YA Aριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/ (ΦΕΚ 398/17-08-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)

Ορισμός Εποπτικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 4481/2017

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 4481/2017 (Α ΄100), «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού,

β. του π.δ/τος 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (A΄ 171) όπως ισχύει,

γ. του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών …» (Α΄114),

δ. του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

2. Την αριθμ. 7708/4.8.2017 εισήγηση των σωματείων ΑΣΜΑ, ΣΩΜΣΕ και ΜΕΤΡΟΝ, αποφασίζουμε:

 

Ορίζουμε ως μέλη του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100) με την επωνυμία «ΑΕΠΙ ΑΕ» (Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας) με 6μηνη θητεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 4481/2017 τους κάτωθι ως εξής

 

1. Γεώργιο Ανδρέου του Ανδρέα, με ΑΔΤ **, μουσικοσυνθέτη

2. Διονύσιο-Φοίβο Δεληβοριά του Φωτίου, με ΑΔΤ **, μουσικοσυνθέτη

3. Ευστάθιο Δρογώση του Ιωάννη, με ΑΔΤ **, τραγουδοποιό

4. Γεώργιο Θεοφάνους του Κυριάκου, με ΑΔΤ **, μουσικοσυνθέτη

5. Νικόλαο Μωραϊτη του Χρήστου, με ΑΔΤ **, συγγραφέα κειμένων

6. Αθανάσιο Παπανικολάου του Κων/νου, με ΑΔΤ **, μουσικοσυνθέτη

7. Αντώνιο Πλέσσα του Δημητρίου, με ΑΔΤ **, μουσικοσυνθέτη

8. Φοίβο Τασσόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ **, συνθέτη

9. Ηλία Φιλίππου του Λουκά, με ΑΔΤ **, στιχουργό, δισκογραφικό παραγωγό.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

 

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