pge

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα

 

"Oι γεωγραφικές ενδείξεις ως πνευματική ιδιοκτησία της ΕΕ και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των Περιφερειών"

 

την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 09:00-16:00

στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης, αίθουσα «Καστελλάκη»

 

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

9:00 | ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

09:30 | Χαιρετισμοί

• κ.  Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης  Κρήτης

• Εκπρόσωποι της Κεντρικής και Περιφερειακής Κυβέρνησης

Παρέμβαση μέσω βίντεο: Ευρωβουλευτής Paolo De Castro, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

10: 00-11:10 | Συνεδρία 1: η συνεισφορά των γεωγραφικών ενδείξεων στην περιφερειακή ανάπτυξη

Συντονιστής: Laurent Gomez, Γενικός Γραμματέας της AREPO (Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης)

 

Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, Πρόεδρος της AREPO

Η συμβολή των γεωγραφικών ενδείξεων στην ανάπτυξη της υπαίθρου

 

Simona Caselli, περιφερειακή Υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας Emilia-Romagna & Πρόεδρος του AREFLH

Οι γεωγραφικές ενδείξεις και η ανάπτυξη της περιοχής Emilia-Romagna

 

Κατερίνα Ζωγράφου, Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τα ποιοτικά προϊόντα (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ως τμήμα της πολιτισμικής κληρονομιάς και μοχλός βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης

 

Christian Teulade, εκπρόσωπος των παραγωγών γαλλικών προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, μόνιμος εκπρόσωπος του INAO (Εθνικό Ινστιτούτο για τα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης  της Γαλλίας) και πρόεδρος του ΠΟΠ Ελιά και Ελαιόλαδο Νιμ (DOP Huile d'olive de Nîmes)

Οι γεωγραφικές ενδείξεις και η αγροτική ανάπτυξη, το παράδειγμα της ελιάς και του ελαιολάδου της Νιόν (Nyons)

 

Δρ Κωνσταντίνος Μάττας, Καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εκκίνηση της μηχανής της τοπικής ανάπτυξης… η περίπτωση των ΠΟΠ

 

11: 10-12: 20 | Συνεδρία 2: ο ρόλος της καινοτομίας στην προώθηση των γεωγραφικών ενδείξεων

Συντονιστής: Πίτερης Χαράλαμπος- Νικόλαος, Περιφέρεια Κρήτης & AREPO

 

Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, Κτηνίατρος, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παράρτημα Κρήτης

Προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων: ένας συνδυασμός παράδοσης, ταυτότητας και τοπικότητας. Η αναγκαιότητα της καινοτομίας στην προώθηση

 

Δρ Ελευθέριος Αλυσσανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης

Καινοτομία στα Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων: Η περίπτωση του Πευκοθυμαρόμελου Κρήτης

 

Δρ  Δημήτριος Καφετζόπουλος, Διευθυντής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)

Οι γεωγραφικές ενδείξεις ως ένα νέο σύστημα πρόκλησης της πνευματικής ιδιοκτησίας και σύγχρονες βιοτεχνολογίες ως εργαλεία καινοτομίας, ιχνηλασιμότητας και επιτήρησης

 

Ζαχαρίας Διαμαντάκης, Εκπρόσωπος της  Ένωσης Κρασιών Κρήτης

Κρασιά ΠΟΠ και ΠΓΕ, τρόποι εξέλιξης της παράδοσης

 

12: 20-13: 30 | Συνεδρία 3: πολιτική ποιότητας της ευρωπαϊκής ένωσης

Συντονιστής: Δρ. Ελευθέριος Αλυσσανδράκης, Επίκουρος Καθηγητής Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης

 

Chiara Bolner, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συντονίστρια Τομέα, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Β.3 - "Γεωγραφικές Ενδείξεις".

