάτης ΟΒΙ

 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

 

16.20 Συμπεράσματα - Σύνοψη

Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Πρόεδρος ΔΣ ΟΒΙ

Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

 

 

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ε. Γαλλή, τηλ.  210 6183519
Β. Μακρή, τηλ. 210 6183618

Πηγή: www.obi.gr

 

Δείτε επίσης:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θεόδωρος Χίου (Δ.Ν. Πανεπιστημίου Στρασβούργου (CEIPI) – Δικηγόρος), Πνευματική ιδιοκτησία και αποκλεισμός πρόσβασης σε ιστοτόπους: Η αναλογικότητα σε ένα ψηφιακό κόσμο, ΧρΙΔ, 2016, σελ. 230 επ.

Cocktail Bar Kleines Phi in Hamburg 4
Ψηφίστηκε ο Νόμος υπ' αριθμ. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εισάγονται ρυθμίσεις που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην απλούστευση της ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια κλπ).

 

Οι νέες ρυθμίσεις προσανατολίζονται στην αντικατάσταση του καθεστώτος αδειοδότησης των εν λόγω καταστημάτων από καθεστώς γνωστοποίησης της λειτουργίας στον κατά τόπο Δήμο, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνει τη διοίκηση σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε αυτά τα πλαίσια, προβλέπεται και η απλούστευση των προϋποθέσεων για τη χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στα εν λόγω καταστήματα.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 29 του εν λόγω Νόμου, η χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο καταργείται. Αντ’ αυτής, ο ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση αυτή, υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση χρήσης μουσικής, την οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει στην ως άνω γνωστοποίηση του και παράλληλα να πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης που θέτει η υπ' αριθμόν 3/1995 Αστυνομική Διάταξη (εγκεκριμένη από την υπ' αριθμ. 1023/2/37ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης).

 

Περαιτέρω, όπως ορίζεται ρητά στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, τυχόν υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Όμως, οι εν λόγω υποχρεώσεις ή άδειες εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της ως άνω γνωστοποίησης ούτε της άδειας.

 

Άρθρο 29 Ν. 4442/2016

Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων

1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β' 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.

2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης.

3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

 

Καθίσταται σαφές ότι με τη νέα ρύθμιση επέρχεται πλήρης αποσύνδεση μεταξύ των προϋποθέσεων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αδειοδότησης της δημόσιας εκτέλεσης προστατευόμενου μουσικού ρεπερτορίου από τους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, καθίσταται άνευ αντικειμένου η ρύθμιση του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 σχετικά με την υποχρέωση (εφόσον επρόκειτο να εκτελεστεί εκπροσωπούμενο από ΟΣΔ ρεπερτόριο) προσαγωγής έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενης από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης κατά τη λήψη της δημοτικής άδειας χρήσης μουσικών οργάνων. Το ίδιο ισχύει και για την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τη χρονική ισχύ των δημοτικών αδειών μουσικών οργάνων.

Ομοίως, ο μηχανισμός υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων περί εκτέλεσης μη εκπροσωπούμενου από ΟΣΔ ρεπερτορίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, o οποίoς προβλέπεται στο εκκρεμές ακόμη νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση, (εφόσον τελικώς ψηφιστεί) θα καταστεί ανεφάρμοστος.

Πρόκειται για το άρθρο 58 παρ. 6 του ν/σ (2η έκδοση αυτού, Οκτώβριος 2016), με το οποίο εισάγεται β’ και γ' εδάφιο στο άρθρο 63 παρ. 2 Ν. 2121/1993, σύμφωνα με το οποίο: "Εάν το εκτελούμενο ρεπερτόριο δεν έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας του Δήμου αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη εκτέλεσης εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης του ΟΠΙ. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προωθείται από τον Δήμο στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των δημιουργών, προκειμένου για τη δυνατότητα διενέργειας του αναγκαίου ελέγχου σε καταστήματα δημόσιας εκτέλεσης."  

