ohim webinar

 

Η Ακαδημία του γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (από 23 Μαρτίου 2016: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ) οργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar)

στις 2 Φεβρουαρίου, ώρα 11:30-13:30 CET

με τίτλο

Questions and Answers on the new EU trade mark Regulation: Changes entering into force within 90 days of publication

Η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών για τον νέο Κανονισμό για το κοινοτικό Σήμα [εφεξής: σήμα της ΕΕ] της 16ης Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή στις 23 Μαρτίου 2016 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2424 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)]

 

Οι εισηγητές του σεμιναρίου είναι οι:

Elisa ZAERA - ICLAD
Peter SIPOS - Operations Department
Hugh O'NEILL - ICLAD
Kelly BENNET - ICLAD
Alexander SCHIFKO - ICLAD
José Antonio GARRIDO - ICLAD
Sven STÜRMANN - Boards of Appeal

 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα πραγματοποιηθεί από εδώ.

 

Σημειώνεται ότι πέραν του Κανονισμού για το σήμα της ΕΕ, στις 16 Δεκεμβρίου 2015 ψηφίστηκε και η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση), η οποία εισάγει τροποποιήσεις στην προγενέστερη Οδηγία 2008/95/ΕΚ και αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στις εθνικές νομοθεσίες εμπορικών σημάτων.

 

Πληροφορίες από: https://oami.europa.eu/ohimportal/el/web/guest/news/-/action/view/2673495

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

copyright touch

Eδώ και μερικές μέρες βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τη «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά και άλλα πολιτιστικά θέματα»

Το νομοσχέδιο, εισάγοντας χωριστό νομοθέτημα με το οποίο καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2121/1993, αναμορφώνει με συνολικά 58 άρθρα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και το νομικό καθεστώς των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, κατ’ ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (ΕΕEK L 84/72 20.3.2014) στην ελληνική έννομη τάξη.

Πέραν αυτού, το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις σε μία σειρά ζητημάτων που δεν σχετίζονται με τη συλλογική διαχείριση. Ειδικότερα, με το προτελευταίο άρθρο 69 του νομοσχεδίου εισάγονται αρκετά διακριτικά υπό τον γενικό τίτλο «καταργούμενες και λοιπές ρυθμίσεις» οι παρακάτω αλλαγές:

 

  • Τέλος εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή στους υπολογιστές (άρθρο 69 παρ. 2 ν/σ)

Τροποποιείται το άρθρο 18 παρ. 3 εδ. α΄ του Ν. 2121/1993 και εισάγεται νέο εδ. β’ και γ’ μέσω των οποίων οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές προστίθενται στον κατάλογο των τεχνικών μέσων για τα οποία προβλέπεται καταβολή εύλογης αμοιβής από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς αυτών ως αντιστάθμισμα για την πραγματοποίηση ιδιωτικής αναπαραγωγής προστατευόμενων έργων. Η αμοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ορίζεται σε 2% της αξίας τους.

 

  • Υποχρεωτική συλλογική διαχείριση του δικαιώματος καλωδιακής αναμετάδοσης έργων (άρθρο 69 παρ. 3 στοιχ. β’ ν/σ)

Εισάγονται οι διατάξεις των παραγράφων 5-8 στο άρθρο 35 Ν. 2121/1993, διά των οποίων προβλέπεται (κατά μεταφορά των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1993 περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση) υποχρεωτική συλλογική διαχείριση του δικαιώματος καλωδιακής αναμετάδοσης εκπομπής (νέο άρθρο 35 παρ. 5 εδ. α’ Ν. 2121/1993). Η προβλεπόμενη συλλογική διαχείριση είναι διευρυμένη, δεδομένου ότι ο αρμόδιος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης δύναται να διαχειρίζεται και τα δικαιώματα των δημιουργών ή δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων που δεν έχουν αναθέσει σε αυτόν τη διαχείριση του δικαιώματος καλωδιακής αναμετάδοσης (extended collective licensing) (νέο άρθρο 35 παρ. 5 εδ. β’ Ν. 2121/1993). Παρόμοια πρόβλεψη για υποχρεωτική συλλογική διαχείριση προβλέπεται και για το δικαίωμα δευτερεύουσας σύγχρονης, ακέραιης και αμετάβλητης μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω καλωδίων ή άλλων υλικών αγωγών (νέο άρθρο 35 παρ. 7 Ν. 2121/1993).