Γεωγραφικές ενδείξεις, πού βαίνουμε;

 

Γεώργιος Μαθιουδάκης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συντονιστής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ΣΤ.1 - "Σύλληψη και συνέπεια της αγροτικής ανάπτυξης"

Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑ) για Κοινοτικά, Εθνικά και Εθελοντικά Σχέδια Ποιότητας - Πρώτη Συμμετοχή και Προώθηση

 

Βαρβάρα Μπεκτασιάδου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπεύθυνη Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Β.1 "Εξωτερική πολιτική επικοινωνίας και προώθησης"

Η πολιτική προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Laurent Gomez, Γενικός Γραμματέας της AREPO

Η πολιτική της ΕΕ μετά το 2020 και οι δράσεις της AREPO

 

13: 30-14: 30 | ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14: 30-15: 40 | Συνεδρία 4: Η πνευματική ιδιοκτησία της ευρωπαϊκής ένωσης και oι γεωγραφικές ενδείξεις

Συντονιστής: Δρ Μάττας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Florence Rojal, ανώτερη νομική υπηρεσία, WIPO (Παγκόσμιος οργανισμός πνευματικής ιδιοκτησίας)

Διεθνής προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, στο πλαίσιο του συστήματος της Λισαβόνας, το οποίο διαχειρίζεται ο WIPO

 

Virginia Melgar, μέλος του πέμπτου Τμήματος Προσφυγών της EUIPO και πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Εμπορικά σήματα και γεωγραφικές ενδείξεις: παραδείγματα της νομολογίας

 

Claude Vermot-Desroches, Πρόεδρος του orIGin (Οργανισμός για ένα δίκτυο διεθνών γεωγραφικών ενδείξεων) και Πρόεδρος της  Διεπαγγελματικής επιτροπής διαχείρισης του Comté (Comité Interprofessionel du Comté)

Ο ρόλος του orIGin στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε παγκόσμιο επίπεδο

 

Εμμανουήλ Φραγκάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Κρητικών Ελαιολάδων

Η πνευματική ιδιοκτησία της ΕΕ και οι γεωγραφικές ενδείξεις

 

Σοφία Μανανά, Προϊσταμένη Τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γεωγραφικές Ενδείξεις – Η ελληνική εμπειρία

 

15:40 - 16:00 | ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, Πρόεδρος της AREPO

 

Θα γίνεται ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά και ιταλικά.

 

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 


 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

 

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ...

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΣΦΡΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ AΠΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

fotografia nomos

To Περιοδικό «ΦΩΤΟγράφος» διοργανώνει Ημερίδα – Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο

«Φωτογραφία και Νόμος – Οι περιορισμοί προβληματίζουν την ελευθερία έκφρασης και δημιουργίας»

την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00-21:00 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Διονυσία Καλλινίκου Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Κωνστάντια Κυπρούλη Δικηγόρος, Δ.Ν.
Έλενα Σπυροπούλου Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια Data Protection Officer
Σεραφείμ Τσούκος Δικηγόρος, LLM, Νομικός Σύμβουλος ΟΣΔ Φωτογράφων ΦΟΙΒΟΣ
Συντονιστής: Παναγιώτης Καλδής

Κόστος συμμετοχής: 6€ (η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Περισσότερες πληροφορίες-εγγραφές: Περιοδικό ΦΩΤΟγράφος http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82/

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Πηγή / Image credits: http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82/

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

 

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ

©LICK ΟN COPYRIGHT! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΝΕΙ ZOOM ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

WEARING TROUBLES! ΟΤΑΝ Η ΑΜΦΙΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

PRINT ME A DRESS! Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΔΑ (3d Printing)

OPI

Παραιτήθηκε η επί σειρά ετών Διευθύντρια του ΟΠΙ κ. Ειρήνη Σταματούδη, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, αδιαφάνεια, διακριτική μεταχείριση και απουσία εποπτείας του ΟΠΙ υπέρ της ΕΥΕΔ (Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης), η οποία συνιστά τον έκτακτο μεταβατικό φορέα συλλογικής διαχείρισης που λειτουργεί εντός του ΟΠΙ δυνάμει του άρθρου 51Α Ν. 4481/2017 και ο οποίος παρεμβάλλεται ανάμεσα στη διακοπή της λειτουργίας της ΑΕΠΙ και τη σύσταση νέου ΟΣΔ.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή παραίτησης, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή» στις 16.10.2018:

 

«Προς κ. Μυρσίνη Ζορμπά Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με την παρούσα σας υποβάλλω και εγγράφως την παραίτησή μου, την οποία είχα θέσει στη διάθεσή σας προφορικά κατά τις δύο συναντήσεις στο γραφείο σας αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Αδυνατώ να παραμείνω σε μία θέση στην οποία δεν υπάρχει πλέον τρόπος να ασκήσω τις κατά τον νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητές μου εξαιτίας του ανελέητου πολέμου εκ μέρους του προέδρου κ. Αντωνιάδη και του Δ.Σ. του ΟΠΙ, διότι αντιτάχθηκα σε ενέργειές τους, που θεωρώ ότι ελέγχονται νομικά και αντιστρατεύονται κάθε έννοια διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα αντέδρασα:

α) Στο ζήτημα του υπέρογκου μισθού τον οποίο επιθυμεί να λάβει ο πρόεδρος, που εκτοξεύει κατά 9.500% τη σχετική δαπάνη εν συγκρίσει προς τους προκατόχους του.

