mediation

 

Η «Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης» η οποία επιχειρείται με το ομότιτλο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 28 Δεκεμβρίου 2017 και μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2018, ώρα 14:00 (!), επηρεάζει και την ένδικη διάσταση του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Ειδικότερα, με βάση την τρέχουσα εκδοχή του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 Α. στ. ζ’ αυτού, οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

 

Η εν λόγω υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης συντελείται προ πάσης προσφυγής στο δικαστήριο και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του σχετικού ενδίκου βοηθήματος, συνοδεύεται δε από υποχρέωση ενημέρωσης του εντολέα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για αυτές.

 

Στις επόμενες παραγράφους του άρθρου 5, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσφυγής στην (υποχρεωτική) διαμεσολάβηση και τα χαρακτηριστικά της υποχρέωσης ενημέρωσης του εντολέα, περί της υποχρεωτικής υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση, που βαρύνει τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

Σύντομο Σχόλιο

Αναμφίβολα, η διαμεσολαβητική διευθέτηση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη και συμφέρουσα σε ορισμένες περιπτώσεις προσβολών στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδίως σε αυτές με αμφίρροπο ή οριακό χαρακτήρα. Η γενικευμένη όμως υποχρεωτική υπαγωγή σε διαμεσολάβηση των προσβολών τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν θα συμφέρει πάντα το δικαιούχο, ιδίως όταν ζητούμενο είναι η άμεση άρση προσβολής και παράλειψης στο μέλλον, ιδίως σε περιπτώσεις κατάφωρης ή/και μαζικής προσβολής των δικαιωμάτων του, όπως σε περίπτωση παραποιημένων προϊόντων. Με βάση την τρέχουσα γενική διατύπωση, η επί ποινή απαραδέκτου "πάσα" προσφυγή στα δικαστήρια φαίνεται να συμπεριλαμβάνει (;) και την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.

Εξάλλου, απορία προκαλεί η μη υπαγωγή των διαφορών που ανακύπτουν από προσβολές πνευματικής ιδιοκτησίας στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Η κατακερματισμένη ρύθμιση του ζητήματος της διαμεσολάβησης στις διαφορές διανοητικής ιδιοκτησίας προξενεί δυσαρμονία με την οριζόντια ρύθμιση της ένδικης προστασίας των δικαιωμάτων ενώ μάλλον είναι εις βάρος της τελεσφόρησης του θεσμού, αν λάβει κανείς υπόψη ότι αρκετές φορές οι διαφορές ανακύπτουν από σωρευτική προσβολή πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

 

Ο ιστότοπος της δημόσιας διαβούευσης: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9009

 


Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Image credits: https://www.freepik.com/free-photo/cropped-view-of-man-extending-arm-for-handshake_1304574.htm | Designed by Freepik

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Καταγραφή

 

Με το ακροτελεύτιο άρθρο 79 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α' 201/22.12.2017) που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 21 Δεκεμβρίου 2017, τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 17 Ν. 4481/2017 [Νόμος για τη Συλλογική Διαχείριση] και προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα έσοδα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης από τα πνευματικά δικαιώματα ή τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη διανομή, εξαιρούνται ρητώς από τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Τα προς διανομή ποσά είναι ακατάσχετα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, όσον αφορά τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή την Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης. 

Τυχόν μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο, που έχουν ήδη επιβληθεί κατά του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013, για ίδιες οφειλές κατά του Δημοσίου, αίρονται αυτοδικαίως.».

Πρόκεται για μία ad hoc νομοθετική ρύθμιση-τροπολογία (η οποία επιφέρει και την πρώτη τροποποίηση στον νέο ελληνικό νόμο για τη συλλογική διαχείριση), μέσω της οποίας επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα που προέκυψε από την αδυναμία διανομής εισπραχθέντων ποσών για χρήση και εκμετάλλευση προστατευόμενων έργων μουσικής στους δημιουργούς και λοιπούς δικαιούχους από την Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης ΑΕΠΙ Α.Ε., εξαιτίας κατασχέσεων που είχαν επιβληθεί σε βάρος της από δανειστές της. 

Τα πρακτικά της σχετικής συζήτησης της Ολομέλειας της Βουλής είναι διαθέσιμα εδώ.


Πηγή: www.et.gr

Image credits: https://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=1199227&term=money | Designed by Freepik.