 

  • Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων από τους ΟΤΑ για δημόσια εκτέλεση ρεπερτορίου μη εκπροσωπούμενου από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (άρθρο 69 παρ. 6 ν/σ)

Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 63 Ν. 2121/1993 και προστίθεται εδάφιο σχετικό με τη χορήγηση της δημοτικής άδειας μουσικών οργάνων από τους ΟΤΑ σε περίπτωση δημόσιας εκτέλεσης μη εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου από ΟΣΔ. Το προτεινόμενο εδάφιο έχει ως εξής:

«Εάν το εκτελούμενο ρεπερτόριο δεν έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας του Δήμου αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη εκτέλεσης εκπροσωπούμενου από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ρεπερτορίου, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από τον ΟΠΙ.»

Πρόκειται κατ’ ουσίαν για νομοθετική αποτύπωση της υπ’ αριθμ. 24347/2.6.2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και των υφιστάμενων σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων του ΟΠΙ (βλ. αναλυτικότερα Θ. Χίου, «Συλλογική διαχείριση και άδειες Creative Commons στη μουσική βιομηχανία: Αρμονική συνύπαρξη ή αλληλοεξόντωση», ΔιΜΕΕ, 2/2015, σελ. 204 επ.).

 

  • Διοικητικό πρόστιμο για παράνομη αναπαραγωγή φωνογραφημάτων (άρθρο 69 παρ. 7 και 9 ν/σ)

Προστίθεται αμφίβολης χρησιμότητας και σκοπιμότητας παράγραφος 3 στο άρθρο 65Α Ν. 2121/1993, σύμφωνα με την οποία

«όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου προβαίνει σε αναπαραγωγή φωνογραφημάτων αποθηκευμένων σε οποιοδήποτε τεχνικό μέσο αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των σκληρών δίσκων ενσωματωμένων ή μη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.»

Η εν λόγω ρύθμιση συμπληρώνεται από την προτεινόμενη παράγραφο 12 του άρθρου 66 Ν. 2121/1993 σύμφωνα με την οποία

«όταν το αντικείμενο της προσβολής αφορά σε φωνογραφήματα αποθηκευμένα σε οποιοδήποτε τεχνικό μέσο αποθήκευσης η κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 65 Α και υπό τους προβλεπόμενους όρους, ανεπιφύλακτη καταβολή του διοικητικού προστίμου από τον δράστη συνεπάγεται τη μη άσκηση της ποινικής δίωξη και την κατάργηση της τυχόν αρξάμενης, όταν ή προσβολή αφορά μέχρι χίλια (1.000) τραγούδια ή μουσικές συνθέσεις.»

 

  • Καινοτόμος διοικητική διαδικασία για αντιμετώπιση διαδικτυακών προσβολών (άρθρο 69 παρ. 8 ν/σ).