β) Στη μίσθωση χώρου 200 τ.μ. έναντι μεσοσταθμικού ετήσιου κόστους (μίσθωμα, έξοδα εγκατάστασης, κ.λπ.) 30.000 ευρώ με μοναδικό σκοπό τη στέγαση του γραφείου του προέδρου.

γ) Στην παράλειψη αναφοράς των συγκεκριμένων δαπανών στον προϋπολογισμό ΟΠΙ 2019.

δ) Στη μη κατάθεση εγγράφου της ελεγκτικής εταιρείας Ernst & Young στον εισαγγελέα που σχετίζεται με την υπόθεση της ΑΕΠΙ.

ε) Στην ανύπαρκτη εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης (ΕΥΕΔ).

στ) Στην παράλογη κατάσταση όπου ο ελεγχόμενος ταυτίζεται με τον ελεγκτή και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΥΕΔ (που συλλέγει πνευματικά δικαιώματα) είναι ταυτοχρόνως και μέλη του Δ.Σ. του ΟΠΙ (που εποπτεύει τους φορείς που συλλέγουν πνευματικά δικαιώματα), και δεν αφήνουν τις υπηρεσίες του ΟΠΙ να ελέγξουν την ΕΥΕΔ.

ζ) Στη διακριτική μεταχείριση μεταξύ της ΕΥΕΔ και των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά, η οποία συνεπάγεται και διακριτική μεταχείριση μεταξύ δημιουργών και άλλων δικαιούχων.

η) Στην τεράστια και αδικαιολόγητη διαφοροποίηση των μισθών προσωπικού μεταξύ ΟΠΙ και ΕΥΕΔ. Το ενδιαφέρον είναι ότι όσο πιο αδιαφανή είναι τα κριτήρια επιλογής προσωπικού της ΕΥΕΔ, τόσο υψηλότερες είναι και οι απολαβές.

θ) Στην έλλειψη διαφάνειας ως προς τις σημερινές σχέσεις της ΕΥΕΔ με την ΑΕΠΙ με ενδεικτικό στοιχείο τη μη δημοσίευση στη Διαύγεια του μισθωτηρίου μεταξύ ΑΕΠΙ και ΕΥΕΔ, του ύψους του μισθώματος και του εάν έχει συμψηφισθεί το μίσθωμα με τις οφειλές που έχει η ΑΕΠΙ προς τον ΟΠΙ.

ι) Στην έλλειψη διαφάνειας γενικότερα διότι κανένα από τα έξοδα και τις συμφωνίες που έχει συνάψει μέχρι σήμερα η ΕΥΕΔ δεν έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Ο ΟΠΙ οφείλει να διαχωρίσει τους ρόλους του. Εξαρχής είχα επισημάνει ότι ο ΟΠΙ δεν μπορεί να ασκεί και συλλογική διαχείριση και εποπτεία. Αν και κατάφερα να μετριάσω τις ακρότητες του αρχικού σχεδίου νόμου για τη δημιουργία της ΕΥΕΔ, η ουσία του προβλήματος παραμένει. Ο ΟΠΙ δεν μπορεί να έχει ρόλο ανταγωνιστή σε μία αγορά, τους παίκτες της οποίας καλείται να εποπτεύσει. Η προσωρινότητα της ΕΥΕΔ δεν απαλύνει το πρόβλημα. Αρκούν προσωρινές καταστάσεις για να διαλύσουν μία αγορά.

