edppi2

 

Δημοσιεύτηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία αυτή οι κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 66 Ε παρ. 2 και 3 Ν. 2121/1993 αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, δυνάμει των οποίων συστήνεται, συγκροτείται, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της νεοεισαχθείσας Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, γνωστή πλέον ως Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ).

 

Ι. Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ /ΤΥΕΦΤΠ/ 42269/3638/3476/196/2018 (ΦΕΚ 351/Β/7-2-2018) υπουργική απόφαση (κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 66 Ε παρ. 3 Ν. 2121/1993), με τίτλο «Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993» καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τα στάδια και τις παραμέτρους της νέας διαδικασίας για την αντιμετώπιση διαδικτυακών προσβολών, εκ των οποίων παραθέτουμε τις σημαντικότερες:

 

1. Έδρα ΕΔΠΠΙ

Έδρα της ΕΔΠΠΙ είναι η έδρα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) (άρθρο 1 παρ. 1 της ΥΑ).

 

2. Υποβολή αίτησης

Στο άρθρο 4 της ΥΑ ορίζεται ότι η υποβολή της αίτησης άρσης προσβολής κατ’ άρθρον 66 Ε Ν. 2121/1993 εκ μέρους του δικαιούχου, θα στηρίζεται σε πρότυπο που θα διαμορφώσει ο ΟΠΙ ενώ για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται, μεταξύ άλλων α) η τήρηση τυχόν αντίστοιχης διαδικασίας που προβλέπεται από τον πάροχο και η μη τελεσφόρηση της εντός εύλογου χρόνου ή διαφορετικά η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα για τη μη ύπαρξη σχετικής διαδικασίας και β) η δήλωση μη ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή οριστικής απόφασης επί της ίδιας διαφοράς.

 

3. Τέλος αίτησης

Για την εξέταση της αίτησης άρσης προσβολής το άρθρο 11 της ΥΑ προβλέπει ότι απαιτείται η καταβολή εκ μέρους του δικαιούχου τέλους το οποίο καταβάλλεται υπέρ του ΟΠΙ και ανέρχεται στα 300 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει ένα όνομα τομέα. Στην περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει από δύο (2) έως πέντε (5) ονόματα τομέων, το ύψος ανέρχεται στα 500 ευρώ, από έξι (6) έως δέκα (10) ονόματα τομέων στα 700 ευρώ και από έντεκα (11) έως πενήντα (50) ονόματα τομέων στα 1.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής, το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερες από πενήντα (50) διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου.

 

4. Γνωστοποιήσεις προς τους παρόχους και λοιπούς αποδέκτες.

Η κοινοποίηση των αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ με τις οποίες καλούνται οι αποδέκτες της γνωστοποίησης όπως προβλέπονται στην περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 (πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο, και όπου είναι εφικτό πάροχοι υπηρεσίας φιλοξενίας και διαχειριστές ή/και ιδιοκτήτες επίμαχων ιστοσελίδων) να απομακρύνουν περιεχόμενο που προσβάλλει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα ή να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό πραγματοποιείται:

α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

β) με αποστολή συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασής τους.

γ) με επίδοση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

5. Αποφάσεις και επιβαλλόμενα μέτρα.

Περαιτέρω, η ΥΑ (άρθρα 8 επ.) εξειδικεύει τις προβλέψεις του άρθρου 66 Ε παρ. 6 και 7 σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που η ΕΔΠΠΙ διαπιστώσει ότι προσβάλλεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα τάσσει προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών για την απομάκρυνση του περιεχομένου ή για τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό. Παράλληλα, με την απόφαση αυτή απειλείται επιβολή προστίμου ύψους πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης από την κοινοποίησή της στους παραβάτες. Το πρόστιμο επιβάλλεται με νέα απόφαση της ΕΔΠΠΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993. 

 

Απομάκρυνση περιεχομένου.

Σε περίπτωση που η ΕΔΠΠΙ με τη απόφασή της διατάσσει απομάκρυνση του περιεχομένου που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα από τους αποδέκτες τής γνωστοποίησης της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 (πάροχοι πρόσβασης και λοιποί αποδέκτες) πρέπει να είναι μόνιμη, εκτός αν στο μεταξύ ληφθεί άδεια από τους δικαιούχους (άρθρο 9 ΥΑ).

 

Διακοπή πρόσβασης

Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΑ, το μέτρο της διακοπής πρόσβασης με τον πιο πρόσφορο και αποτελεσματικό τεχνικά τρόπο σε παράνομο περιεχόμενο προβλέπεται για περιπτώσεις προσβολών μεγάλης κλίμακας ή σε περιπτώσεις που το περιεχόμενο, φιλοξενείται σε διακομιστή εκτός της ελληνικής επικράτειας η ΕΔΠΠΙ. Η διακοπή πρόσβασης αφορά στο περιεχόμενο που περιγράφεται στην αίτηση, είτε αυτό γίνεται προσβάσιμο μέσω ιστοσελίδων ή με άλλους τρόπους, όπως με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (data streaming). Ένδειξη προσβολών μεγάλης κλίμακας είναι, ιδίως, η προσβολή μεγάλου αριθμού έργων ή αντικειμένων προστασίας που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα αντίστοιχα. Η διάρκεια διακοπής πρόσβασης στο περιεχόμενο, η οποία για την περίπτωση των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) μήνες, ενώ για την περίπτωση των ονομάτων τομέων (domain names), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων υποτομέων (subdomains), δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών.

Η ΕΔΠΠΙ επιπρόσθετα μπορεί να ζητά από τους παρόχους να κατευθύνουν τους συνδρομητές τους που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστοσελίδα, στην οποία η πρόσβαση έχει διακοπεί, σε οθόνη με μήνυμα που να τους πληροφορεί για τους λόγους διακοπής της πρόσβασης και να τους ενημερώνει για ιστοσελίδες με νόμιμο περιεχόμενο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ, οι αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις απομάκρυνσης περιεχομένου ή διακοπής πρόσβασης σε αυτό μπορούν να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ, εφόσον το κρίνει η ΕΔΠΠΙ.

 

 

ΙΙ. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ//42270/3639/3477/197, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 64/07.02.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 66 Ε παρ. 2 Ν. 2121/1993) με τίτλο "Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 και καθορισμός αμοιβής των μελών της", συγκροτείται η πρώτη τριμελής ΕΔΠΠΙ, τριετούς θητείας με την εξής σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Ιωάννης Χαμηλοθώρης Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ, και αναπληρώτρια Κωνσταντία Κυπρούλη του Παναγιώτη, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ.

 

Μέλη:

Ασημίνα Γιαννοπούλου, εκπρόσωπος της ΕΕΤΤ, με αναπληρωτή της τον Γιώργο Κολυβά.

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, εκπρόσωπος της ΑΠΔΠΧ, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Παπακωνσταντίνου.

Στην απόφαση ορίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι αμειβόμενα.

 

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το διατακτικό των αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ που προβλέπει το άρθρο 66 Ε παρ. 7 Ν. 2121/1993.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Photo credits: Created by Ijeab - Freepik.com


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [update]