Προβλέπεται η εισαγωγή νέου άρθρου 66Ε στον Ν. 2121/1993 με τίτλο «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο». Με αυτό θεσμοθετείται μία διοικητική διαδικασία αντιμετώπισης διαδικτυακών προσβολών η οποία θέτει στο επίκεντρό της ιδίως τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει τη δημιουργία «Επιτροπής για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» (άρθρο 66Ε παρ. 2). Πρόκειται για συλλογικό διοικητικό όργανο στο οποίο δύνανται να απευθύνονται οι δικαιούχοι πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων τα δικαιώματα προσβάλλονται στο διαδίκτυο με σχετική αίτησή τους, ζητώντας την άρση της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον (άρθρο 66Ε παρ. 3). Η Επιτροπή θα έχει ως αρμοδιότητα την αποστολή γνωστοποίησης κατ’ αρχήν στους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο, και, όπου είναι εφικτό, στον πάροχο υπηρεσίας φιλοξενίας και τους διαχειριστές ή/και τους ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην αίτηση ιστοσελίδων, για την έναρξη της διαδικασίας (άρθρο 66Ε παρ. 6). Αντίθετα, η προβλεπόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζεται κατά τελικών χρηστών (άρθρο 66Ε παρ. 1). Με σχετική της απόφαση, η Επιτροπή θα καλεί τους αποδέκτες της γνωστοποίησης, εφόσον αυτοί δε συμμορφώνονται οικειοθελώς με το αίτημα των δικαιούχων, ή να απομακρύνουν το περιεχόμενο από την ιστοσελίδα στην οποία αυτό προσβάλλεται ή να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό ή να λάβουν οποιοδήποτε μέτρο κρίνει η Επιτροπή πρόσφορο (άρθρο 66Ε παρ. 10). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το διατακτικό της απόφασης η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει στον αποδέκτη πρόστιμο ποσού 500€ έως 1000€ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης ενώ κατά των αποφάσεων της Επιτροπής θα μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ (άρθρο 66Ε παρ. 11 και 13).

Η νέα διοικητική διαδικασία αντιμετώπισης διαδικτυακών προσβολών συνιστά μία πρόσθετη εναλλακτική, σε σχέση με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 64Α Ν. 2121/1993, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι δύνανται να στραφούν κατά των παρόχων και να επιτύχουν τη διακοπή πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο. Μάλιστα, δεδομένης της νομολογιακής περιπέτειας που χαρακτηρίζει τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του άρθρου 64Α Ν. 2121/1993, η χρησιμότητα της καινούριας διοικητικής διαδικασίας για τους δικαιούχους αναμένεται να είναι σημαντική.

 

  • Άρση απορρήτου για προσβολές πνευματικών δικαιωμάτων (άρθρο 69 παρ. 12 ν/σ)

Προστίθεται παράγραφος 1γ στο άρθρο 4 του Ν. 2225/1994 (Νόμος για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις) σύμφωνα με την οποία

«Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση της προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σε μορφή κακουργήματος, που προβλέπονται στο νόμο 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), όπως κάθε φορά ισχύει»

 

  • Κατάργηση π.δ. για διοικητικό πρόστιμο ΟΣΔ (άρθρο 69 παρ. 13 ν/σ)

Καταργείται το θνησιγενές π.δ. 42/2015 του περασμένου Ιουλίου 2015 με τίτλο «Διοικητικό πρόστιμο σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας» (ΦΕΚ Α/71/3.7.2015) το οποίο προέβλεπε τη με υπουργική απόφαση επιβολή προστίμου σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας των διατάξεων του Ν. 2121/1993 ή του Κανονισμού του, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 του Ν. 2121/1993.

 

Σημειώνεται ότι η δημόσια διαβούλευση επί του εισαγόμενου νομοσχεδίου συνεχίζεται μέχρι τις 22 Ιανουαρίου.

 

Επιμέλεια: Θεόδωρος Χίου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Intellectualproperty mid

Νέος ορισμός για τη «διανοητική ιδιοκτησία» προβλέπεται σε πρόσφατο νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 11 Ιανουαρίου 2016 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2016 [1].

Όπως αναφέρεται σχετικά, το υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου αποτελεί επείγουσα νομοθετική παρέμβαση στους τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογίας, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν αφενός μεν μείζονα θέματα κατεύθυνσης του ερευνητικού συστήματος, αφετέρου δε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, που δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του ν.4310/2014 [«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 258/8-12-2014)].

Η διανοητική ιδιοκτησία, ως εργαλείο προστασίας της καινοτομίας είναι φύσει συνδεδεμένη με το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νομοσχεδίου. Το άρθρο 2 παρ. 7 («Ορισμοί») του νομοσχεδίου, αντικαθιστώντας την σχεδόν πανομοιότυπη αντίστοιχη διάταξη του Ν. 4310/2014, ορίζει ότι «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από όσους αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις εθνικού και ενωσιακού δικαίου που κάθε φορά ισχύουν: […] «διανοητική ιδιοκτησία: η πνευματική και η βιομηχανική ιδιοκτησία, και ιδίως τα περιουσιακά και τα ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.»