Σας έχω γνωρίσει τις προτάσεις μου για την εξυγίανση του χώρου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η πολυδιάσπαση των ΟΣΔ δεν εξυπηρετεί κανέναν, ούτε τους δικαιούχους ούτε τους χρήστες. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη για ίση μεταχείριση, διαφάνεια και σύνεση στις δαπάνες. Είναι κρίμα να έχει γίνει τόσος κόπος από τον ΟΠΙ για την εξυγίανση του χώρου και την αποκάλυψη του σκανδάλου της ΑΕΠΙ για να επιστρέψουμε ή να καλλιεργήσουμε πρακτικές ή διχόνοιες που προσιδιάζουν στο παρελθόν.

Τέλος επισημαίνω ότι παραιτούμενη από τη θέση της διευθύντριας υπάρχουν στους λογαριασμούς του ΟΠΙ περίπου 1 εκατ. ευρώ (922.447 ευρώ + 50.000 ευρώ που εκχωρήσαμε προσωρινά στην ΕΥΕΔ = σύνολο 972.447 ευρώ) και οφειλές απέναντι στην ΑΕΠΙ της τάξης των 750.000 ευρώ στη βάση αγωγών που κατατέθηκαν εναντίον της κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Κυρία Υπουργέ,

Το έργο σας δύσκολο και απαιτητικό σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για το πνευματικό δικαίωμα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

Μετά τιμής

 

Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D.»

 

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/990144/article/epikairothta/ellada/hxhrh-paraithsh-stamatoydh-apo-ton-organismoy-pneymatikhs-idiokthsias

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΙ (Ε.Υ.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΙ

META-AEΠΙ ΕΠΟΧΗ: Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΠΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ...

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔ Η ΑΟΔ

IFA

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η Ένωση Σκηνοθετών-Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ) διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:

Τα πνευματικά δικαιώματα στον Οπτικοακουστικό Τομέα

την Τρίτη 23 Oκτωβρίου 2018 και ώρα 15.30

στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου – Σίνα 31, Αθήνα

 

Το Πρόγραμμα της ημερίδας είναι το εξής

 

Α’ Μέρος: Πάνελ συζήτησης

 

15.30'-17.30' : Τα πνευματικά δικαιώματα στον οπτικοακουστικό τομέα στην Γαλλία, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Συντονισμός: Γιώργος Τσεμπερόπουλος, σκηνοθέτης

Ομιλία υποδοχής

Πνευματικά Δικαιώματα – Σπουδαιότητα και διακυβεύματα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο
Pascal Rogard, SACD.

Ειρήνη Σταματούδη, ΟΠΙ (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας), θα αντιπροσωπεύει το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού

Στέλιος Κοκολινάκης, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος του οργανισμού για τα πνευματικά δικαιώματα "Αθηνά"

Συζήτηση και ανταλλαγή με το κοινό

17.30'-18.00' : Διάλειμμα

 

Μέρος Β’ Πρακτικό Σεμινάριο

 

18.00'-20.00' : Ερωτήματα πρακτικής φύσεως σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
Συντονισμός: Μάρκος Χολέβας, σκηνοθέτης

Pascal Rogard, SACD. Παρουσίαση των διαδικασιών στη Γαλλία
Στέλιος Κοκολινάκης, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος του οργανισμού για τα πνευματικά δικαιώματα "Αθηνά". Παρουσίαση των διαδικασιών στην Ελλάδα
Συζήτηση και ανταλλαγή με το κοινό

 

Είσοδος Ελεύθερη

Πηγή/Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ifa.gr/el/arts-et-culture/cinema/8098-colloque-le-droit-d-auteur-el

Εικόνα: από το ΔΤ της εκδήλωσης

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ GS MEDIA ΤΟΥ ΔΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

WEARING TROUBLES! ΟΤΑΝ Η ΑΜΦΙΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

mediation

Με πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (υπ' αριθμ. 1752/32 26.9.2018) η οποία ψηφίστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 [εκκρεμεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ] ως άρθρο 19 του νομοσχεδίου με τίτλο "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (ΕΕL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις", μετατίθεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του Ν. 4512/2018, με το οποίο εισάγεται, μεταξύ άλλων υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης των διαφορών που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 αντί για τις 17/10/2018.

 

Η εν λόγω αναστολή εφαρμογής επιβάλλεται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, ενόψει της γνωμοδότησης 34/2018 της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου περί αντισυνταγματικότητας και αντίθεσης σε ΕΣΔΑ και Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και προκειμένου "να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών, καθώς και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου".

