AEPI TROPOLOGIA

Με την από 24.1.2018 υπ’ αρ. 1455/241 τροπολογία της Υπουργού Πολιτισμού στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 25 Ιανουαρίου 2018 στη Βουλή (άρθρο 127, Nόμος 4514/2018 (ΦΕΚ 14 A'/ 30.01.2018)), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 54 Ν. 2121/1993 που ρυθμίζει τo θεσμό του προσωρινού Επιτρόπου σε ΟΣΔ.

 

Σύμφωνα με την αρχική ρύθμιση υπήρχε δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του Προσωρινού Επιτρόπου μόνο για μία φορά και για μέχρι 3 μήνες. Πλέον, με τη νέα ρύθμιση διευρύνεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου θητείας πέραν του αρχικού εξαμήνου, για δύο φορές με συνολική διάρκεια ανανέωσης έως και 6 μήνες

 

Το νέο εδάφιο του άρθρου 54 παρ. 10 Ν. 2121/1993 είναι το εξής:

 

"10. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, μετά από γνώμη του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προληπτικό διοικητικό μέτρο το διορισμό προσωρινού επιτρόπου με θητεία έξι (6) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο (2) φορές και με συνολική διάρκεια ανανέωσης έως και έξι (6) μήνες.»"

 

Η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας επιπλέον ανανέωσης της θητείας του Προσωρινού Επιτρόπου που διορίστηκε στις 28/4/2017 στην ΑΕΠΙ για ακόμα μία φορά και για επιπλέον τρεις μήνες (συνολική επιπλέον θητεία έξι μηνών-δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου 2018).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η διεύρυνση της παράτασης του χρόνου θητείας του Προσωρινού Επιτρόπου κρίθηκε αναγκαία «ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκληρωμένη αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης του οργανισμού και να αξιολογηθεί εμπεριστατωμένα το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν οι λοιπές προβλέψεις των Ν. 2121/1993 και Ν. 4481/2017» και ώστε τα μέλη του φορέα να έχουν «ολοκληρωμένη πληροφόρηση και γνώση αυτής και παράλληλα, με την άσκηση των προβλεπόμενων από τη διάταξη αρμοδιοτήτων του Προσωρινού Επιτρόπου, να διασφαλίζεται η είσπραξη και απόδοση στους δικαιούχος των ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τους

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λυδία Κονιόρδου υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται για άλλους τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης τρίμηνης παράτασης, η θητεία της Προσωρινής Επιτρόπου της ΑΕΠΙ Α.Ε. κ. Μαρίας Βλάχου. Έτσι, αναμένεται να εξαντληθεί το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα θητείας (1 έτος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η νέα ρύθμιση προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΠΙ ποσού 92.000 € περίπου, από την καταβολή αμοιβής στον Προσωρινό Επίτροπο και των συμβούλων αυτού, καθώς και από την αντιμετώπιση των λοιπών εξόδων υποβοήθησης του έργου του λόγω της ανανέωσης της θητείας του.

Το κείμενο του ψηφισθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/10562879.pdf

Η σχετική τροπολογία είναι διαθέσιμη εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10559297.pdf

 

 

Πηγή: www.hellenicparliament.gr | https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2131

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΠΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΕΠΙ ΑΕ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔ Η ΑΟΔ