Ο εισαγόμενος ορισμός βρίσκεται κατ’ αρχήν σε αρμονία με αυτόν του άρθρου 8 παρ. 18 του Ν. 2557/1997, σύμφωνα με τον οποίο η διανοητική ιδιοκτησία «περιλαμβάνει, τόσο την πνευματική ιδιοκτησία (propriélittéraire et artistique ή droit d’auteur, copyright) και τα συγγενικά δικαιώματα, όσο και τη βιομηχανική ιδιοκτησία (propriété industrielle, industrial property), όπως εφευρέσεις και σήματα», καθώς και με το ευρωπαϊκό και διεθνές κεκτημένο, ιδίως όσον αφορά την ευρύτητα και την ενιαία προσέγγιση πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό έναν ενιαίο νομικό κλάδο [2]. Επιπλέον, όπως και στον ορισμό του Ν. 2557/1997, η απαρίθμηση επιμέρους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ενδεικτική. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η ρητή αναφορά στην τεχνογνωσία, η οποία προστατεύεται κατά κανόνα με εμπορικό απόρρητο [3].

Παρά τα ανωτέρω, ο προτεινόμενος ορισμός παρουσιάζει ελαττώματα. Ειδικότερα, η διατύπωση της φράσης «τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν» δεν κρίνεται επιτυχής. Πράγματι, η χρήση της αντωνυμίας «τις» εγείρει απορία καθότι η μόνη δυνατή απόδοση της φράσης με τη χρησιμοποιούμενη αντωνυμία στο ανάπτυγμά της είναι η εξής: «τα περιουσιακά και τα ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που εμπεριέχουν [πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία]». Όμως, η εν λόγω διατύπωση πάσχει δεδομένου ότι, αφενός τα έργα δεν εμπεριέχουν πνευματική ιδιοκτησία αλλά προστατεύονται από αυτήν και, αφετέρου, η έννοια του έργου δεν υφίσταται, ως προστατευόμενο αντικείμενο στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Περαιτέρω, για την πληρότητα του ορισμού, η αναφορά των συγγενικών δικαιωμάτων θα ήταν χρήσιμη, κατ’ εικόνα και του ορισμού του Ν. 2257/1997.

Προς επίλυση των ανωτέρω, προτείνεται ο ακόλουθος ορισμός: «διανοητική ιδιοκτησία: η πνευματική και η βιομηχανική ιδιοκτησία, και ιδίως τα περιουσιακά και τα ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από προστατευόμενα έργα, τα συγγενικά δικαιώματα, η τεχνογνωσία, τα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.»

Η πρόβλεψη ειδικού νομοθετικού ορισμού για τη διανοητική ιδιοκτησία αποτιμάται θετικά, στο βαθμό που το περιεχόμενό του ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα και συνεισφέρει στη βαθμιαία ένταξη του όρου αυτού στην ελληνική έννομη τάξη αλλά και στη διάδοση της χρήσης του στην Ελλάδα. Βέβαια, για λόγους συνέπειας και νομοθετικής συνοχής, θα μπορούσε να εξεταστεί η νομοτεχνική επιλογή της παραπομπής στον αρχικό ορισμό του άρθρου 8 παρ. 18 του Ν. 2557/1997, όπως είχε, άλλωστε, πραγματοποιηθεί σε παλαιότερα νομοθετήματα [4].

 

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις υποβλήθηκαν με τη μορφή σχολίου και στο διαδικτυακό τόπο της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου από τον δικηγόρο Θεόδωρο Χίου.

 

[1] Βλ. http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2714

 

[2] Στο σημείο αυτό βλ. αναλυτικά Θεόδωρος Χίου, «Ο όρος «Διανοητική Ιδιοκτησία» και η ένταξή του στην ελληνική έννομη τάξη», ΔιΜΕΕ, 1/2011, σελ. 174 επ.