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη ρύθμιση περί υποχρεωτικής υπαγωγής σε διαμεσολάβηση στις διαφορέα από προσβολή δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας είχε διατυπωθεί αιτιολογημένη κριτική στο πλαίσιο της σύντομης περιόδου δημόσιας διαβούλευσης του Ν. 4512/2018.

 

Το ψηφισθέν κείμενο του νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.


 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Image credits: https://www.freepik.com/free-photo/cropped-view-of-man-extending-arm-for-handshake_1304574.htm | Designed by Kate Mangostar

 


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

 

esimet 2

H Ένωση Σηματούχων Εταιρειών Ελλάδας και Κύπρου (ΕΣΗΜΕΤ) διοργανώνει το 2ο συνέδριό της με θέμα

"Η Προστασία της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο - Ηλ. Εμπόριο: Η Πρόκληση"

το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 08:15 π.μ. στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Π.ΦΑΛΗΡΟ)

 

To πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι το εξής (σύμφωνα με το: https://www.esimet.gr/2018-congress):

 

08:15 - 08:30 Welcome Coffee - Registrations are open

08:30- 09:25 Welcome Speech

Dionisis Chatzidakis - Mayor of P. Faliro 

Lambros Kotsiris - Emeritus Professor at the Law School of the Aristotle University of Thessaloniki, Associate Member of the Academy of Athens and Honorary Doctor of the Law School of the University of Athens

George Pitsilis - Governor's Office - Hellenic Republic - Independent Authority for Public Revenue

Dr. Emmanouil G. Skoulas – Member of the Administrative the Administrative Council of the Hellenic Industrial Property Organization (OBI)

Mantalena Kaili [on behalf of Mrs. Eva Kaili Member of the European Parliament] - Responsible for ElonTech - European Law Observatory on New Technologies- ELONtech 

Makrydaki Maria - Gen. Director of Esimet - Trademark Companies Association of Greece-Cyprus-Albania-Romania-Fyrom & Turkey 

 

PANEL I 09:25 10:20

The Violation of the Industrial and Intellectual Property on the Internet and in E-Commerce and how the Authorities face the problem

Coordinator: Demetrios Anastasopoulos – Attorney at Law Counsel of Athens Bar Association - President of the Panhellenic Association of Lawyers - E-Themis

 

Speakers

 

09:25-09:35 Ioannis Antoniadis, Chairman, Hellenic Copyright Organization – Ministry of Cultures and Sports 

 

09:35-09:45 name to be confirmed.

 

09:45-10:00 Stauros Thomadakis - Special secretary of SDOE - Special Secretariat for Financial and Economic Crime Unit

 

10:00-10:15 George Papaprodromou - Brigadier General - Cyber Crime Division - Hellenic Police

 

PANEL II 10:15 – 13:00

The Violation of the Industrial and Intellectual Property on the Internet and in E-Commerce and how the Brands and the Social Media Platforms face the problem.

Coordinator: Makrydaki Maria - Gen. Director of Esimet - Trademark Companies Association of Greece-Cyprus-Albania-Romania-Fyrom & Turkey

 

Speakers:

 

10:15 - 10:25 Laura Bononcini, Head of Public Policy, Italy, Greece & Malta Facebook Inc.

 

10:25- 10:35 Michalis Kosmopoulos INTA - International Trademark Association Anti-Counterfeit Strategies

The Online Counterfeiting Problem and INTA's Solutions

 

10:35 - 10:50 Konstantinos Logaras - Senior Associate- Attorney at Law - Ip specialist at Zepos & Yannopoulos law Firm

The application of Blockchain technology to the protection of Intellectual Property right

 

10:50 - 11:05 Maria G. Sinanidou, LL.M. Int. IP Law, Certified Mediation Advocate, Scientific Associate of the Intellectual Property Organization

New arrangements in the field of IP Rights infringements

 

11:05 - 11:20 Sofia Georgiadi - Attorney at Law - LL.M. Commercial Law - Bristol University UK "Copyright Protection and E-COMMERCE

The Challenges of Social Media Marketing

 

11:20 - 11:35 Helena Tzoulia, Attorney at Law PhD, LL. M. Heidelberg

Intellectual Property Offenses in Search Engines: Appearances - Allocation of Responsibilities - Claims

 

11:35 - 11:50 Yannos Paramithiotis, Attorney at Law - PhD, LL.M. at Paramithiotis and Partners Law firm

Surreptitious advertising in social media as an unfair commercial practice

 

11: 50-12:45 Let's hear the Brands! PAOK FC and Microsoft Hellas.