Βεβαίως, όπως ρητά αναφέρεται και στη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 4 του νομοσχεδίου, η υποχρέωση του επιχειρηματία καταστήματος υ.ε. για λήψη της κατάλληλης άδειας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για δημόσια εκτέλεση προστατευόμενου ρεπερτορίου (εκπροσωπούμενου ή μη από ΟΣΔ) ασφαλώς διατηρείται. Αυτό που μεταβάλλεται είναι ότι η ο έλεγχος για την ύπαρξη και ισχύ της κατάλληλης άδειας θα γίνεται μόνον εκ των υστέρων, δηλαδή κατά τη λειτουργία του καταστήματος από τους αρμόδιους φορείς.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πηγή: http://www.et.gr

Photo credits: commons.wikimedia.org

 

 

Διασβάστε επίσης σχετικά:

Θ. Χίου, Περί της δημόσιας εκτέλεσης «μη εκπροσωπούμενου» ρεπερτορίου: Λύνοντας τον νομικό γρίφο, ΔιΜΕΕ 2/2016, σελ. 244.

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ Κ.Υ.Ε.: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Υ.Ε.

Δικηγόρος Θεόδωρος Χίου πνευματικά δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία

λογκλοπη 2

 

H ομάδα «Δίκαιο και Τέχνη» των φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών, στα πλαίσια των εβδομαδιαίων συναντήσεών της, διοργανώνει

την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

ώρα 15:00-17:00

στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής Αθηνών (Σόλωνος 104 και Μαυρομιχάλη 17 Αθήνα)

εκδήλωση με θέμα:

«Λογοκλοπή και ζητήματα αντιγραφής μουσικών έργων»

 

Το φαινόμενο της λογοκλοπής μουσικής και αντιγραφής μουσικών έργων (music plagiarism) εγείρει προβληματισμούς τόσο καλλιτεχνικής και όσο νομικής φύσης. Πώς βιώνει ένας μουσικός τη λογοκλοπή και πώς χρησιμοποιεί τα προγενέστερα έργα ως πηγή έμπνευσης; Πότε η χρήση στοιχείων από προγενέστερα έργα είναι επιτρεπτή και πότε συνιστά απομίμηση κατά το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας;  Ποια είναι τα τεχνικά εργαλεία για την εξακρίβωσή της λογοκλοπής και τι προσφέρουν οι μουσικολογικές αναλύσεις;

Η εκδήλωση επιδιώκει να προσεγγίσει το φαινόμενο της λογοκλοπής από νομική, μουσική και μουσικολογική σκοπιά με εισηγήσεις από ειδικούς του εκάστοτε πεδίου. Περαιτέρω, θα παρουσιαστούν από τους φοιτητές που επιμελήθηκαν την εκδήλωση σημαντικές δικαστικές αποφάσεις λογοκλοπής μουσικών έργων ενώ στο τέλος το κοινό θα κληθεί να συμμετέχει διαδραστικά στη διάγνωση ύπαρξης ή μη λογοκλοπής σε αντιπαραβαλλόμενα μουσικά έργα.

 

Συμμετέχουν:

 

Βασιλική Καρακώστα

Μουσικός, ερμηνεύτρια

 

Τάσος Κολυδάς

Διδάκτωρ Ιστορικής Μουσικολογίας (PhD) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική (MSc)

 

Θεόδωρος Χίου

Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων

 

Διοργάνωση: Ομάδα «Δίκαιο και Τέχνη»

Παρουσίαση, επιμέλεια & συντονισμός εκδήλωσης: Μαριλένα Ντεβέ, Θανάσης Παπαζαφειρόπουλος, Κάρολος Τσούνης

Οργανωτική σύμπραξη: Θεόδωρος Χίου

Χορηγός Επικοινωνίας: ΙPrights.GR

Το event της εκδήλωσης στο Facebook: https://www.facebook.com/events/1758713501118859/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1480943576553406


 

Πληροφορίες για τους διοργανωτές και τους εισηγητές

Ομάδα Δίκαιο και Τέχνη

 

Πρόκειται για μια ομάδα φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Είναι ουσιαστικά αυτό που δηλώνει και το όνομά της. Μέσα από το συνδυασμό ζητημάτων που αφορούν τη νομική επιστήμη και την τέχνη, η ομάδα προσπαθεί να φέρει στο προσκήνιο μια σειρά από ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που δείχνουν πόσο κοντά μπορούν να βρεθούν τελικά δύο φαινομενικά αντίθετες αφετηρίες. Μια φορά κάθε βδομάδα και μια διαφορετική ομάδα φοιτητών, που αναλαμβάνει μαζί με τους καλεσμένους που η ίδια έχει επιλέξει, να φέρει εις πέρας την αποστολή αυτή. Ο στόχος είναι να μάθουμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να περάσουμε δημιουργικό χρόνο, αναδεικνύοντας παράλληλα την πιο προσιτή και γοητευτική πλευρά της κατά τ' άλλα δύσκολης και απόμακρης νομικής επιστήμης.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα εκδηλώσεων εδώ: https://www.facebook.com/dikaiokaitexni/?fref=ts

 

Βασιλική Καρακώστα

 

Η Βασιλική Καρακώστα είναι Ελληνίδα ερμηνεύτρια της παραδοσιακής δημοτικής μουσικής και του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Έχει στο ενεργητικό της τρεις δίσκους και πάρα πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες όπως Διονύση Σαββόπουλο, Πετρολούκα Χαλκιά, Χρόνη Αϊδονίδη, Νίκο Παπάζογλου, Ν. Πορτοκάλογλου και Β. Μπουντούνη. Πρόσφατα δημιούργησε το V - ision in prison, ένα σύστημα μεθόδου μουσικής εκπαίδευσης για τους τρόφιμους των ΣΔΕ φυλακών. Το Vconcert Eλληνικής Δημοτικής Κλασικής Μουσικής είναι το τελευταίο έργο της που παρουσίασε τον Οκτώβρη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη με μεγάλη επιτυχία. Αυτόν το καιρό ετοιμάζει δυο παραστάσεις για καλό σκοπό με μια τεράστια ομάδα συντελεστών στις 10 & 11 Δεκεμβρίου στο θέατρο Καλουτά & στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/vasiliki.karakostab/

 

Τάσος Κολυδάς

 

Ο Τάσος Κολυδάς αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα. Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ ιστορικής μουσικολογίας, με βαθμό Άριστα Παμψηφεί, στο ίδιο τμήμα, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου του απενεμήθη Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική με βαθμό Άριστα.

Έχει δημοσιεύσει κείμενα σχετικά με την Μουσικολογία και την Πληροφορική σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά. Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει αναπτύξει διαδικτυακές εφαρμογές στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων και έργων ψηφιοποίησης πολιτιστικών συλλογών, για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής Ακουστικής, το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου κ.ά. Έχει διδάξει κιθάρα και ιστορία της μουσικής σε ωδεία των Αθηνών. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και μέλος της συντακτικής επιτροπής στο μουσικολογικό περιοδικό Πολυφωνία και στο φοιτητικό περιοδικό ΜουΣΑ. Διατέλεσε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών, του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ειδικός Γραμματέας στο Εθνικό Συμβούλιο Μουσικής - Unesco. Εργάζεται ως καθηγητής Θεωρητικών της Ευρωπαϊκής Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο του Ιλίου.

Περισσότερες πληροφορίες: www.kolydart.gr

 

Θεόδωρος Χίου

 

Ο Θεόδωρος Χίου είναι Διδάκτωρ Νομικής και Δικηγόρος Αθηνών, ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Είναι ιδρυτής και διαχειριστής του δικηγορικού γραφείου «Δρ. Θεόδωρου Χίου & Συνεργατών» και του ιστότοπου νομικού ενδιαφέροντος www.iprights.gr. Ασκεί μάχιμη δικηγορία και παρέχει νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, του δικαίου του Ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών. Είναι εγκεκριμένος Καθηγητής Νομικής του Πανεπιστήμιου Paris 13/IdEF και συγγραφέας αρκετών νομικών μελετών και εισηγήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας μουσικών έργων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iprights.gr/profi

obi

 

Ο ΟΒΙ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, EPO) διοργανώνουν διήμερο Συνέδριο με θέμα:

 

Εφευρέσεις στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων: Ο δρόμος για την αγορά

την Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

στο ξενοδοχείο Divani Caravel, Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα

 

Στο Συνέδριο θα αναλυθούν οι πτυχές των στρατηγικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συνέδριο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

 • τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 • τη σύνταξη των αξιώσεων
 • τα πιο πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τη Διανοητική Ιδιοκτησία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων
 • τις δυνατότητες προστασίας της καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο του συστήματος των φυτικών ποικιλιών

 

Το σχέδιο Προγράμματος του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν αλλά απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή στον ΟΒΙ της Φόρμας Συμμετοχής έως τις 07.11.2016στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στο συνέδριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία Ελληνικά - Αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες: 
κα Ράνια Ζαχαροπούλου
Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο: 210 6183541

Πηγή:http://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=584

obi

 

O Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στα πλαίσια του διμερούς προγράμματος συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, διοργανώνει σεμινάρια σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα με θέμα «Προστασία των Εφευρέσεων - Από την Ιδέα στην Εμπορευματοποίηση»

 

την Τρίτη 1.11.2016, ώρα 12:00 μ.μ.

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο κτίριο ΚΕΔΕΑ (κόκκινο κτίριο), Αμφιθέατρο Ι, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη

και

την Πέμπτη 3.11.2016, ώρα 12:00 μ.μ.

στο Αμφιθέατρο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων.

 

Τα σεμινάρια καλύπτουν θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ειδικότερα την διαδικασία κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, την αξιοποίηση τεχνολογικών επιτευγμάτων καθώς και την παρουσίαση εργαλείων διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας

 

Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου στη Θεσσαλονίκη, πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου στα Ιωάννινα, πατήστε εδώ.

Πηγή: www.obi.gr

Δικηγόρος Θεόδωρος Χίου

open access 2

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνουν

 

την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

 

ημερίδα με θέμα «Ελεύθερο - Ανοικτό Λογισμικό, Ανοικτή Πρόσβαση και Επιχειρηματικότητα», με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο του FSFE (Free Software Foundation Europe)  Matthias Kirschner.

 

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας διαμορφώνεται ως εξής:

 

18:00-18:15 Γεωργία Τζένου (Enterprise Europe Network-Hellas, ΕΚΤ)

Υπηρεσίες Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 

18:15-19:00 Matthias Kirschner (πρόεδρος του FSFE)

Common misunderstandings about Free Software: How individuals, companies, governmental and non-governmental organisations can use the full potential of Free Software

 

19:00-19:30 Χάρης Γεωργιάδης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

SearchCulture.gr - Κεντρική πρόσβαση σε ανοικτό πολιτιστικό ψηφιακό περιεχόμενο

 

19:30-19:45 Μαρίνα Αγγελάκη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

Ανοικτό περιεχόμενο & Υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing

 

19:45-20:15 Polina Malaja (FSFE legal team Coordinator)

DSM, EIF, RED: Acronyms on the EU level and why they matter for software freedom

 

20:15-20:45 Παναγιώτης Κρανιδιώτης

Ελεύθερο - Ανοικτό Λογισμικό και επιχειρήσεις

 

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού και της Ανοικτής Πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα, για τους πολίτες, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

 

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση: https://ellak.gr/simmetochi-stin-imerida-elefthero-logismiko-anichti-prosvasi-ke-epichirimatikotita-26102016/

 

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live

 

 

Πηγή: https://eellak.ellak.gr, http://www.ekt.gr/el/news/20376

Θεόδωρος Χίου Δικηγόρος πνευματικά δικαιώματα

 IMG 1388

Τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» παρουσίασε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 ο Υπουργός κ. Α. Μπαλτάς, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πρόκειται για μία νέα εκδοχή νομοσχεδίου, σε αντικατάσταση του αιφνιδίως αποσυρθέντος νομοσχεδίου που κατατέθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Όσον αφορά το σκέλος της πνευματικής ιδιοκτησίας (Μέρος Ι), το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ, μέσω της εισαγωγής διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), ήτοι οργανισμών διαχείρισης δικαιωμάτων που ανήκουν στα μέλη τους ή ελέγχονται από αυτά ή/και έχουν οργανωθεί σε μη κερδοσκόποι βάση, Ανεξαρτήτων Οντοτήτων Διαχείρισης (ΑΟΔ), ήτοι οργανισμών που δεν ανήκουν σε δικαιούχους και έχουν οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση, και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων (άρθρα 1-55 ΣχΝ).

Μεταξύ άλλων:

 • Προβλέπεται υποχρεωτική ύπαρξη Εποπτικού Συμβουλίου με 3-5 μέλη στους ΟΣΔ το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των δημιουργών/μελών (άρθρο 10)
 • Aπαλείφεται η αρχική πρόβλεψη δυνητικής προσφυγής σε διαμεσολάβηση του ΟΠΙ σε διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ ΟΣΔ, μελών και χρηστών (άρθρο 44).
 • Εισάγεται ειδική διαδικασία σύναψης συλλογικών συμβάσεων μεταξύ ΟΣΔ/ΑΟΔ και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 45).
 • Προβλέπεται μηχανισμός επιβολής κυρώσεων με απόφαση Υπουργού και εισήγηση του ΟΠΙ σε περιπτώσεις παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας και υποχρεώσεων από ΟΣΔ (άρθρα 47 επ.).
 • Καταργείται η αρχική πρόβλεψη διορισμού Επιτρόπου σε περίπτωση σοβαρού διαχειριστικού ή οικονομικού προβλήματος ενός ΟΣΔ (άρθρο 53 του αρχικού νομοσχεδίου).
 • Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για ΑΟΔ που έχουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά στην κατηγορία δημιουργών μουσικών έργων (πχ. ΑΕΠΙ). Ειδικότερα, στις οντότητες αυτές εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν τους ΟΣΔ και υποχρεούνται να διαθέτουν 9-μελές εποπτικό συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. των μελών (άρθρα 9, 10 και 55). Η εν λόγω ρύθμιση αντικαθιστά την διάταξη του άρθρου 56 του αρχικά κατατεθέντος νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία τέτοιου είδους ΑΟΔ θα έπρεπε να μετατραπούν σε ΟΣΔ, τουτέστιν να ελέγχονται από τα μέλη ή/και να οργανωθούν σε μη κερδοσκοπική βάση.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο εισάγει διατάξεις που άπτονται μίας σειράς σημαντικών ζητημάτων, τα οποία δεν σχετίζονται με τη συλλογική διαχείριση (άρθρα 56-58 ΣχΝ).

Μεταξύ άλλων:

 • Εισάγεται ένα σύστημα ειδοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου (notice and take down procedure) με αρμόδια μία τριμελή «Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων». Ο εισαγόμενος μηχανισμός προστασίας θέτει στο επίκεντρό του ιδίως τους παρόχους πρόσβασης (internet service providers) και φιλοξενίας (hosting providers) στο διαδίκτυο, οι οποίοι δύνανται να υποχρεωθούν σε λήψη μέτρων όπως η απομάκρυνση ή η διακοπή πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και η επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (άρθρο 56).
 • Εισάγεται τέλος εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή στους υπολογιστές ύψους 2% της αξίας τους (άρθρο 58 παρ. 2 εδ. α’).
 • Εισάγεται άρση απορρήτου για προσβολές πνευματικών δικαιωμάτων που τελείται στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος (άρθρο 57 παρ. 9).
 • Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο για παράνομη αναπαραγωγή φωνογραφημάτων σε οποιοδήποτε τεχνικό μέσο (άρθρο 58 παρ. 8).

Το νέο νομοσχέδιο θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή για την περαιτέρω συνήθη πορεία της νομοθετικής διαδικασίας.

 

Δείτε εδώ το μέχρι σήμερα ιστορικό του νομοσχεδίου για τη συλλογική διαχείριση: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: QUO VADIS?