 

[3] Σημειώνεται ότι επίκειται, εκτός απροόπτου, η θέση σε ισχύ της Πρότασης Οδηγίας «για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους (COM/2013/0813 final - 2013/0402 (COD)» η οποία εναρμονίζει την αστική προστασία εμπορικών απορρήτων σε επίπεδο ΕΕ. Όπως προκύπτει και από την Πρόταση Οδηγίας, από συστηματικής απόψεως η προστασία εμπορικών απορρήτων συγγενεύει περισσότερο με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού και λιγότερο με το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας. Για τον προβληματισμό αυτό βλ. για παράδειγμα Θεόδωρος Χίου, «Το Δίκαιο προστασίας εμπορικών απορρήτων ως θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας οικονομίας της καινοτομίας: Η Πρόταση Οδηγίας για την προστασία μυστικής τεχνογνωσίας και εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών», ΔΕΕ, προσεχώς 2016 και τις εκεί περαιτέρω παραπομπές.

 

[4] Βλ. για παράδειγμα την παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 28/2015 με τίτλο «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», σύμφωνα με την οποία: «Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου οι ακόλουθοι επιπλέον όροι έχουν την εξής έννοια: […] 4. "Διανοητική Ιδιοκτησία": όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997».

 

Photo Credits: UCLA (ucla.edu)

copyright CC

Όπως είχε εξαγγελθεί προ μηνών σε προηγούμενη ανάρτηση, σημαντικές εξελίξεις στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιαίτερα στο νομικό πλαίσιο της συλλογικής διαχείρισης αναμένονται σύντομα καθότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 20:00 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο τιτλοφορείται "Νόμος για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέματα".

Με το εισαγόμενο νομοθέτημα ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/26 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά.

Με μια πρώτη ματιά

Ειδικότερα, στο 1ο και 2ο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται πλήθος διατάξεων (συνολικά 57 άρθρα εμπεριεχόμενα σε 14 Κεφάλαια) που αφορούν στη λειτουργία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας και αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας του διαχειριστικού έργου των τελευταίων και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου λογοδοσίας. Περαιτέρω, το νομοσχέδιο εισάγει αρκετές ενδιαφέρουσες διατάξεις που αναφέρονται, μεταξύ άλλων στις προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών επί μουσικών έργων από (ελληνικό) ΟΣΔ, στη δυνατότητα παροχής αδειών μη εμπορικής χρήσης από μέλη ΟΣΔ, σε διαδικασίες συναινετικής επίλυσης διαφορών (συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ οργανισμών και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών, διαμεσολάβηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διαιτησία), στην αμοιβή για δημόσια εκτέλεση μουσικής σε εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συλλογική διαχείριση από νομικά πρόσωπα με δεσπόζουσα θέση στην αγορά ή στις υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Από νομοτεχνικής δε άποψης, προτιμήθηκε η υιοθέτηση χωριστού νομοθετήματος και όχι η προσθήκη των νέων διατάξεων στον υφιστάμενο νόμο 2121/1993.

Συμμετοχή στη διαβούλευση

Η δημόσια διαβούλευση θα περατωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 16.00. Παρά τα στενά χρονικά περιθώρια της διαβούλευσης, και το γεγονός ότι συμπίπτει κατά μεγάλο μέρος με τις αργίες της περιόδου των Χριστουγέννων, το εισαγόμενο νομοθέτημα είναι σημαντικό και η συμμετοχή στη διαβούλευση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και το νομικό κόσμο του κλάδου της πνευματικής ιδιοκτησίας κρίνεται απαραίτητη.

Το κείμενο του προς δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩ και η υποβολή σχολίων επί των διατάξεων πραγματοποιείται ΕΔΩ.