Α. How PAOK FC a Greek company faces the problem of counterfeiting.

Speakers:

Achilleas Mavromatis – Attorney at Law, PhD, Head of PAOK FC Legal Department

Panagiotis Nikas – Legal Consultant, DIMERA GROUP

 

12:45 - 13:15 Questions for the First and Second Panel

13:15 - 14:20 Lunch Break

 

PANEL III 14:25 - 18:00

The role of Creators and Rights holders of Intellectual and Related Rights, Collective Management and Protection Organizations, Discographic Companies and Internet Service Providers.

Coordinators:

  1. Makrydaki Maria - Gen. Director of Esimet - Trademark Companies Association of Greece-Cyprus-Albania-Romania-Fyrom & Turkey
  2. Mantalena Kaili - Responsible for ELONtech- European Law Observatory on New Technologies- ELONtech
  3. Evangelia Vagena, Attorney at Law, Ph.D, DEA Droit et Informatique, CIPP/E, IP & IT law expert

 

(1) Discographic Companies

14:25 - 14:40 Athena Vasilogiannaki - Legal and Business Affairs Director in MINOS EMI - A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

Digital Piracy: How the problem is addressed by  Universal Music Group, Legislative Developments and Expectations

 

14:40-14:55 Alkmini Thanou - Digital Strategy Manager - PANIK ENTERTAINMENT GROUP

Thrilled about Music: Challenges & Strategies for a record label in the Digital Era

 

14:50-15:10 George Stampolis - CEO THE SPICY EFFECT - SPICY MUSIC

Music everywhere, Education and Information - The Defense for Copyright

 

15:10-15:20 Alex Constantinides - The MAD LIONS

Video Clip Directors and Ip: our Rights Our Obligations and our Worries

 

15:20 - 15:35 Coffee Break

 

(2) Internet Providers

15:35 - 15:50 Chryssi Tzatha, Attorney at Law Regulatory Affairs Dpt. WIND HELLAS

Liability of internet service providers for copyright infringements

 

15:50 - 16:10 Demi Kalavrouzioti, Legal Consultant VODAFONE

Blocking access to infringing online content: the principle of proportionality and the role of intermediaries

 

16:10 - 16:25 Vaggelis Patsiantos, Legal Consultant FORTHNET

Piracy: Enemy of Art and Culture - Presentation of legal issues that have arisen from time to time on the issue of piracy on Pay-TV and the position of the case law on them

 

(3) Collective Management Organizations

16:25 - 16:40 Antonis Bagianos, Attorney at Law - Hellenic Association of Music Publishers

Authorization process for online uses

 

16:45 - 17:00 Archontoula Kapsi, Attorney at Law, Autodia

The proposal for a directive on intellectual property rights in the digital single market

 

17:00 - 17:15 Demetrios Giarmenitis, General Director GEA

Practical problems of online (radio and television) transmission of recorded music ".

 

17:15 - 17:30 George Mpampetas, Legal Consultant - GRAMMO & GEA

TV program storage services in cloud computing. Intellectual Property Issues

 

17:30- 18:00 Questions - Conclusions - Presentation of the next four congresses.

End of Congress

 

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο: https://www.esimet.gr

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Πηγή: www.esimet.gr

Photo credits: https://www.facebook.com/events/1563498220433401/

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΟΠΙ & GOOGLE: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΕΔΠΠΙ)

imerida ebeth

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με τη συνεργασία του Γραφείου Διανοητική Ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«Εμπορικό Σήμα και Γεωγραφικές Ενδείξεις»

την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:30

στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,

Τσιμισκή 29, 2ος όροφος

με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

17:30-18:00

Προσέλευση - Καφές

 

18:00-18:05

Χαιρετισμός- Καλωσόρισμα

κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α΄ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού  Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

18:05-18:15

Χαιρετισμός- Σύντομη εισήγηση: «Πλεονεκτήματα των σημάτων έναντι άλλων διακριτικών γνωρισμάτων»

κ. Στάθης Κουτσοχήνας, ΔΝ Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 

Oμιλίες

18:15-18:35

κα Σοφία Μανανά, Γεωπόνος, Προϊσταμένη τμήματος ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,

