4ο dimee

Το νομικό περιοδικό "Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας" (ΔiΜΕΕ) διοργανώνει το

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

την

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

ώρες 09.00 πμ – 17.00 μμ

στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ», Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα για την πνευματική ιδιοκτησία παρουσιάζει η Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ με θέμα: «Ο νέος νόμος 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων», η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 11.45 μμ – 13.15 μμ με το ακόλουθο πρόγραμμα και συμμετέχοντες:

 

Πρόεδρος: Ειρήνη Σταματούδη, LLM, PhD, Διευθύντρια ΟΠΙ, Μέλος Συντακτικής Ομάδας ΔiΜΕΕ

 

Ομιλητές:

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
H σύμβαση ανάθεσης συλλογικής διαχείρισης μετά τον N 4481/2017

 

Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, LLM mult, ΔΝ, Δικηγόρος,
Η διάκριση των φορέων συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με τον N 4481/2017

 

Αγγελική Δημακοπούλου, LLM, Δικηγόρος
Ο θεσμός του Προσωρινού Επιτρόπου στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. Η εμπειρία της ΑΕΠΙ Α.Ε.

 

Πανωραία Σπηλιοπούλου, LLM, Δικηγόρος
Η διαφάνεια στη λειτουργία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης


12.45 – 13.15 Συζήτηση

 

13.15 – 14.15 Γεύμα

 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Για την εγγραφή επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://nbevents.org/event1/event1-dimee/

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Photo Credits: Νομική Βιβλιοθήκη


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοδικού ΔιΜΕΕ

polynomosxedio

Mε πρόσφατο μακροσκελή Νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.01.2018) που ψηφίστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2018 και τιτλοφορείται «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», γνωστό ως «Πολυνομοσχέδιο Ιανουαρίου 2018», εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν τον κλάδο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που επιφέρουν αλλαγές σε μία σειρά θεμάτων και συγκεκριμένα:

  1. Yποχρεωτική διαμεσολάβηση στις υποθέσεις προσβολών τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  2. Θεσμοθέτηση των πιστοποιημένων συμβούλων ευρεσιτεχνίας (Patent Attorneys)
  3. Αποκλειστική ηλεκτρονική κατάθεση και πληρωμή τελών αιτήσεων για απόκτηση τίτλων προστασίας χορηγούμενων από τον ΟΒΙ
  4. Φορολογικά κίνητρα για ευρεσιτεχνίες

 

Πιο αναλυτικά:

Υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις υποθέσεις προσβολών τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με το άρθρο 182 παρ. 1 στ. ζ) του Νόμου «οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων» υπάγονται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Η εν λόγω υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης συντελείται προ πάσης προσφυγής στο δικαστήριο και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του σχετικού ενδίκου βοηθήματος, συνοδεύεται δε από υποχρέωση ενημέρωσης του εντολέα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για αυτές.

Στις επόμενες παραγράφους του ως άνω άρθρου, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσφυγής στην (υποχρεωτική) διαμεσολάβηση και τα χαρακτηριστικά της υποχρέωσης ενημέρωσης του εντολέα, περί της υποχρεωτικής υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση, που βαρύνει τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Ευρεσιτεχνίας (Patent Attorneys)

Εισάγεται ο θεσμός του «Πιστοποιημένου Συμβούλου Ευρεσιτεχνίας», ο οποίος αποκτά εκ του νόμου αρμοδιότητες για χειρισμό υποθέσεων κατάθεσης αιτήσεων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας ενώπιον του ΟΒΙ, ενώ αναμένεται προεδρικό διάταγμα που θα καθορίσει λεπτομερέστερα το πλαίσιο κατάρτισης και πιστοποίησης των εν λόγω συμβούλων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 2 του Νόμου, επέρχεται τροποποίηση στον Ν. 1733/1987 με την πρόβλεψη εισαγωγής νέων παραγράφων 10α και 10β στο άρθρο 7, σύμφωνα με τα οποία:

«10α. Δικαίωµα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) έχει όποιος αντλεί δικαίωµα από αίτηση ευρεσιτεχνίας, αίτηση Πιστοποιητικού Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ) ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξουσιοδοτηµένος για το σκοπό αυτό πιστοποιηµένος σύµβουλος ευρεσιτεχνίας.