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ IPrightsGR:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕΠΙ

ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΠΙ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΕΠΙ: ΤΟ [ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

elsagreece

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδας (ELSA Greece) διοργανώνει ημερίδα με θέμα

 

«IP & Data Protection: Σύγχρονες Εξελίξεις στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 11:00 - 16:00

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,  Ακαδημίας 60

 

 

Καθώς οι κλάδοι αυτοί του δικαίου γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθιση σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και εν όψει τη ψήφισης του Ν. 4481/2017 για τη Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, αλλά και της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από το Μάιο του 2018, η ELSA Greece διοργανώνει την εν λόγω ημερίδα με τη συμβολή και την παρουσία καθηγητών εξειδικευμένων σε ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων, καθώς και δικηγόρων με έντονη δραστηριοποίηση στους κλάδους αυτούς. 

Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατό να ιδωθούν τα σύγχρονα αυτά ζητήματα όχι μόνο από μία θεωρητική σκοπιά, αλλά αναδεικνύοντας, παράλληλα, την πρακτική τους εφαρμογή.

 

 

Πρόγραμμα Ημερίδας:

 

 

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗ, LL.M., Ph.D., Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Μέλος της Συντακτικής Ομάδας ΔiΜΕΕ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

 

Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον 4481/2017

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών

 

Χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, LL.M., Δικηγόρος

 

Ασκήσεις ισορροπίας: Πνευματική ιδιοκτησία και Στρατηγική ενιαίας ψηφιακής αγοράς

ΠΙΕΡΡΙΝΑ ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΓΕΛΗ, Δικηγόρος, Δ.Ν.

 

Το πρόβλημα της δίκαιης αμοιβής των δικαιούχων στην ψηφιακή εκμετάλλευση μουσικής (transfer of value / value gap) και οι πρόσφατες ενωσιακές νομοθετικές πρωτοβουλίες

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΙΟΥ, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής-Υπότροφος ΙKY

 

Παρέμβαση:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δρ Δρ Καθηγητής ΕΚΠΑ, Τακτικό μέλος ΑΠΔΠΧ

 

- Διάλειμμα καφέ -

 

 

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δρ Δρ Καθηγητής ΕΚΠΑ, Τακτικό μέλος ΑΠΔΠΧ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ: 

Συνύπαρξη εθνικού – διεθνούς και σήματος ΕΕ / Νομοθετικές εξελίξεις στο Δίκαιο Σημάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/σης Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

 

Big data και Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΙΝΙΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

 

Προκλήσεις από το Νέο Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679

ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΓΛΑΝΙΚΑ, Δικηγόρος, Associate Potamitis Vekris

 

Δικαίωμα στη λήθη και στην προστασία από profiling: 2 δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΔΝ, Senior Associate Drakopoulos Law Firm

 

 

Η ημερίδα απευθύνεται σε φοιτητές νομικής κάθε βαθμίδας, σε αποφοίτους, ασκουμένους, εν ενεργεία δικηγόρους, καθώς και σε ανθρώπους με σχετικά επιστημονικά ενδιαφέροντα. 

 

Η Είσοδος είναι ελεύθερη. Μπορείτε να προβείτε σε προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_jLZSBT_B0brTuS8JmhyV0j2_vSZiiZYKjqIM-E_p1TAYDg/viewform

 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: https://www.facebook.com/events/1457822380982729/

Χορηγός Επικοινωνίας: IPrights.GR


Photo Credits: www.freepik.com

vivliothikes

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), η Εθνική Βιβλιοθήκη και ο ΟΣΔΕΛ διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο:

«Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Πνευματική Ιδιοκτησία» 

την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 10:00 π.μ.

στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Η ημερίδα θα διαρθρωθεί στις ακόλουθες τέσσερις συνεδρίες:

1. Ψηφιοποίηση Συλλογών-Ορφανά έργα και έργα εκτός εμπορίου

2. Πνευματικά δικαιώματα και εντυποανάπηροι

3. Δημόσιος Δανεισμός Βιβλίων

4. Ψηφιοποίηση Συλλογών-Προστασία έργων στο διαδίκτυο

 

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:    

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)    

Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου    

Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών (ΥΠΠΕΘ)    

Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ)    

Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ)    

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας (ΕΚΠΑ)    

Εταιρεία Συγγραφέων    

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Φωτογράφων (ΦΟΙΒΟΣ)    

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων των Εικαστικών Τεχνών και των Εφαρμογών τους (ΟΣΔΕΕΤΕ)    

Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθήνας (ΣΕΒΑ)    

Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ)    

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)    

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)    

Φάρος Τυφλών Ελλάδος

 

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ: http://opi.gr/images/various/programme.pdf

Πηγή: www.opi.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [update]

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Φωτό: http://opi.gr/images/yliko/poster_libraries.jpg

innovation

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«Οικονομική Αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην πράξη»

την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.