«Γεωγραφικές ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ»

 

18:35-19:05

κα Νότα Γεωργοπούλου, Νομικός στη Διεύθυνση Σημάτων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 «Σήματα και Γεωγραφικές ενδείξεις – Πρακτική Ελληνικού Γραφείου Σημάτων»

 

19:05-19:35

κ. Δημήτρης Μπότης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών θεμάτων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO)

«Εμπορικά Σήματα και Γεωγραφικοί Όροι και Ενδείξεις κατά το Δίκαιο της ΕΕ»

19:35-20:05

κ. Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, με ειδίκευση στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία

«ΠΟΠ/ΠΓΕ, Γεωγραφικοί Όροι & Αθέμιτος Ανταγωνισμός»

 

20.05-20.30   Συζήτηση

 

Στόχος της εκδήλωσης σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών είναι «να δοθούν εμπεριστατωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα: Ποια είναι τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και τα προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και ποια τα οφέλη από το χαρακτηρισμό τους; Πώς κατοχυρώνονται  τα σήματα προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό; Ποιες υπηρεσίες παρέχει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (EUIPO);»

 

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν αλλά απαιτείται η υποβολή της σχετικής online δήλωσης συμμετοχής, ως το μεσημέρι της 11.9.2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, στο τηλ.: 2310-370.132.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Πηγή: http://gge.gov.gr/?p=16045

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΣΦΡΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ [ΕΦΕΞΗΣ: ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.]

 

accounting

Με την από 2/8/2018 υπ’ αριθμόν ΠΟΛ 1161/2018 Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου στα ποσά που εισπράττουν οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων ως εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή (άρθρο 18 Ν. 2121/1993 [και όχι άρ. 49 όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην Εγκύκλιο]) και ως δικαίωμα παρακολούθησης (άρθρο 5 Ν.2121/1993).

 

Eύλογη αμοιβή.

Ειδικότερα, η Εγκύκλιος διευκρινίζει ότι τα ποσά που καταβάλλονται από τους οφειλέτες αυτής (εισαγωγείς και παραγωγούς συσκευών και μέσων αναπαραγωγής) ως εύλογη αμοιβή δεν πρέπει να επιβαρύνονται με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η τελευταία δεν αποτελεί την αντιπαροχή έναντι παροχής υπηρεσιών από μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων αναπαραγωγής, αλλά συσχετίζεται με τη ζημία που υφίστανται οι εν λόγω δικαιούχοι από την ελεύθερη αναπαραγωγή των έργων τους.

Αντιθέτως, το ποσό της εύλογης αμοιβής που εισπράττουν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης από τους εισαγωγείς και τους παραγωγούς των εν λόγω συσκευών και τεχνικών μέσων αναπαραγωγής υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Το βάρος της δαπάνης του χαρτοσήμου φέρουν καταρχήν και τα δύο μέρη (οφειλέτες και ΟΣΔ) ενώ το τέλος χαρτοσήμου δεν υπολογίζεται εκ νέου κατά την απόδοση του ποσού από τους ΟΣΔ στους δικαιούχους.

 

Δικαίωμα παρακολούθησης.

Τα ποσά που καταβάλλονται ως δικαίωμα παρακολούθησης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντάλλαγμα για φορολογητέα πράξη από μέρους των δικαιούχων αυτών κατά την έννοια των διατάξεων περί ΦΠΑ και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στον ΦΠΑ, δεδομένου ότι ο δημιουργός-δικαιούχος του δικαιώματος παρακολούθησης δεν μπορεί να επηρεάσει τη μεταπώληση του έργου του, καθώς δεν αποτελεί τον έναν εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών και, συνεπώς, δε συνδέεται με έννομη σχέση με τον αγοραστή του έργου του.

Εντούτοις, επειδή τα εν λόγω ποσά αποτελούν αποζημίωση του δημιουργού για την προστασία του ατομικού του συμφέροντος ως δημιουργού του έργου τέχνης και θα τυγχάνουν εφεξής εφαρμογής οι διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, κατ' αναλογία προς όσα ισχύουν για την εύλογη αμοιβή.

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι το ποσό που ενδεχομένως εισπράττουν ή παρακρατούν οι ΟΣΔ από τους δικαιούχους εύλογης αμοιβής ή/και παρακολούθησης για υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχουν προς τα πρόσωπα αυτά υπόκειται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

 

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο της Εγκυκλίου εδώ.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Πηγή: https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/pol-1161-02-08-2018

 


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 18 Ν. 2121/1993

icil2018

 

The 8th International Conference on Information Law and Ethics - ICIL conference, titled

Modern Intellectual Property Governance and Openness in Europe: A Long and Winding Road?

 is going to take place on December 13th-14th, 2018 in the University of Antwerp, Belgium

 

Aim of the Conference
The conference aims to further the discussion about modern governance of IPRs in Europe and to explore different perspectives on how openness could be operationalized within the context of IP protection.

Topic of the Conference
The conference will examine the challenges of digitalization, collaboration, data sharing and innovation within the context of IP protection (incl. copyright protection, patents, trademarks, trade secrets, designs, etc.

The focus will be on Europe, but comparative perspectives are very welcome as well.

Suggested paper topics: access to information, access to knowledge, open innovation, co-creation, open source, open science, open access, open data, data sharing, Nagoya Protocol, artificial intelligence & IPRs, openness and blockchain technology (non-exhaustive list).

Who should participate?
Scholars from different disciplines (e.g. political sciences, law, economics, exact sciences) from all over the world are invited to discuss more theoretical/philosophical/conceptual work, empirical research and/or more doctrinal research.

For several parts of the program stakeholders will be invited, including industry representatives, policymakers, think tank researchers, technology transfer officers, etc. as a way to inform them, reflect together on key policy implications, engage all in the debate and translate (provisional) research to practice.

Keynote Speakers
Peter Drahos
Séverine Dusollier
Bernt Hugenholtz

Organizing Committee
Maria Botti, Ionian University (ICIL Representative)
Esther van Zimmeren & Nikos Koutras, University of Antwerp
Marie-Christine Janssens, KU Leuven
Hein Vanhees, University of Ghent/Antwerp

 

Call for papers & Important Dates

Abstracts deadline: 15.09.2018

Notification of abstracts acceptance: 15.10.2018

Full papers deadline: 15.1.2019

 

Contact for abstract reviews:

Nikos Koutras Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Esther van Zimmeren Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Maria Botti Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

For further information, visit: https://icil.gr/2018/

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ & ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΒΙ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

cisac audodia

 

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του ΟΣΔ "AUTODIA - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ" και της CISAC [Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων στιχουργών και συνθετών - Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs], το οποίο αποσκοπεί στη λειτουργική και εκτελεστική αναβάθμιση του εν λόγω ΟΣΔ, ώστε να λειτουργήσει άμεσα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές, σε στενή συνεργασία με την CISAC.

 

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, το Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων:

  • Την άμεση και πλήρη αναβάθμιση τού ήδη υπάρχοντος συστήματος μηχανοργάνωσής μας (ΙT system) ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί απρόσκοπτα τον τεράστιο όγκο του νέου ρεπερτορίου (ελληνικού και ξένου) που θα εκπροσωπείται πλέον από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
  • Την αλλαγή του Καταστατικού και του Κανονισμού Διανομής, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τους επιχειρηματικούς κανόνες της CISAC.
  • Την πλήρη χρηματοδότηση της AUTODIA - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από τη CISAC και τους ξένους οργανισμούς (με τη μορφή επιχορηγήσεων και μακροχρόνιων άτοκων δανείων).

 

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω Σύμφωνο Συνεργασίας για αναβάθμιση της AUTODIA - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ συμπίπτει χρονικά με την προετοιμασία λειτουργίας της ειδικής υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης του ΟΠΙ (ΕΥΕΔ), η οποία δυνάμει σχετικής διατάξεως εκπροσωπεί αυτοδικαίως τα πρώην μέλη της ΑΕΠΙ, εκτός αν αυτά εναντιωθούν έως τις 6/08/2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η AUTODIA-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει δημοσιεύσει από τις 15/06/2018 ειδική ενημέρωση προς τα πρώην μέλη της ΑΕΠΙ που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα εναντίωσης και να μετακινηθούν προς τον εν λόγω ΟΣΔ.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Πηγή: https://www.autodia.gr/File/RetreiveFile/211

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΙ (Ε.Υ.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΙ

META-AEΠΙ ΕΠΟΧΗ: Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΠΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ...

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔ Η ΑΟΔ