Cocktail Bar Kleines Phi in Hamburg 4

 

Ήδη με τον Νόμο 4442/2016, ο οποίος αποσκοπεί στην απλούστευση της ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), μέσω αντικατάστασης του υφιστάμενου καθεστώτος αδειοδότησης με καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας, καταργήθηκε η χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στα καταστήματα αυτά από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που προτίθεται να κάνει χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων υποχρεούται πλέον να προβεί σε σχετική δήλωση χρήσης μουσικής, την οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει στην γνωστοποίηση λειτουργίας που οφείλει να υποβάλει προς το Δήμο.

 

Εν αναμονή της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής απόφασης που προβλέπει ο Νόμος (άρθρο 36 παρ. 1), η οποία ακόμη δεν έχει εκδοθεί και η οποία θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την ως άνω γνωστοποίηση, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ερμηνευτική Εγκύκλιο αναφορικά με τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής για τη μεταβατική περίοδο από την έναρξη ισχύος του Νόμου μέχρι την έκδοση της ως άνω ΚΥΑ.

 

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ κατόπιν λήξης της υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου απλή γνωστοποίηση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

«Με την παρούσα ο υπογράφων …………., (ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……….., με έδρα ……….) κάτοικος ………., διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού …………… με την επωνυμία ………… και γνωστοποιώ ότι θα προβώ σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4442/2016.»

 

Βεβαίως, η υποχρέωση του επιχειρηματία καταστήματος υ.ε. για λήψη της κατάλληλης άδειας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για δημόσια εκτέλεση προστατευόμενου ρεπερτορίου (εκπροσωπούμενου ή μη από ΟΣΔ) ασφαλώς και διατηρείται, ακόμα και αν δεν αποτελεί περιεχόμενο της ως άνω γνωστοποίησης, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 4442/2016.

 

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων

Πηγή: www.ypes.gr


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.

 

ΜΟΥΣΙΚΗ&ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΣΔ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2121/1993 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΜΟΥΣΙΚΗ&ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ&ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ANEY ΕΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ GEA (ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

 

photography


Η φωτογραφική ομάδα της φυσιολατρικής κίνησης «ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ» διοργανώνει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00 στην αίθουσα «Νίκος Εγγονόπουλος», Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης», Μπακογιάννη 38-42, Βριλήσσια εκδήλωση-συζήτηση με τίτλο:

"Ο νόμος κάνει zoom στη φωτογραφία"

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ευσύνοπτη παρουσίαση του νομικού πλαισίου που αφορά τις φωτογραφίες στο ευρύ κοινό, μέσω ανάπτυξης ζητημάτων που αφορούν τόσο τους δημιουργούς-φωτογράφους όσο και τους χρήστες φωτογραφιών, έχοντας ως κεντρικούς άξονες το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Ομιλητές:

Έλενα Σπυροπούλου, Δικηγόρος ΜΑ

Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Photo Credits: Φώτης ΜήτσηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ IPRIGHTS.GR:

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ vs. ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 1-0

H ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΕ

 

aepi elegxos

 

Δημοσιεύτηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2017 η έκθεση ευρημάτων του ειδικού διαχειριστικού ελέγχου που διενεργήθηκε στην ΑΕΠΙ από εταιρεία ορκωτών λογιστών (Ernst&Young Ελλάς), κατόπιν εντολής του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το μακροσκελές κείμενο της έκθεσης περιέχει τα ευρήματα του ελέγχου αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας της εταιρείας κατά τις χρήσεις 2011-2014. Ειδικότερα, η έκθεση, μεταξύ άλλων, εντόπισε:

