rock

Με το από 4/2/2019 Δελτίο Τύπου η ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος) ενημέρωσε τα μέλη της γύρω από τη συνάντηση που έλαβε χώρα την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 μεταξύ του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά και αντιπροσωπείας της Συνομοσπονδίας με την Υπουργό Πολιτισμού κα. Μ. Ζορμπά και με αντικείμενο τα προβλήματα που επικαλούνται ότι αντιμετωπίζουν οι χρήστες μουσικής-μέλη της Συνομοσπονδίας στο πλαίσιο δημόσιας εκτέλεσης μουσικής, μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ και την λειτουργία δύο ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ). Ειδικότερα, η συνάντηση επικεντρώθηκε στις δυσχέρειες που σχετίζονται με το ύψος των αμοιβολογίων δημόσιας εκτέλεσης, το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο-μέλη έκαστου Οργανισμού και την επιθυμία για καθορισμό του αμοιβολογίου μέσω συλλογικής διαβούλευσης μεταξύ των αντιπροσωπευτικών μερών εκπροσώπησης χρηστών και δημιουργών.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, «η Υπουργός άκουσε με προσοχή τα όσα παρουσιάστηκαν και δεσμεύτηκε για την άμεση σύγκληση ομάδας διαβούλευσης, με συμμετοχή όλων των μερών (Υπουργείου, Δημιουργών και Χρηστών) προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος.

Κατόπιν αυτών και μέχρι την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, η ΓΣΕΒΕΕ καλεί τα μέλη της να καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά για πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών (προσοχή όχι των συγγενικών δικαιωμάτων) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η καταβολή αφορά ίδια ποσά , με αυτά που κατέβαλλαν έως τώρα στην ΑΕΠΙ,  προκειμένου να μην υποστούν τις νομικές συνέπειες που προβλέπει η  νομοθεσία

 

Σε απάντηση της ανωτέρω πρόσκλησης που απευθύνει η ΓΣΕΒΕΕ στα μέλη της, ο ΟΠΙ εξέδωσε ανακοίνωση στις 15/2/2019, με την οποία επισημαίνει τα εξής: 

«Για τις αμοιβές σχετικά με τη δημόσια εκτέλεση που οφείλονται για το 2019 δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρει ο νόμος και που επιτρέπουν τη δημόσια κατάθεση (κατάθεση σε Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων) σύμφωνα με τα άρθρα 427, 431 και 434 ΑΚ και ως εκ τούτου η δημόσια κατάθεση δεν επιφέρει απόσβεση της ενοχής και δεν συνεπάγεται κανένα αποτέλεσμα ως έννομη συνέπεια.

Συνεπώς, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί την έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από την Ε.Υ.Ε.Δ. και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ λόγω της δημόσιας κατάθεσης στην οποία τυχόν προέβη με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί μουσικά έργα χωρίς άδεια.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τον αρμόδιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ως προς το ύψος της αμοιβής ο χρήστης έχει το δικαίωμα: α) του άρθρου 23 παρ. 4 Ν. 4481/2017, σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοιβής που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης είναι δυνατόν να υπαχθούν σε διαιτησία με συμφωνία, β) σε περίπτωση που το επιθυμούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να υπαχθούν οι διαφορές σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3898/2010 (Άρθρο 44 Ν. 4481/2017) και γ) να προσφύγει δικαστικά κατά του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης βάσει του άρθρου 22 παρ. 6 και 7 Ν. 4481/2017. Επιπλέον οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών μπορούν να προσφύγουν σε διαιτησία βάσει του άρθρου 23 παρ. 5 ν. 4481/2017.»

 

Πηγή: www.opi.gr | https://www.gsevee.gr/deltiatupou/955-2019-02-04-08-30-56

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) 

Photo credit: Freepik.com (@Kate Mangostar)


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Θ. Χίου, Περί της δημόσιας εκτέλεσης «μη εκπροσωπούμενου» ρεπερτορίου: Λύνοντας τον νομικό γρίφο (σημείωμα στην ΜονΠρωτΘεσ. 4657/2015 (ασφ. Μέτρα), ΔιΜΕΕ, 2/2016, σελ. 247 επ.

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΔ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49

ΜΟΥΣΙΚΗ&ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ&ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ANEY ΕΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ GEA (ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ...

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ...

Συγγενικά δικαιώματα: Μη υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής σε ΟΣΔ από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία η χρήση μουσικής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση πελατείας ή επαύξηση ...