Δρ. Θεόδωρος Χίου           IMG 4499small                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Θεόδωρος Χίου είναι Δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Εφέταις), ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master 2 Droit de la propriété intellectuelle (Στρασβούργο-CEIPI) και Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (CEIPI), στον τομέα του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας.

Είναι ιδρυτής και διαχειριστής του ομώνυμου δικηγορικού γραφείου με έδρα την Αθήνα (Dr. Theodoros Chíou & Partners, Intellectual Property and Internet Law Office). Ασκεί μάχιμη δικηγορία και παρέχει νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, του δικαίου του Ιντερνετ και των νέων τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού, εμπορικών απορρήτων, ηλεκτρονικού εμπορίου και λειτουργίας ιστοσελίδων.

Ο κ. Χίου έχει διατελέσει υπότροφος του ΙΚΥ, υπότροφος του γαλλικού κράτους και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, υπότροφος-ερευνητής στο Max Planck Institute (Μόναχο) και Ερευνητής-υπότροφος της κυβέρνησης του Ισραήλ. Υπήρξε αντιπρόσωπος της οργάνωσης ELSA στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Γενεύη) και επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Eίναι εγκεκριμένος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris 13-IdEF, όπου διδάσκει, μεταξύ άλλων Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα είναι συντονιστής και διδάσκων του μαθήματος "Δίκαιο της Πληροφορίας" στο ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει διδάξει δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, δίκαιο του Ίντερνετ, δίκαιο προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικό εμπόριο στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Αρθρογραφεί τακτικά σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά και συμμετέχει συχνά ως εισηγητής σε συνέδρια και σεμινάρια που άπτονται του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας. Το 2010 εκδόθηκε το έργο του Copyright and Streaming. 

 

Ομιλούμενες Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

 

Εκπαίδευση:

  • Μεταδιδακτορική έρευνα (τρέχουσα) στη θεματική "Τεχνητή νοημοσύνη και πνευματική ιδιοκτησία: ποια προστασία για τις δημιουργίες μηχανών;", Νομική Σχολή Αθηνών
  • Μεταδιδακτορική έρευνα στην εκμετάλλευση προστατευόμενων μουσικών έργων στο ψηφιακό περιβάλλον, ΔΠΘ, Νομική Σχολή (Υπότροφος ΙΚΥ)
  • Μεταδιδακτορική έρευνα στις ανοιχτές άδειες και τη συλλογική διαχείριση στη μουσική βιομηχανία, Πανεπιστήμιο της Haifa (HCLT), Ισραήλ
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στο Eυρωπαϊκό Δίκαιο Συμβάσεων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (μετ' επαίνου), CEIPI, Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Βραβείο καλύτερης διατριβής (Prix de thèse) για το 2015 από τον Οργανισμό Έρευνας Research Federation “Europe en mutation”, University of Strasbourg/CNRS.
  • Δίπλωμα Συγκριτικού Δικαίου, Διεθνής Σχολή Συγκριτικού Δικαίου, Στρασβούργο
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, CEIPI, Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου
  • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Δημοσιεύσεις (βλ. περαιτέρω: https://haifa.academia.edu/TheodorosChiou/Papers):

 

2019

Η μη δημιουργική μετατροπή έργου ως λογοκλοπή, Σημείωμα στην ΜονΠρωτΑθ. 1428/2019 (Ασφ. Μέτρα), ΕΕμπΔ. 2/2019, προσεχώς

 

Μη εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο και υποχρεωτική συλλογική διαχείριση της εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 παρ. 1 Ν 2121/1993: μία συμβιωτική σχέση, Σημείωμα στην ΜΠρΘεσ 5653/2017 (Ασφ. Μέτρα), ΔιΜΕΕ 1/2019, σελ. 95 επ.

 

2018 

Η συμμόρφωση με βάση τον κίνδυνο στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [GDPR], ΕΕΕυρΔ, 4/2018, σελ. 467 επ.

 

Συλλογική διαχείριση και χορήγηση πολυεδαφικών αδειών εκμετάλλευσης μουσικών έργων στο ψηφιακό περιβάλλον μετά την Οδηγία 2014/26/ΕΕ και τον Ν. 4481/2017: κριτική επισκόπηση και προοπτικές», ΔiMEE, 3/2018, σελ. 303 επ.

 

Διασυνοριακή φορητότητα επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής μετά τον Κανονισμό 1128/2017: προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή εκμετάλλευση προστατευόμενων μουσικών έργων, ΧρΙΔ, 10/2018, σελ. 762-772

 

Ιδέα και μορφή στη λογοτεχνία: Αναζητώντας τα όρια προστασίας λογοτεχνικών έργων από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, EφΑΔ, 7/2018, σελ. 730 επ.