  • Ύπαρξη αρνητικών Ίδιων Κεφαλαίων ύψους περίπου 19,9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υποδεικνύει την αδυναμία της ΑΕΠΙ να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της.
  • Λειτουργική ζημία κατά την περίοδο 2011-2014 ύψους 11,3 εκατομμυρίων ευρώ, δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι υψηλότερα σε σχέση με τα έσοδα της εταιρείας. Τα σημαντικότερα έξοδα για την υπό εξέταση περίοδο κατά φθίνουσα σειρά αφορούν αμοιβές των μελών του ΔΣ και συγγενών αυτών (κόστος μισθοδοσίας, αμοιβές παραστάσεων στο ΔΣ, δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης και δαπάνες μεταφορικών μέσων), αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία, προμήθειες είσπραξης τιμολογίων και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα.
  • Ουσιώδη αβεβαιότητα και αμφιβολία ως προς την ικανότητα της ΑΕΠΙ να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά της, δεδομένης της απουσίας επιχειρηματικού πλάνου για μείωση των λειτουργικών εξόδων και σημαντική ενίσχυσή της με νέα κεφάλαια.
  • Ύπαρξη αδιανέμητων δικαιωμάτων σε μέλη ύψους 42,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προκύπτουν από τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής.
  • Παρακράτηση προμήθειας ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ από τα διανεμόμενα εκτελεστικά δικαιώματα αλλοδαπού ρεπερτορίου κατά την περίοδο 2011-2014, εκ των οποίων τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της ΑΕΠΙ.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης ευρημάτων είναι δημοσιευμένο εδώ.

 

Ιστορικό

Η εν λόγω έκθεση ευρημάτων αποτελεί τη διεκπεραίωση του ελέγχου που διενεργήθηκε κατόπιν της από 24/2/2015 εντολής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει του άρθρου 54 παρ. 5 Ν. 2121/1993 και ύστερα από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την επιλογή αναδόχου εταιρείας ορκωτών λογιστών. Η σύμβαση με την ανάδοχο Ernst&Young Ελλάς υπεγράφη στις 24 Αυγούστου 2015 και ο έλεγχος ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου 2015.

Εν συνεχεία, η ΑΕΠΙ αρνήθηκε να συνεργαστεί με την ελέγκτρια εταιρεία και το έργο ελέγχου σταμάτησε για αρκετούς μήνες, δεδομένου ότι τα αυτοβούλως προσκομισθέντα από την ΑΕΠΙ στοιχεία δεν επαρκούσαν για τη διενέργεια του ελέγχου. Λόγω της άρνησης συνεργασίας στον έλεγχο, ο Υπουργός Πολιτισμού επέβαλε στην ΑΕΠΙ στις 30 Ιουνίου 2016 διοικητικό πρόστιμο ύψους 85.000 ευρώ. Κατόπιν αυτού, στις 11 Ιουλίου 2016 η ελεγκτική εταιρεία μετέβη στα γραφεία της ΑΕΠΙ για τη λήψη των απαραίτητων στοιχείων και από το Σεπτέμβριο του 2016 άρχισε και ουσιαστικά ο διαχειριστικός έλεγχος, του οποίου το πόρισμα αποτυπώνεται στην ως άνω έκθεση ευρημάτων.

 

Αντιδράσεις

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της έκθεσης ευρημάτων του διαχειριστικού ελέγχου της ΑΕΠΙ, οι όμοροι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης GEA και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ προέβησαν σε σχετικές ανακοινώσεις και δηλώσεις, ενώ ερώτηση προς την Υπουργό κατέθεσε στις 10 Φεβρουαρίου 2017 βουλευτής της αντιπολίτευσης, ζητώντας να λάβει γνώσει για τις περαιτέρω ενέργειες που προτίθεται να κάνει το Υπουργείο σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου.

 

Ανακοίνωση από το Υπουργείο

Περαιτέρω, με αφορμή την ως άνω έκθεση, το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2017, με την οποία γίνεται σύνδεση ανάμεσα στα ανησυχητικά πορίσματα του ελέγχου και στις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο προς (επανα)κατάθεση στη Βουλή (απεστάλη στις 13/2/2017 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) πολύπαθο νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση.

Ειδικότερα η ανακοίνωση τονίζει ότι το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις και θεσμούς που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, όπως η Γενική Συνέλευση Δημιουργών, το Εποπτικό Συμβούλιο και η εγκατάσταση ανεξάρτητου Επιτρόπου Εξυγίανσης, σε περίπτωση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, όπως στην περίπτωση της ΑΕΠΙ, που «δίνουν τέλος στους παχυλούς μισθούς μελών ΔΣ οργανισμών, σε δικαιούχους που δεν αμείβονται δίκαια για το έργο τους, σε χρήστες που δεν ξέρουν σε ποιους και τι ποσό πρέπει να πληρώσουν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

 

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου, Δ.Ν., δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων

 

Πηγές:

http://www.iprights.gr/images/pdf/sxedio-nomou-infographic-th_Chiou.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9667942.pdf

http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/2017-02/20170206-ekthesi_eyrimaton_ey.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9924885.pdf

https://www.autodia.gr/File/RetreiveFile/49

http://www.geamusic.gr/?m=news0036&sel=4&bg=n11

http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=67633

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: QUO VADIS?

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


διμεε3

Το νομικό περιοδικό "Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας" (ΔiΜΕΕ) διοργανώνει το

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

την

Παρασκευή 27 & το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017,

στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομιχάλη 23, Αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής Αθηνών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ).

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα για την πνευματική ιδιοκτησία παρουσιάζει η Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ με τίτλο

 

"Πνευματικά δικαιώματα και πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση"

 

 

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, ώρα 16.45 – 18.45 με το ακόλουθο πρόγραμμα και συμμετέχοντες:

 

Πρόεδρος: Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D., Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Μέλος Συντακτικής Ομάδας ΔιΜΕΕ

 

Χαιρετισμός: Ιωάννης Χαμηλοθώρης,
Επίτ. Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος ΟΠΙ

 

Key Note Speaker: Maria Martin-Prat, Head of the Copyright Unit, European Commision

Τhe European Commission’s recent legislative proposals and how they
shape copyright in the Single Digital Market

 

Ομιλητές:

Δημήτρης Τζουγανάτος, Καθηγητής Νομικής Σχολης ΕΚΠΑ Δικηγόρος

Η συλλογική διαχείριση ΔΠΙ μετά την Οδηγία 2014/26/ΕΕ

 

Παρασκευή Παπαρσενίου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Διαφάνεια στις σχέσεις οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και χρηστών
σύμφωνα με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ

 

Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, Δικηγόρος, LLM

Αμοιβολόγια οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και
δημόσια εκτέλεση

 

18:15 – 18:45 Συζήτηση

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

Δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων Θεόδωρος Χίου

cover obi impact hub

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας εγκαινιάζει μία νέα Σειρά Σεμιναρίων με θέμα: Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία στον 21ο αιώνα. Το πρώτο σεμινάριο Σεμινάριο - workshop της σειράς έχει θέμα:

 

«Ανοιχτή καινοτομία και βιομηχανική ιδιοκτησία: ευκαιρίες και προκλήσεις»

και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00,

στο Impact Hub (Καραϊσκάκη 28, 10554, Ψυρρή, Αθήνα).

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τεθούν και θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της Ανοικτής Καινοτομίας από την πλευρά των δημιουργών αλλά και οι νομικές προκλήσεις της.                                     

Το Σεμινάριο – workshop απευθύνεται σε δικηγόρους, ερευνητές, εκπροσώπους τεχνολογικών και άλλων φορέων, φοιτητές, επιχειρηματίες κ.α.

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

 

11:00 – 13:30 Μέρος Α: Ανοιχτή καινοτομία - η οπτική των δημιουργών

 

11.00 – 11.10 Χαιρετισμός

Η οικονομική διάσταση της καινοτομίας και της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Δρ. Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής ΟΒΙ

 

11.10 - 11.20 Ανοιχτή καινοτομία: Ευκαιρίες και προκλήσεις σε ένα κόσμο που αλλάζει

Δρ. Γιώργος Παπανικολάου, Μέλος ΔΣ ΟΒΙ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

11.20 – 11.45 Οι αναπτύσσοντες: σύγχρονα υποκείμενα της καινοτομίας

Δρ. Πάρις Χρυσός, Καθηγητής Διοίκησης Καινοτομίας στο Ανώτατο Ινστιτούτο

Εμπορίου Παρισιού

 

11.45 – 12.05 Openbionics: ανοικτό προσθετικό χέρι χαμηλού κόστους

Μηνάς Λιαροκάπης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Yale University

 

12.05 – 12.20 UPSat: ο πρώτος δορυφόρος ανοικτής σχεδίασης

Μάνθος Παπαματθαίου, Libre Space Foundation

Πιέρρος Παπαδέας, Libre Space Foundation

 

12.20 – 12.40 Open Hardware και μελλοντικές προκλήσεις

Θανάσης Δεληγιάννης, Συντονιστής της ομάδας εργασίας Open Hardware του

Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

 

12.40 – 13.00 Ανοικτά δίκτυα αξίας

Αλέξανδρος Παζαΐτης, Μεταπτυχιακός φοιτητής MA in Technology Governance,

Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Tallinn University of

Technology - Research Fellow, P2P Lab

 

13.00-13.30 Συζήτηση

Συντονιστής: Δρ. Γ. Παπανικολάου, Μέλος ΔΣ ΟΒΙ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

13.30-14.30 Διάλειμμά για καφέ

 

 

14.30 – 16.30 Μέρος Β: Οι νομικές προκλήσεις της ανοιχτής καινοτομίας

Συντονιστής: Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Πρόεδρος ΔΣ ΟΒΙ

 

Επιχειρηματικά Μοντέλα Ανοιχτής Καινοτομίας

Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Πρόεδρος ΔΣ ΟΒΙ

 

Η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο ελληνικό δίκαιο: Βασικές έννοιες

Κατερίνα Μαργέλου, Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης, ΟΒΙ

 

Τίτλοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Κώστας Αμπατζής, Διευθυντής Καταθέσεων & Χορηγήσεων Τίτλων, ΟΒΙ

 

Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού, Περιεχομένου και Δεδομένων

Δρ. Θοδωρής Χίου, Νομικός, Σύμβουλος στη Διανοητική Ιδιοκτησία

 

Άδειες Ανοιχτού Υλισμικού (Υλικού)

Δανάη Οικονόμου, Νομικός, Συνεργάτης ΟΒΙ

 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

 

16.20 Συμπεράσματα - Σύνοψη

Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Πρόεδρος ΔΣ ΟΒΙ

Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

 

 

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ε. Γαλλή, τηλ.  210 6183519
Β. Μακρή, τηλ. 210 6183618

Πηγή: www.obi.gr

 

Δείτε επίσης:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θεόδωρος Χίου (Δ.Ν. Πανεπιστημίου Στρασβούργου (CEIPI) – Δικηγόρος), Πνευματική ιδιοκτησία και αποκλεισμός πρόσβασης σε ιστοτόπους: Η αναλογικότητα σε ένα ψηφιακό κόσμο, ΧρΙΔ, 2016, σελ. 230 επ.

Cocktail Bar Kleines Phi in Hamburg 4
Ψηφίστηκε ο Νόμος υπ' αριθμ. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εισάγονται ρυθμίσεις που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην απλούστευση της ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια κλπ).

 

Οι νέες ρυθμίσεις προσανατολίζονται στην αντικατάσταση του καθεστώτος αδειοδότησης των εν λόγω καταστημάτων από καθεστώς γνωστοποίησης της λειτουργίας στον κατά τόπο Δήμο, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνει τη διοίκηση σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε αυτά τα πλαίσια, προβλέπεται και η απλούστευση των προϋποθέσεων για τη χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στα εν λόγω καταστήματα.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 29 του εν λόγω Νόμου, η χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο καταργείται. Αντ’ αυτής, ο ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση αυτή, υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση χρήσης μουσικής, την οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει στην ως άνω γνωστοποίηση του και παράλληλα να πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης που θέτει η υπ' αριθμόν 3/1995 Αστυνομική Διάταξη (εγκεκριμένη από την υπ' αριθμ. 1023/2/37ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης).

 

Περαιτέρω, όπως ορίζεται ρητά στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, τυχόν υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Όμως, οι εν λόγω υποχρεώσεις ή άδειες εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της ως άνω γνωστοποίησης ούτε της άδειας.

 

Άρθρο 29 Ν. 4442/2016

Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων

1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β' 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.

2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης.

3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

 

Καθίσταται σαφές ότι με τη νέα ρύθμιση επέρχεται πλήρης αποσύνδεση μεταξύ των προϋποθέσεων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αδειοδότησης της δημόσιας εκτέλεσης προστατευόμενου μουσικού ρεπερτορίου από τους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, καθίσταται άνευ αντικειμένου η ρύθμιση του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 σχετικά με την υποχρέωση (εφόσον επρόκειτο να εκτελεστεί εκπροσωπούμενο από ΟΣΔ ρεπερτόριο) προσαγωγής έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενης από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης κατά τη λήψη της δημοτικής άδειας χρήσης μουσικών οργάνων. Το ίδιο ισχύει και για την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τη χρονική ισχύ των δημοτικών αδειών μουσικών οργάνων.

Ομοίως, ο μηχανισμός υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων περί εκτέλεσης μη εκπροσωπούμενου από ΟΣΔ ρεπερτορίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, o οποίoς προβλέπεται στο εκκρεμές ακόμη νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση, (εφόσον τελικώς ψηφιστεί) θα καταστεί ανεφάρμοστος.

Πρόκειται για το άρθρο 58 παρ. 6 του ν/σ (2η έκδοση αυτού, Οκτώβριος 2016), με το οποίο εισάγεται β’ και γ' εδάφιο στο άρθρο 63 παρ. 2 Ν. 2121/1993, σύμφωνα με το οποίο: "Εάν το εκτελούμενο ρεπερτόριο δεν έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας του Δήμου αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη εκτέλεσης εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης του ΟΠΙ. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προωθείται από τον Δήμο στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των δημιουργών, προκειμένου για τη δυνατότητα διενέργειας του αναγκαίου ελέγχου σε καταστήματα δημόσιας εκτέλεσης."  

Βεβαίως, όπως ρητά αναφέρεται και στη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 4 του νομοσχεδίου, η υποχρέωση του επιχειρηματία καταστήματος υ.ε. για λήψη της κατάλληλης άδειας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για δημόσια εκτέλεση προστατευόμενου ρεπερτορίου (εκπροσωπούμενου ή μη από ΟΣΔ) ασφαλώς διατηρείται. Αυτό που μεταβάλλεται είναι ότι η ο έλεγχος για την ύπαρξη και ισχύ της κατάλληλης άδειας θα γίνεται μόνον εκ των υστέρων, δηλαδή κατά τη λειτουργία του καταστήματος από τους αρμόδιους φορείς.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πηγή: http://www.et.gr

Photo credits: commons.wikimedia.org

 

 

Διασβάστε επίσης σχετικά:

Θ. Χίου, Περί της δημόσιας εκτέλεσης «μη εκπροσωπούμενου» ρεπερτορίου: Λύνοντας τον νομικό γρίφο, ΔιΜΕΕ 2/2016, σελ. 244.

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ Κ.Υ.Ε.: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Υ.Ε.

Δικηγόρος Θεόδωρος Χίου πνευματικά δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία

λογκλοπη 2

 

H ομάδα «Δίκαιο και Τέχνη» των φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών, στα πλαίσια των εβδομαδιαίων συναντήσεών της, διοργανώνει

την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

ώρα 15:00-17:00

στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής Αθηνών (Σόλωνος 104 και Μαυρομιχάλη 17 Αθήνα)

εκδήλωση με θέμα:

«Λογοκλοπή και ζητήματα αντιγραφής μουσικών έργων»

 

Το φαινόμενο της λογοκλοπής μουσικής και αντιγραφής μουσικών έργων (music plagiarism) εγείρει προβληματισμούς τόσο καλλιτεχνικής και όσο νομικής φύσης. Πώς βιώνει ένας μουσικός τη λογοκλοπή και πώς χρησιμοποιεί τα προγενέστερα έργα ως πηγή έμπνευσης; Πότε η χρήση στοιχείων από προγενέστερα έργα είναι επιτρεπτή και πότε συνιστά απομίμηση κατά το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας;  Ποια είναι τα τεχνικά εργαλεία για την εξακρίβωσή της λογοκλοπής και τι προσφέρουν οι μουσικολογικές αναλύσεις;

Η εκδήλωση επιδιώκει να προσεγγίσει το φαινόμενο της λογοκλοπής από νομική, μουσική και μουσικολογική σκοπιά με εισηγήσεις από ειδικούς του εκάστοτε πεδίου. Περαιτέρω, θα παρουσιαστούν από τους φοιτητές που επιμελήθηκαν την εκδήλωση σημαντικές δικαστικές αποφάσεις λογοκλοπής μουσικών έργων ενώ στο τέλος το κοινό θα κληθεί να συμμετέχει διαδραστικά στη διάγνωση ύπαρξης ή μη λογοκλοπής σε αντιπαραβαλλόμενα μουσικά έργα.