10β. Ο Ο.Β.Ι. δύναται να καταρτίζει προγραµµατικές συµφωνίες µε διεθνείς οργανισµούς, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας, µε την επιφύλαξη του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και του εξωτερικού ή άλλους φορείς µε αντικείµενο την κατάρτιση και εκπαίδευση των συµβούλων ευρεσιτεχνίας.»

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Νόμου, η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του π.δ. 77/1988 (Α ́ 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατ΄ εφαρµογή του παρόντος προεδρικού διατάγµατος δικαίωµα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του Ο.Β.Ι., έχει µόνο όποιος αντλεί δικαιώµατα από ευρωπαϊκή αίτηση ή ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξουσιοδοτηµένος για το σκοπό αυτό πιστοποιηµένος σύµβουλος ευρεσιτεχνίας».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 124 του Νόμου:

«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των συµβούλων ευρεσιτεχνίας, ο φορέας κατάρτισης, το περιεχόµενο των σχετικών προγραµµάτων βασικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και µετεκπαίδευσης, η διάρκειά τους, η διαδικασία πιστοποίησης και έκδοσης των σχετικών διοικητικών πράξεων και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια.» 

 

Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων στον ΟΒΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 του Νόμου, επέρχεται τροποποίηση στον Ν. 1733/1987 και εισάγεται νέο άρθρο 7 Α σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

«1. Από 2.5.2018 η κατάθεση στον Ο.Β.Ι. των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων για τη βιοµηχανική ιδιοκτησία γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Β.Ι., που δηµοσιεύεται στην επίσηµη ιστοσελίδα του, καθορίζονται οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου θέµα.»

«3. Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της παρ. 1, η κατάθεση στον Ο.Β.Ι. των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας δύναται να γίνει µε αυτοπρόσωπη παρουσία του νόµιµου καταθέτη ή µε συστηµένη επιστολή ή µε τη χρήση τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών».

 

Φορολογικά κίνητρα για ευρεσιτεχνίες

Με το άρθρο 353 του Νόμου, Μετά το άρθρο 71 του Ν. 4172/2013 (Α ́ 167) [Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος], προστίθεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ» και τίθεται, μεταξύ άλλων το άρθρο 71Α με τίτλο «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας». Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του νέου άρθρου:

«Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνοµα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης.»

Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του νέου άρθρου απαιτείται υποβολή αίτησης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίνεται η επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου αυτού για το συγκεκριμένου προϊόν ή είδος υπηρεσίας, που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση.

Τέλος, οι παράγραφοι 3 και 4 ρυθμίζουν τη λογιστική μεταχείριση των απαλλασσόμενων κερδών ενώ η παράγραφος 5 του εν λόγω άρθρου ορίζει ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι φορείς πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Συμπερασματικά, οι εισαγόμενες αλλαγές του «Πολυνομοσχεδίου» είναι σημαντικές για τον κλάδο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αλλά υπενθυμίζεται ότι για την πλήρη εφαρμογή αρκετών εξ αυτών, αναμένται λήψη και ψήφιση των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται κατά περίπτωση.

 

Το πλήρες κείμενο του ψηφισθέντος Νόμου είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAHMVkXOQVPXq_7NWK2FZV0THKUIPstEMMoaaD9hiIiW2jKYLVR4OcfU.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Photo Credits: Freepik.com


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΟΒΙ: ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ PATENT ATTORNEYS ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ


mediation

 

Η «Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης» η οποία επιχειρείται με το ομότιτλο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 28 Δεκεμβρίου 2017 και μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2018, ώρα 14:00 (!), επηρεάζει και την ένδικη διάσταση του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Ειδικότερα, με βάση την τρέχουσα εκδοχή του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 Α. στ. ζ’ αυτού, οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

 

Η εν λόγω υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης συντελείται προ πάσης προσφυγής στο δικαστήριο και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του σχετικού ενδίκου βοηθήματος, συνοδεύεται δε από υποχρέωση ενημέρωσης του εντολέα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για αυτές.

 

Στις επόμενες παραγράφους του άρθρου 5, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσφυγής στην (υποχρεωτική) διαμεσολάβηση και τα χαρακτηριστικά της υποχρέωσης ενημέρωσης του εντολέα, περί της υποχρεωτικής υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση, που βαρύνει τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Σύντομο Σχόλιο

Αναμφίβολα, η διαμεσολαβητική διευθέτηση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη και συμφέρουσα σε ορισμένες περιπτώσεις προσβολών στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδίως σε αυτές με αμφίρροπο ή οριακό χαρακτήρα. Η γενικευμένη όμως υποχρεωτική υπαγωγή σε διαμεσολάβηση των προσβολών τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν θα συμφέρει πάντα το δικαιούχο, ιδίως όταν ζητούμενο είναι η άμεση άρση προσβολής και παράλειψης στο μέλλον, ιδίως σε περιπτώσεις κατάφωρης ή/και μαζικής προσβολής των δικαιωμάτων του, όπως σε περίπτωση παραποιημένων προϊόντων. Με βάση την τρέχουσα γενική διατύπωση, η επί ποινή απαραδέκτου "πάσα" προσφυγή στα δικαστήρια φαίνεται να συμπεριλαμβάνει (;) και την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.

Εξάλλου, απορία προκαλεί η μη υπαγωγή των διαφορών που ανακύπτουν από προσβολές πνευματικής ιδιοκτησίας στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Η κατακερματισμένη ρύθμιση του ζητήματος της διαμεσολάβησης στις διαφορές διανοητικής ιδιοκτησίας προξενεί δυσαρμονία με την οριζόντια ρύθμιση της ένδικης προστασίας των δικαιωμάτων ενώ μάλλον είναι εις βάρος της τελεσφόρησης του θεσμού, αν λάβει κανείς υπόψη ότι αρκετές φορές οι διαφορές ανακύπτουν από σωρευτική προσβολή πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

 

Ο ιστότοπος της δημόσιας διαβούευσης: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9009

 


Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Image credits: https://www.freepik.com/free-photo/cropped-view-of-man-extending-arm-for-handshake_1304574.htm | Designed by Freepik

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Καταγραφή

 

Με το ακροτελεύτιο άρθρο 79 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α' 201/22.12.2017) που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 21 Δεκεμβρίου 2017, τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 17 Ν. 4481/2017 [Νόμος για τη Συλλογική Διαχείριση] και προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα έσοδα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης από τα πνευματικά δικαιώματα ή τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη διανομή, εξαιρούνται ρητώς από τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Τα προς διανομή ποσά είναι ακατάσχετα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, όσον αφορά τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή την Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης. 

Τυχόν μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο, που έχουν ήδη επιβληθεί κατά του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013, για ίδιες οφειλές κατά του Δημοσίου, αίρονται αυτοδικαίως.».

Πρόκεται για μία ad hoc νομοθετική ρύθμιση-τροπολογία (η οποία επιφέρει και την πρώτη τροποποίηση στον νέο ελληνικό νόμο για τη συλλογική διαχείριση), μέσω της οποίας επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα που προέκυψε από την αδυναμία διανομής εισπραχθέντων ποσών για χρήση και εκμετάλλευση προστατευόμενων έργων μουσικής στους δημιουργούς και λοιπούς δικαιούχους από την Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης ΑΕΠΙ Α.Ε., εξαιτίας κατασχέσεων που είχαν επιβληθεί σε βάρος της από δανειστές της. 

Τα πρακτικά της σχετικής συζήτησης της Ολομέλειας της Βουλής είναι διαθέσιμα εδώ.


Πηγή: www.et.gr

Image credits: https://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=1199227&term=money | Designed by Freepik.

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ IPrightsGR:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕΠΙ

ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΠΙ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΕΠΙ: ΤΟ [ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

elsagreece

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδας (ELSA Greece) διοργανώνει ημερίδα με θέμα

 

«IP & Data Protection: Σύγχρονες Εξελίξεις στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 11:00 - 16:00

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,  Ακαδημίας 60

 

 

Καθώς οι κλάδοι αυτοί του δικαίου γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθιση σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και εν όψει τη ψήφισης του Ν. 4481/2017 για τη Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, αλλά και της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από το Μάιο του 2018, η ELSA Greece διοργανώνει την εν λόγω ημερίδα με τη συμβολή και την παρουσία καθηγητών εξειδικευμένων σε ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων, καθώς και δικηγόρων με έντονη δραστηριοποίηση στους κλάδους αυτούς. 

Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατό να ιδωθούν τα σύγχρονα αυτά ζητήματα όχι μόνο από μία θεωρητική σκοπιά, αλλά αναδεικνύοντας, παράλληλα, την πρακτική τους εφαρμογή.

 

 

Πρόγραμμα Ημερίδας:

 

 

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗ, LL.M., Ph.D., Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Μέλος της Συντακτικής Ομάδας ΔiΜΕΕ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

 

Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον 4481/2017

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών

 

Χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, LL.M., Δικηγόρος

 

Ασκήσεις ισορροπίας: Πνευματική ιδιοκτησία και Στρατηγική ενιαίας ψηφιακής αγοράς

ΠΙΕΡΡΙΝΑ ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΓΕΛΗ, Δικηγόρος, Δ.Ν.

 

Το πρόβλημα της δίκαιης αμοιβής των δικαιούχων στην ψηφιακή εκμετάλλευση μουσικής (transfer of value / value gap) και οι πρόσφατες ενωσιακές νομοθετικές πρωτοβουλίες

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΙΟΥ, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής-Υπότροφος ΙKY

 

Παρέμβαση:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δρ Δρ Καθηγητής ΕΚΠΑ, Τακτικό μέλος ΑΠΔΠΧ

 

- Διάλειμμα καφέ -

 

 

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δρ Δρ Καθηγητής ΕΚΠΑ, Τακτικό μέλος ΑΠΔΠΧ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ: 

Συνύπαρξη εθνικού – διεθνούς και σήματος ΕΕ / Νομοθετικές εξελίξεις στο Δίκαιο Σημάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/σης Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

 

Big data και Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΙΝΙΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

 

Προκλήσεις από το Νέο Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679

ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΓΛΑΝΙΚΑ, Δικηγόρος, Associate Potamitis Vekris

 

Δικαίωμα στη λήθη και στην προστασία από profiling: 2 δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΔΝ, Senior Associate Drakopoulos Law Firm

 

 

Η ημερίδα απευθύνεται σε φοιτητές νομικής κάθε βαθμίδας, σε αποφοίτους, ασκουμένους, εν ενεργεία δικηγόρους, καθώς και σε ανθρώπους με σχετικά επιστημονικά ενδιαφέροντα. 

 

Η Είσοδος είναι ελεύθερη. Μπορείτε να προβείτε σε προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_jLZSBT_B0brTuS8JmhyV0j2_vSZiiZYKjqIM-E_p1TAYDg/viewform

 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: https://www.facebook.com/events/1457822380982729/

Χορηγός Επικοινωνίας: IPrights.GR


Photo Credits: www.freepik.com

vivliothikes

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), η Εθνική Βιβλιοθήκη και ο ΟΣΔΕΛ διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο:

«Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Πνευματική Ιδιοκτησία» 

την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 10:00 π.μ.

στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Η ημερίδα θα διαρθρωθεί στις ακόλουθες τέσσερις συνεδρίες:

1. Ψηφιοποίηση Συλλογών-Ορφανά έργα και έργα εκτός εμπορίου

2. Πνευματικά δικαιώματα και εντυποανάπηροι

3. Δημόσιος Δανεισμός Βιβλίων

4. Ψηφιοποίηση Συλλογών-Προστασία έργων στο διαδίκτυο

 

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:    

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)    

Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου    

Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών (ΥΠΠΕΘ)    

Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ)    

Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ)    

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας (ΕΚΠΑ)    

Εταιρεία Συγγραφέων    

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Φωτογράφων (ΦΟΙΒΟΣ)    

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων των Εικαστικών Τεχνών και των Εφαρμογών τους (ΟΣΔΕΕΤΕ)    

Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθήνας (ΣΕΒΑ)    

Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ)    

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)    

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)    

Φάρος Τυφλών Ελλάδος

 

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ: http://opi.gr/images/various/programme.pdf

Πηγή: www.opi.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [update]

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Φωτό: http://opi.gr/images/yliko/poster_libraries.jpg

innovation

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«Οικονομική Αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην πράξη»

την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.

Ξενοδοχείο Electra Palace Athens (N. Νικοδήμου 18-20, 10557, Αθήνα).