΄Δικηγόρος πνευματικά δικαιώματα Θεόδωρος Χίου

desing seminar ob

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τον Κοινοτικό Οργανισμό EUIPO (European Union Intellectual Property Office) διοργανώνει κατά το μήνα Οκτώβριο 2016 σειρά εξειδικευμένων Σεμιναρίων / Workshops στον τομέα των Βιομηχανικών Σχεδίων

με θέμα

'Προστασία των design: Ο δρόμος για την αγορά'

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε Σύρο, Αθήνα & Θεσσαλονίκη ως εξής:

- Σύρος: Δευτέρα, 17.10.16 Εργαστήρια "Studio" Πανεπιστημίου Αιγαίου

- Αθήνα: Τετάρτη, 19.10.16 (ώρα έναρξης: 16:00), Ξενοδοχείο Royal Olympic

- Θεσσαλονίκη: Παρασκευή, 21.10.16 (ώρα έναρξης: 10.30), Ξενοδοχείο Mediterranean Palace

 

Αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης είναι αναρτημένο στο site του ΟΒΙ (http://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=582).

 

Βασικοί ομιλητές και συντελεστές των εκδηλώσεων είναι ο Δανός expert κ. Steinar Valade Amland, καθώς και ο κ. Κώστας Αμπατζής, Διευθυντής Καταθέσεων και Χορηγήσεων του ΟΒΙ.

 

Στα σεμινάρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία Ελληνικά - Αγγλικά.

 

Συμμετοχές έως την Παρασκευή 14.10.16 με συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στο site του ΟΒΙ (http://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=582).

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

 

Πηγή: www.obi.gr

Θεόδωρος Χίου δικηγόροσ πνευματικά δικαιώματα εμπορικά σήματα προστασία ιδέας

euipo gge

Οι παρουσιάσεις των εισηγήσεων της ημερίδας που διοργανώθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 από τη Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) με θέμα:  «H νομοθετική αναθεώρηση του συστήματος σημάτων στην ΕΕ. Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ», είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος Τμημάτων Προσφυγών του EUIPO

Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Δημήτριος Μπότης, Υποδιευθυντής της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών θεμάτων του EUIPO

Βασικά σημεία της νομοθετικής αναμόρφωσης του Καν. 207/2008, σύμφωνα με τον Καν. 2424/2015.

Μαρία Μπρά, Μέλος του Α’ Τμήματος Προσφυγών του ΕUIPO

Γεωγραφικές ενδείξεις ως απόλυτος & σχετικός λόγος απαραδέκτου μεταγενέστερου σήματος.

Παναγιώτης Γερουλάκος, πρώην Νομικός Σύμβουλος του EUIPO 

Κακή Πίστη κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Πηγή: http://gge.gov.gr/?p=14772

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Δ.Ν. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

euipo gge

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ημερίδα με θέμα:

«H νομοθετική αναθεώρηση του συστήματος σημάτων στην ΕΕ. Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ»

Ώρα: 18:00 μ.μ.

Τοποθεσία: Αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου, Ακαδημίας 60,  Αθήνα

Το Πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει τις εξής εισηγήσεις:

Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος Τμημάτων Προσφυγών του EUIPO

Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Δημήτριος Μπότης, Υποδιευθυντής της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών θεμάτων του EUIPO

Βασικά σημεία της νομοθετικής αναμόρφωσης του Καν. 207/2008, σύμφωνα με τον Καν. 2424/2015.

Μαρία Μπρά, Μέλος του Α’ Τμήματος Προσφυγών του ΕUIPO

Γεωγραφικές ενδείξεις ως απόλυτος & σχετικός λόγος απαραδέκτου μεταγενέστερου σήματος.

Παναγιώτης Γερουλάκος, πρώην Νομικός Σύμβουλος του EUIPO 

Κακή Πίστη κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια της διμερούς σύμβασης συνεργασίας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως η αντίστοιχη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Aπευθύνεται σε δικηγόρους και χρήστες εμπορικών σημάτων και η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Πηγή: http://gge.gov.gr/?p=14772

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Δ.Ν. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)