 

Συμμετέχουν:

 

Βασιλική Καρακώστα

Μουσικός, ερμηνεύτρια

 

Τάσος Κολυδάς

Διδάκτωρ Ιστορικής Μουσικολογίας (PhD) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική (MSc)

 

Θεόδωρος Χίου

Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων

 

Διοργάνωση: Ομάδα «Δίκαιο και Τέχνη»

Παρουσίαση, επιμέλεια & συντονισμός εκδήλωσης: Μαριλένα Ντεβέ, Θανάσης Παπαζαφειρόπουλος, Κάρολος Τσούνης

Οργανωτική σύμπραξη: Θεόδωρος Χίου

Χορηγός Επικοινωνίας: ΙPrights.GR

Το event της εκδήλωσης στο Facebook: https://www.facebook.com/events/1758713501118859/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1480943576553406


 

Πληροφορίες για τους διοργανωτές και τους εισηγητές

Ομάδα Δίκαιο και Τέχνη

 

Πρόκειται για μια ομάδα φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Είναι ουσιαστικά αυτό που δηλώνει και το όνομά της. Μέσα από το συνδυασμό ζητημάτων που αφορούν τη νομική επιστήμη και την τέχνη, η ομάδα προσπαθεί να φέρει στο προσκήνιο μια σειρά από ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που δείχνουν πόσο κοντά μπορούν να βρεθούν τελικά δύο φαινομενικά αντίθετες αφετηρίες. Μια φορά κάθε βδομάδα και μια διαφορετική ομάδα φοιτητών, που αναλαμβάνει μαζί με τους καλεσμένους που η ίδια έχει επιλέξει, να φέρει εις πέρας την αποστολή αυτή. Ο στόχος είναι να μάθουμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να περάσουμε δημιουργικό χρόνο, αναδεικνύοντας παράλληλα την πιο προσιτή και γοητευτική πλευρά της κατά τ' άλλα δύσκολης και απόμακρης νομικής επιστήμης.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα εκδηλώσεων εδώ: https://www.facebook.com/dikaiokaitexni/?fref=ts

 

Βασιλική Καρακώστα

 

Η Βασιλική Καρακώστα είναι Ελληνίδα ερμηνεύτρια της παραδοσιακής δημοτικής μουσικής και του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Έχει στο ενεργητικό της τρεις δίσκους και πάρα πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες όπως Διονύση Σαββόπουλο, Πετρολούκα Χαλκιά, Χρόνη Αϊδονίδη, Νίκο Παπάζογλου, Ν. Πορτοκάλογλου και Β. Μπουντούνη. Πρόσφατα δημιούργησε το V - ision in prison, ένα σύστημα μεθόδου μουσικής εκπαίδευσης για τους τρόφιμους των ΣΔΕ φυλακών. Το Vconcert Eλληνικής Δημοτικής Κλασικής Μουσικής είναι το τελευταίο έργο της που παρουσίασε τον Οκτώβρη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη με μεγάλη επιτυχία. Αυτόν το καιρό ετοιμάζει δυο παραστάσεις για καλό σκοπό με μια τεράστια ομάδα συντελεστών στις 10 & 11 Δεκεμβρίου στο θέατρο Καλουτά & στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/vasiliki.karakostab/

 

Τάσος Κολυδάς

 

Ο Τάσος Κολυδάς αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα. Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ ιστορικής μουσικολογίας, με βαθμό Άριστα Παμψηφεί, στο ίδιο τμήμα, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου του απενεμήθη Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική με βαθμό Άριστα.

Έχει δημοσιεύσει κείμενα σχετικά με την Μουσικολογία και την Πληροφορική σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά. Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει αναπτύξει διαδικτυακές εφαρμογές στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων και έργων ψηφιοποίησης πολιτιστικών συλλογών, για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής Ακουστικής, το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου κ.ά. Έχει διδάξει κιθάρα και ιστορία της μουσικής σε ωδεία των Αθηνών. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και μέλος της συντακτικής επιτροπής στο μουσικολογικό περιοδικό Πολυφωνία και στο φοιτητικό περιοδικό ΜουΣΑ. Διατέλεσε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών, του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ειδικός Γραμματέας στο Εθνικό Συμβούλιο Μουσικής - Unesco. Εργάζεται ως καθηγητής Θεωρητικών της Ευρωπαϊκής Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο του Ιλίου.