 

 

 

οπιΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας "Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα" εντάχθηκε στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Ευέλικτης Ζώνης για το σχολικό έτος 2015-2016, κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ήδη Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ' τάξης του Δημοτικού και έχει ως σκοπό να προβάλλει τη σημασία τόσο του έργου των δημιουργών (συγγραφέων, εικαστικών, φωτογράφων, μουσικοσυνθετών, δημιουργών λογισμικού, κλπ.) και των λοιπών συντελεστών των δημιουργιών (τραγουδιστών, μουσικών, ηθοποιών, εκδοτών, παραγωγών ταινιών και δισκογραφικών εταιρειών) όσο και των σχετικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζει σε αυτούς ο Νόμος (πνευματική ιδιοκτησία&συγγενικά δικαιώματα) για την πολιτιστική άνθιση μίας χώρας, την αύξηση και ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Στα πλαίσια προώθησης του ανωτέρω προγράμματος, ο ΟΠΙ διοργάνωσε επιμορφωτικά σεμινάρια σε διάφορες πόλεις τις επαρχίας (Πάτρα: 3/11/2015, Αλεξανδρούπολη: 12/11/2015, Ξάνθη: 13/11/2015 και Λάρισα: 19/11/2015) με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, διανεμήθηκε φάκελος με πλούσιο ενημερωτικό υλικό, όπως οι οδηγοί του ΟΠΙ για μαθητές Δημοτικού, για Δασκάλους, ο βασικός οδηγός για την Πνευματική Ιδιοκτησία, το κόμικ για την Πνευματική Ιδιοκτησία, αυτοκόλλητα με το λογότυπο του προγράμματος και άλλα.

comic

Την αντίθεσή του για την προσέγγιση του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος εξέφρασε το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας με σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 14 Νοεμβρίου 2015. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η ενσωμάτωση της ανοιχτής κουλτούρας και της προσέγγισης του ανοιχτού περιεχομένου στην ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος. pirate

Πηγή: www.opi.gr, www.pirateparty.gr

 

elsa 4 dec banner1

Η ELSA Athens (European Law Students' Association) διοργανώνει

την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 17:00

στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60, Aθήνα)

ημερίδα με θέμα:

«Νομική Πληροφορική: Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο»

Ομιλητές της εκδήλωσης είναι οι:

E. Σταματούδη

Δικηγόρος, LL.M., Ph.D., Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εισαγωγή επί του θέματος/Συντονισμός της συζήτησης

 

Γ. Γιαννόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

με θέμα εισήγησης: «Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και πρόσφατη νομολογία για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο».

Δρ. Θ. Χίου

Δικηγόρος με Ειδίκευση σε Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Διαχειριστής και Ιδρυτής του IPrights.gr

με θέμα εισήγησης: «Αναλογικότητα σ'έναν ψηφιακό κόσμο: Η Ελληνική νομολογία ασφαλιστικών μέτρων κατά παροχών πρόσβασης για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο (με αφορμή τις αποφάσεις ΜονΠρΑθ. 4658/2012 και ΜονΠρΑθ. 13478/2014)»


Β. Καρκατζούνης

Δικηγόρος με Ειδίκευση σε Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συντάκτης στον ιστότοπο Lawspot.gr

με θέμα εισήγησης: «Κώδικας, ηθική, νόμος και αγορά: Κατανοώντας το φαινόμενο της online πειρατείας»

 

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1679964848906952/

Χορηγός επικοινωνίας: IPrightsGR logo

Εισαγωγή επί του θέματος/Συντονισμός της συζήτησης.

ask

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με τίτλο "ASK: το σχέδιο είναι επάγγελμα", το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, θα παρουσιαστούν και οι εξής εισηγήσεις που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας στο χώρο της γραφιστικής και του σχεδίου:

 

ώρα 11:00 – 11:40
Γραφιστική και Πνευματική Ιδιοκτησία
Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M.
Δικηγόρος – Eπιστημονικός Συνεργάτης

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

και

ώρα 11:40 – 12:20
Η κατοχύρωση των Σχεδίων ή Υποδειγμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Κώστας Αμπατζής
Διευθυντής Καταθέσεων και Χορηγήσεων Τίτλων (ΔΙΚΑΧΟ)
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 

Πηγή & περισσότερες πληροφορίες: http://www.ggda.gr/ask/#span

gge

Σύμφωνα με την από 6 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οι αιτήσεις για ανανέωση σήματος που υποβάλλονται έγχαρτα στην Υπηρεσία Σημάτων από το δικαιούχο του σήματος ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, δεν χρήζουν θεώρησης γνησίου της υπογραφής του αιτούντος.