 

Ανήλικοι αστέρες κατά γονέων για παράνομη οικειοποίηση αμοιβών τους από καλλιτεχνική δραστηριότητα: η περίπτωση του California Child Actor’s Bill σε Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη (επιμ.), Παιδί και Πληροφορία. Αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού, εκδ. Οσελότος, 2018, σσ. 50-60

 

2017

Wearing troubles! όταν η αμφίεση προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Οκτώβριος 2017, Διαθέσιμο στο IPrights.GR

 

Συμβολή στη διαμόρφωση του δικαίου συμβατικής εκμετάλλευσης συγγενικών δικαιωμάτων ηθοποιών (σχολιασμός στην ΤρΕφΑθ), ΧρΙΔ, 4/2017, σελ. 293 επ.

 

 

2016

 

«No photos please! Ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: Ο δημόσιος τομέας υπό διωγμό;», Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2016, σελ. 399 επ.

 

Περί της δημόσιας εκτέλεσης «μη εκπροσωπούμενου» ρεπερτορίου: Λύνοντας τον νομικό γρίφο (σημείωμα στην ΜονΠρωτΘεσ. 4657/2015 (ασφ. Μέτρα), ΔιΜΕΕ, 2/2016, σελ. 247 επ.


Print me a Dress! H τρίτη διάσταση της διανοητικής ιδιοκτησίας στη μόδα (3d printing), Απρίλιος 2016, διαθέσιμο στο IPrights.gr

Πνευματική ιδιοκτησία και αποκλεισμός πρόσβασης σε ιστοτόπους: η αναλογικότητα σε έναν ψηφιακό κόσμο. (Σκέψεις με αφορμή τις ΜονΠρΑθ. 4658/2012, ΜονΠρΑθ. 13478/2014 και ΜονΠρΑθ. 10452/2015), ΧρΙΔ, 3/2016, σελ. 230 επ.

 

Το Δίκαιο προστασίας εμπορικών απορρήτων ως θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας οικονομίας της καινοτομίας: Η Πρόταση Οδηγίας για την προστασία μυστικής τεχνογνωσίας και εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών, ΔΕΕ, 1/2016, σελ. 27 επ.

 

 

2015

 

Vers un droit européen des contrats d'exploitation de propriété intellectuelle (Διδακτορική Διατριβή), Πανεπιστήμιο Στρασβούργου (CEIPI)

 

Συλλογική διαχείριση και άδειες Creative Commons στη μουσική βιομηχανία: Συνύπαρξη, ανταγωνισμός ή αλληλοεξόντωση;, ΔιΜΕΕ, 2/2015, σελ. 186 επ.

 

Συμμετοχή στον τόμο Α. Μάνθος, Πνευματική ιδιοκτησία, Διαγράμματα – Ερμηνευτικά σχόλια – Υποδείγματα (Επιμ. Π. Κοριατοπούλου-Αγγελή, Χ. Τσίγκου), Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, με σχολιασμένα υποδείγματα δικογράφων και συμβάσεων από το πρακτικό πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Γαστρονομική καινοτομία: η προστασία των συνταγών μαγειρικής από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, ΝοΒ, τομ. 63, 2/2015, σελ. 398 επ.

 

Lifting the (Dogmatic) Barriers in Intellectual Property Law: fragmentation vs. integration and the practicability of a European Copyright Code, EIPR, 3/2015, σελ. 138 επ.

 

2014

The (bad) smell of protection: A never ending story?, ΙΙC, Vol. 45, Nοέμ. 2014, σελ. 852-854

 

Όνομα καλλιτεχνικού σχήματος: Σκέψεις γύρω από ένα άυλο αγαθό άξιο προστασίας από το Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ΔιΜΕΕ, 1/2014, σ. 35 επ.

 

Music Licensing in the Cloud: The Greek Experience, GRUR Int., 3/2014, σελ. 228 επ.

 

2013

Προς μία ενιαία ρύθμιση του δικαίου συμβάσεων εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Σκέψεις de lege ferenda με αφορμή τις ρυθμίσεις συμβατικής εκμετάλλευσης σημάτων του Ν. 4072/2012, ΧρΙΔ, ΙΓ/2013, σελ. 711-719.

 

On royalties and transfers without (monetary) consideration: Looking for the ‘magic formula’ for assessing the validity of remuneration clauses of copyright transfers under French Copyright law, IIC, Vol. 44, Issue 5 (2013), σελ. 585-598.

 

2011

Ο όρος «Διανοητική Ιδιοκτησία» και η ένταξή του στην ελληνική έννομη τάξη, ΔιΜΕΕ, 2/2011, σελ. 174.