Περισσότερες πληροφορίες: www.kolydart.gr

 

Θεόδωρος Χίου

 

Ο Θεόδωρος Χίου είναι Διδάκτωρ Νομικής και Δικηγόρος Αθηνών, ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Είναι ιδρυτής και διαχειριστής του δικηγορικού γραφείου «Δρ. Θεόδωρου Χίου & Συνεργατών» και του ιστότοπου νομικού ενδιαφέροντος www.iprights.gr. Ασκεί μάχιμη δικηγορία και παρέχει νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, του δικαίου του Ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών. Είναι εγκεκριμένος Καθηγητής Νομικής του Πανεπιστήμιου Paris 13/IdEF και συγγραφέας αρκετών νομικών μελετών και εισηγήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας μουσικών έργων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iprights.gr/profi

obi

 

Ο ΟΒΙ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, EPO) διοργανώνουν διήμερο Συνέδριο με θέμα:

 

Εφευρέσεις στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων: Ο δρόμος για την αγορά

την Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

στο ξενοδοχείο Divani Caravel, Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα

 

Στο Συνέδριο θα αναλυθούν οι πτυχές των στρατηγικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συνέδριο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
  • τη σύνταξη των αξιώσεων
  • τα πιο πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τη Διανοητική Ιδιοκτησία στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων
  • τις δυνατότητες προστασίας της καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο του συστήματος των φυτικών ποικιλιών

 

Το σχέδιο Προγράμματος του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν αλλά απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή στον ΟΒΙ της Φόρμας Συμμετοχής έως τις 07.11.2016στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στο συνέδριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία Ελληνικά - Αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες: 
κα Ράνια Ζαχαροπούλου
Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο: 210 6183541

Πηγή:http://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=584

obi

 

O Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στα πλαίσια του διμερούς προγράμματος συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, διοργανώνει σεμινάρια σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα με θέμα «Προστασία των Εφευρέσεων - Από την Ιδέα στην Εμπορευματοποίηση»

 

την Τρίτη 1.11.2016, ώρα 12:00 μ.μ.

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο κτίριο ΚΕΔΕΑ (κόκκινο κτίριο), Αμφιθέατρο Ι, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη

και

την Πέμπτη 3.11.2016, ώρα 12:00 μ.μ.

στο Αμφιθέατρο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων.

 

Τα σεμινάρια καλύπτουν θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ειδικότερα την διαδικασία κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, την αξιοποίηση τεχνολογικών επιτευγμάτων καθώς και την παρουσίαση εργαλείων διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας

 

Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου στη Θεσσαλονίκη, πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου στα Ιωάννινα, πατήστε εδώ.

Πηγή: www.obi.gr

Δικηγόρος Θεόδωρος Χίου

open access 2

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνουν

 

την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

 

ημερίδα με θέμα «Ελεύθερο - Ανοικτό Λογισμικό, Ανοικτή Πρόσβαση και Επιχειρηματικότητα», με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο του FSFE (Free Software Foundation Europe)  Matthias Kirschner.

 

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας διαμορφώνεται ως εξής:

 

18:00-18:15 Γεωργία Τζένου (Enterprise Europe Network-Hellas, ΕΚΤ)

Υπηρεσίες Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 

18:15-19:00 Matthias Kirschner (πρόεδρος του FSFE)

Common misunderstandings about Free Software: How individuals, companies, governmental and non-governmental organisations can use the full potential of Free Software

 

19:00-19:30 Χάρης Γεωργιάδης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

SearchCulture.gr - Κεντρική πρόσβαση σε ανοικτό πολιτιστικό ψηφιακό περιεχόμενο

 

19:30-19:45 Μαρίνα Αγγελάκη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

Ανοικτό περιεχόμενο & Υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing

 

19:45-20:15 Polina Malaja (FSFE legal team Coordinator)

DSM, EIF, RED: Acronyms on the EU level and why they matter for software freedom

 

20:15-20:45 Παναγιώτης Κρανιδιώτης

Ελεύθερο - Ανοικτό Λογισμικό και επιχειρήσεις

 

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού και της Ανοικτής Πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα, για τους πολίτες, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

 

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση: https://ellak.gr/simmetochi-stin-imerida-elefthero-logismiko-anichti-prosvasi-ke-epichirimatikotita-26102016/

 

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live

 

 

Πηγή: https://eellak.ellak.gr, http://www.ekt.gr/el/news/20376

Θεόδωρος Χίου Δικηγόρος πνευματικά δικαιώματα