Πηγή: http://gge.gov.gr/?p=14197

gamato banner

Έκλεισε πριν από μερικές μέρες με παρέμβαση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο δημοφιλής ιστότοπος “gamatotv.οrg” και συνελήφθη ο διαχειριστής του για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου.

Κατόπιν νομότυπης έρευνας που διεξήχθη την 18-10-2015 στην οικία του διαχειριστή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και τρεις αποθηκευτικοί σκληροί δίσκοι.

Ο ιστότοπος "Gamato" δημιουργήθηκε το 2010 και λειτούργησε κατά καιρούς υπό διαφορετικά domain names. Παρείχε υπερσυνδέσμους προς τρίτες ιστοσελίδες, μέσω των οποίων οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν δωρεάν με online video streaming ξένες κινηματογραφικές ταινίες και σειρές με ελληνικούς υπότιτλους, χωρίς να καταβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, o συγκεκριμένος ιστότοπος είχε υψηλή επισκεψιμότητα που έφτανε τις 9.300.000 προβολές ανά ημέρα περίπου και, βάσει αυτών, υπολογίζεται ότι η λειτουργία του προσπόριζε σημαντικά οικονομικά οφέλη στους διαχειριστές του. Πέραν της ζημίας του Δημοσίου από μη καταβληθέντες φόρους, υπολογίζεται ότι προκάλεσε συνολική ζημία των δικαιούχων ύψους 465.000.000 ευρώ περίπου. Από την πλευρά τους, πάντως, οι εκπρόσωποι του επίμαχου ιστότοπου ισχυρίζονται ότι τα οικονομικά τους οφέλη ήταν χαμηλά ενώ οι ημερήσιες προβολές δεν ξεπερνούσαν τις 250.000.

H εν λόγω είδηση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις αφού αρκετοί τάχθηκαν δημοσίως τόσο υπέρ (βλ. για παράδειγμα εδώ) όσο και κατά του "κλεισίματος" του ιστοτόπου (βλ. για παράδειγμα εδώ).

gamato

Εν προκειμένω, το νομικό διακύβευμα από τη σκοπιά του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας συνίσταται στο κατά πόσο υφίσταται προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την απλή τοποθέτηση υπερσυνδέσμων προς προστατευόμενα έργα που είναι ελευθέρως (και ενδεχομένως παρανόμως) διαθέσιμα σε τρίτες ιστοσελίδες. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσο, στην υπό κρίση περίπτωση, η τοποθέτηση υπερσυνδέσμων προς τέτοιου είδους αναρτήσεις συνιστά αυτοτελώς παράνομη παρουσίαση προστατευόμενων έργων στο κοινό.

Το Δικαστήριο που θα κρίνει την υπόθεση του "Gamato" θα πρέπει να λάβει υπόψη και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα την απόφαση στην υπόθεση C-466/12 «Svensson», τη διάταξη της 21ης Δεκεμβρίου 2014 στην υπόθεση C-348/13 «Bestwater International» και την πιο πρόσφατη απόφαση στην υπόθεση C-279/13, C More Entertainment AB v Linus Sandberg, οι οποίες ερμηνεύουν την έννοια της αναμετάδοσης του άρθρου 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ στα πλαίσια τοποθέτησης υπερσυνδέσμων. 

Σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις, η απλή τοποθέτηση υπερσυνδέσμων προς έργα που διατίθενται ελεύθερα σε άλλον ιστότοπο δεν συνιστά κατ' αρχήν πράξη παρουσίασης στο κοινό και, συνεπώς, είναι ελέυθερη, στο βαθμό που τα έργα δεν παρουσιάζονται σε ένα νέο κοινό, διαφορετικό από αυτό στο οποίο απευθύνεται η αρχική ανάρτηση. 