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

- Η συνεισφορά του έργου VIP4SME της ΕΕ στη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις ΜμΕ
- Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
- Στρατηγικές για την οικονομική αξιοποίηση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Εργαλεία για την αποτίμηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας
- Εργαλεία για τη διαχείριση του Διανοητικού Κεφαλαίου

 

Τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουν να διατίθενται μέσω του τρέχοντος έργου VIP4SME, στο οποίο συμμετέχουν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και ο ΟΒΙ.

 

Η ημερίδα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και στοχεύει στην ενημέρωσή τους για την σπουδαιότητα της προστασίας και διαχείρισης της Διανοητικής τους Ιδιοκτησίας.

 

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας εγγραφής έως την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017.

 

Το αναλυτικό Πρόγραμμα της Ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.praxinetwork.gr/el/doclib/IPR/Agenda.pdf
Η φόρμα εγγραφής και περισσότερες πληροοφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=726.


Πηγή: https://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=726

Image credits: https://www.freepik.com/free-vector/shining-bright-idea-light-bulb-with-cogs_1311247.htm, Designed by Freepik.

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)euromed2017

 

To 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2nd Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage-EuroMed 2017) θα διοργανώθεί 

από 1-3 Δεκεμβρίου 2017

στο Βόλο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραλιακό Συγκρότημα «Παπαστράτου».

 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδεχθεί ως ένα επιστημονικό βήμα κατάθεσης προτάσεων, καλών πρακτικών, ερευνών, διαδικασιών, προτύπων και απόψεων, που σαν στόχο έχουν την κατάθεση προτάσεων για ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελλαδικού χώρου.

Μεταξύ των ποικίλων θεματικών που άπτονται του τομέα της ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβάνεται και ο θεματικός άξονας που αφορά το Νομικό πλαίσιο της ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ειδικότερα την επίδραση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

 

«Ψηφιακή ανάδειξη των σύγχρονων ελληνικών μουσειακών συλλογών: Πολιτισμικές και νομικές προεκτάσεις», Μαρίνα Μαρκέλλου, Φωτεινή Σαλμούκα

 

«Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ψηφιακές απεικονίσεις και προβολές αρχαιολογικών χώρων και μουσείων», Μαρία Σινανίδου

 

Διοργανωτές: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου-ΤΕΠΑΚ, ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Δίκτυο «Περραιβία» – Δευτεροβάθμιος Οργανισμός Πολιτισμού και Επιστημών.

 

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες : http://euromed2017.eu

 

Το ΙPRights.GR συμμετέχει στο συνέδριο ως συνεργαζόμενος φορέας και χορηγός επικοινωνίας.


Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με υλικό διαθέσιμο προς χρήση που αποτυπώνει αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ vs. ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 1-0

dikaio kai diadiktyo

Tο 3ο Ετήσιο Συνέδριo της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γενικό τίτλο

 

"Δίκαιο και Διαδίκτυο"

 

θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης-Τσιμισκή 29).

Κατά την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης και ειδικότερα στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίας (ώρα 19.45 - 20.45) με τίτλο "Εξωσυμβατικές έννομες σχέσεις και διαδίκτυο", θα παρουσιαστεί η παρακάτω εισήγηση που άπτεται του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας:

 

"Προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο",

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ.

 

Για το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου, βλ. εδώ.

Είσοδος ελεύθερη.


Πηγή: https://www.auth.gr/news/conferences/24749

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

 

 

 

obipatentattorney

 

Ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας, γνωστού στη διεθνή πρακτική ως «Patent Attorney», ο οποίος, θα δικαιούτο να καταθέτει αιτήσεις για απόκτηση κάθε είδους τίτλου προστασίας δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ενώπιον του ΟΒΙ, δεν θα εισαχθεί τελικώς στην ελληνική έννομη τάξη.

Επίσης, δεν εισάγεται και η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας (προταθέντα νέα άρθρα 10α-10γ και 7Α Ν. 1733/1987 αντίστοιχα).

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η υπ’αριθμόν 1313 προσθήκη-τροπολογία με ημερομηνία 25/10/2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο σχέδιο νόμου του ίδιου Υπουργείου με τίτλο «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με την οποία προωθούνταν οι σχετικές αλλαγές στον Ν. 1733/1987, δεν εντάχθηκε στο τελικό ψηφισθέν κείμενο του ως άνω σχεδίου νόμου, όπως αυτό ψηφίστηκε στις 8/11/2017.

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/a-laika-pap-olo.pdf

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)