Ξενοδοχείο Electra Palace Athens (N. Νικοδήμου 18-20, 10557, Αθήνα).

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

- Η συνεισφορά του έργου VIP4SME της ΕΕ στη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις ΜμΕ
- Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
- Στρατηγικές για την οικονομική αξιοποίηση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
- Εργαλεία για την αποτίμηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας
- Εργαλεία για τη διαχείριση του Διανοητικού Κεφαλαίου

 

Τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουν να διατίθενται μέσω του τρέχοντος έργου VIP4SME, στο οποίο συμμετέχουν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και ο ΟΒΙ.

 

Η ημερίδα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και στοχεύει στην ενημέρωσή τους για την σπουδαιότητα της προστασίας και διαχείρισης της Διανοητικής τους Ιδιοκτησίας.

 

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας εγγραφής έως την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017.

 

Το αναλυτικό Πρόγραμμα της Ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.praxinetwork.gr/el/doclib/IPR/Agenda.pdf
Η φόρμα εγγραφής και περισσότερες πληροοφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=726.


Πηγή: https://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=726

Image credits: https://www.freepik.com/free-vector/shining-bright-idea-light-bulb-with-cogs_1311247.htm, Designed by Freepik.

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)euromed2017

 

To 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2nd Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage-EuroMed 2017) θα διοργανώθεί 

από 1-3 Δεκεμβρίου 2017

στο Βόλο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραλιακό Συγκρότημα «Παπαστράτου».

 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδεχθεί ως ένα επιστημονικό βήμα κατάθεσης προτάσεων, καλών πρακτικών, ερευνών, διαδικασιών, προτύπων και απόψεων, που σαν στόχο έχουν την κατάθεση προτάσεων για ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελλαδικού χώρου.

Μεταξύ των ποικίλων θεματικών που άπτονται του τομέα της ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβάνεται και ο θεματικός άξονας που αφορά το Νομικό πλαίσιο της ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ειδικότερα την επίδραση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

 

«Ψηφιακή ανάδειξη των σύγχρονων ελληνικών μουσειακών συλλογών: Πολιτισμικές και νομικές προεκτάσεις», Μαρίνα Μαρκέλλου, Φωτεινή Σαλμούκα

 

«Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ψηφιακές απεικονίσεις και προβολές αρχαιολογικών χώρων και μουσείων», Μαρία Σινανίδου

 

Διοργανωτές: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου-ΤΕΠΑΚ, ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Δίκτυο «Περραιβία» – Δευτεροβάθμιος Οργανισμός Πολιτισμού και Επιστημών.

 

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες : http://euromed2017.eu

 

Το ΙPRights.GR συμμετέχει στο συνέδριο ως συνεργαζόμενος φορέας και χορηγός επικοινωνίας.


Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με υλικό διαθέσιμο προς χρήση που αποτυπώνει αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ vs. ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 1-0

dikaio kai diadiktyo

Tο 3ο Ετήσιο Συνέδριo της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γενικό τίτλο

 

"Δίκαιο και Διαδίκτυο"

 

θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης-Τσιμισκή 29).

Κατά την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης και ειδικότερα στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίας (ώρα 19.45 - 20.45) με τίτλο "Εξωσυμβατικές έννομες σχέσεις και διαδίκτυο", θα παρουσιαστεί η παρακάτω εισήγηση που άπτεται του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας:

 

"Προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο",

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ.

 

Για το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου, βλ. εδώ.

Είσοδος ελεύθερη.


Πηγή: https://www.auth.gr/news/conferences/24749

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

 

 

 

obipatentattorney

 

Ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας, γνωστού στη διεθνή πρακτική ως «Patent Attorney», ο οποίος, θα δικαιούτο να καταθέτει αιτήσεις για απόκτηση κάθε είδους τίτλου προστασίας δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ενώπιον του ΟΒΙ, δεν θα εισαχθεί τελικώς στην ελληνική έννομη τάξη.

Επίσης, δεν εισάγεται και η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας (προταθέντα νέα άρθρα 10α-10γ και 7Α Ν. 1733/1987 αντίστοιχα).

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η υπ’αριθμόν 1313 προσθήκη-τροπολογία με ημερομηνία 25/10/2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο σχέδιο νόμου του ίδιου Υπουργείου με τίτλο «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με την οποία προωθούνταν οι σχετικές αλλαγές στον Ν. 1733/1987, δεν εντάχθηκε στο τελικό ψηφισθέν κείμενο του ως άνω σχεδίου νόμου, όπως αυτό ψηφίστηκε στις 8/11/2017.

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/a-laika-pap-olo.pdf

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

kaloexpovi

Στο πλαίσιο της 1ης Έκθεσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) που διοργανώνεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση CommonsLab Makerspace διοργανώνουν

πάνελ Συζήτησης με θέμα

«Βιομηχανική ιδιοκτησία και μεταφορά τεχνογνωσίας σε εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο.»

την Παρασκευή 3/11/2017, 16:00 – 17:00

στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

 

Στα πλαίσια της συζήτησης, θα γίνει μία συνεκτική παρουσίαση των υφιστάμενων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των εναλλακτικών τρόπων διαχείρισής τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανοικτές άδειες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας.

Στη συνέχεια, θα συζητηθούν οι τρόποι, με τους οποίους η Διανοητική Ιδιοκτησία μπορεί να συμβάλλει στη δικτύωση και περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου παρέχοντας υποστηρικτικές δομές και εργαλεία για τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των κοινωνικών εγχειρημάτων.

Σκοπός της συζήτησης είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας και διαμοιρασμού ιδεών μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της ανοιχτής και κοινωνικής καινοτομίας, και την ενίσχυση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και στη διαμόρφωση συνθηκών και την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη εταιρικών συμπράξεων επί τη βάσει της από κοινού εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Επίσης, στόχος των πολιτικών είναι η συμβολή στην επιτάχυνση της πρόσβασης στην τεχνολογία και τη διευκόλυνση της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), με αποτέλεσμα την κατά τον βέλτιστο τρόπο επιστημονική και παραγωγική αξιοποίηση των εφευρέσεων, που προστατεύονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

 

Εισηγητές:

Γιάννης Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής OBI

Δημήτρης Κουκουλάκης, Κοιν.Σ.Επ. CommonsLab Makerspace

Δανάη Οικονόμου, Νομικός – συνεργάτης ΟΒΙ

Γιώργος Παπανικολάου, Λέκτορας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Μέλος ΔΣ ΟΒΙ

Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος, Δρ.Νομικής – Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας

 

Πηγή: http://www.obi.gr/OBI/Portals/0/default.aspx?tabid=60&ncId=21&ncode=707

Photo credits: https://www.efsyn.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ & ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΒΙ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΒΙ: ALTERNATIVE IP STRATEGIES TO SUPPORT R&D EFFORTS


libraryekpa

Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει ημερίδα με τίτλο «Η Βιβλιοθήκη και τα σύγχρονα εργαλεία πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία στο πλαίσιο των 180 χρόνων λειτουργίας του ΕΚΠΑ» 

 

την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00

στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

 

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που άπτονται του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα των βιβλιοθηκών (ανοιχτή πρόσβαση, ηλεκτρονικά αποθετήρια και ηλεκτρονική εκδοτική).


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδίως υπό το φως του "νέου" άρθρου 22 του Ν. 2121/1993 με τίτλο "Βιβλιοθήκες και αρχεία"* παρουσιάζει η ομιλία των κ.κ. Διονυσίας Καλλινίκου (Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής) και Βασιλικής Στρακαντούνα (Υπεύθυνη  λειτουργίας  Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής) με θέμα "Βιβλιοθήκες και δικαίωμα δημόσιου δανεισμού" (ώρα 10:00-10:15).

Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα εδώ.

 

* Με τον Ν. 4481/2017 (άρθρο 54 παρ. 3):

α) προστίθεται δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 22 του ν. 2121/1993, η οποία ισχύει από τις 4.3.1993, ήτοι από την έναρξη ισχύος του ν. 2121/1993, ως εξής:
«2. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, ο δημόσιος δανεισμός έργων από τις βιβλιοθήκες των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σχολικές βιβλιοθήκες) καθώς και από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.».

β) Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται η αμοιβή που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για το δημόσιο δανεισμό, ο τρόπος και το σύστημα είσπραξης και διανομής της, το σύνολο των βιβλιοθηκών και φορέων, που εμπίπτουν στη ρύθμιση, με εξαίρεση τις βιβλιοθήκες της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2121/1993, όπως προστίθεται με την περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, οι δημόσιες βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Κράτος, οι δημοτικές βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες κοινωφελών ιδρυμάτων και οργανισμών, μορφωτικών ιδρυμάτων και αποστολών στην Ελλάδα καθώς και οι βιβλιοθήκες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν καταβάλλουν αμοιβή για το δημόσιο δανεισμό.

 

Πηγή: http://www.lib.uoa.gr/news/proboli-arthroy/article/imerida-bibliothikis-kentroy-pliroforisis-tetarti-1i-noembrioy-2017.html

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Πνευματικών Δικαιωμάτων (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)