Σημειώνεται πάντως ότι επίκειται και νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση «Playboy», C-160/15 GS Media v Sanoma, η οποία αναμένεται να αποσαφηνίσει το ζήτημα της νομιμότητας της τοποθέτησης ιδίως υπερσυνδέσμων που παραπέμπουν σε προστατευόμενα έργα που διατίθενται μεν ελεύθερα σε άλλον ιστότοπο χωρίς όμως τη συναίνεση του δικαιούχου.

 

Πηγές:

http://www.lifo.gr/now/digital-life/78521

http://www.iefimerida.gr/tag/%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BE%CE%B7-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82

https://www.facebook.com/gamatoningcom/?ref=ts&fref=ts 

http://ipkitten.blogspot.co.uk/2015/10/greek-court-says-that-it-doesnt-matter.html

                      EPO SEKEEobi

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς επιχειρήσεων της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας (ΕΒΙΔΙΤΕ, αεροδιαστημικής, ΕΝΕΒΗ, βιομηχανίας ημιαγωγών, H-bio, βιοϊατρικής τεχνολογίας και ΕΕΝΕ, startups), το European Patent Office (EPO) και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και σε συνδιοργάνωση με το INNOVATHENS και την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, προγραμματίζει διημερίδα στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2015 σχετική με θέματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Την 1η ημέρα της εκδήλωσης, την Πέμπτη 22/10/2015, στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο θα γίνει μια σειρά παρουσιάσεων και ομιλιών από τα στελέχη του ΟΒΙ και του ΕΡΟ σχετικά με το πλαίσιο Ευρωπαϊκής και Εθνικής κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 

To Πρόγραμμα:

14.00 - 14.15 Εγγραφή & καφές

14.15 – 14.30

Χαιρετισμοί - Έναρξη εργασιών

Gerd Hedemann, Διευθυντής, Διεύθυνση 2.4.2.1 / Οχήματα και Γενική Τεχνολογία, Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ)

 

Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, Γενικός Διευθυντής, Συνδέσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ)

14.30 – 15.15

15.15-16.00

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) και άλλα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ): η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Χορήγησης ΔΕ (στα αγγλικά)

Mr. Xavier Revilla, Μηχανικός, Εξεταστής

- Διαδικασία κατοχύρωσης ΔΕ

- Τι προστατεύεται και τι όχι

- Τρόποι κατοχύρωσης

- Ενωσιακό ΔΕ

- Κύρια διαδικαστικά βήματα

- Διαφορές ΕΓΔΕ/ Αμερικάνικου Γραφείου Ευρεσιτεχνιών & Σημάτων

- Συμβουλές

Σύνταξη αίτησης για Ευρωπαϊκό ΔΕ (στα αγγλικά)

Ms. Andrea Müller-Nagy, Μηχανικός, Δικηγόρος Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Εξεταστής

- Σύνταξη αίτησης - Παραδείγματα  

- Ενωσιακό ΔΕ (Τελευταίες εξελίξεις)

- Εφευρέσεις Η/Υ

16.00 – 16.15 Καφές

16.15 – 16.45

Διανοητική Ιδιοκτησία, Διαδικασία προστασίας των Εφευρέσεων στον ΟΒΙ, Τεχνολογική Πληροφόρηση, Εργαλεία Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας  (στα ελληνικά)  

Δρ. Παρασκευή Γκαγκανάτσου, Χημικός, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης and Διάχυσης της Καινοτομίας, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

16.45- 17.00 Ερωτήσεις – Λήξη εργασιών

 

Την 2η μέρα της εκδήλωσης, την Παρασκευή 23/10/2015, στoν κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, INNOVATHENS, θα γίνουν εξατομικευμένες συναντήσεις με στελέχη τόσο του ΕΡΟ όσο και του ΟΒΙ προκειμένου να σας παρέχουν την πληροφόρηση που θα χρειαστείτε για την προστασία και κατοχύρωση της επιχείρησής σας. 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής : https://docs.google.com/a/hamac.gr/forms/d/1545UQdms_nbl1QwN574G6yKSeWS9M7wcx9Hi_gChyII/viewform

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.innovathens.gr/events/%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF/