smartphone

 

UPDATE: Δημοσίευση στο ΦΕΚ, Ν. 4540/2018 ΦΕΚ Α’/91/22.5.2018, άρθρο 37.

 

Ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 15 Μαΐου 2018 η υπ’ αριθμ. 1577/3 11.5.2018 τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλιτισμού με τίτλο: "Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, όσον αφορά τους όρους αναπαραγωγής έργων πνευματικής ιδιοκτησίας για ιδιωτική χρήση και την εύλογη αμοιβή του δημιουργού και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων" ως άρθρο 37 του Νόμου 4540/2018 (ΦΕΚ Α’/91/22.5.2018) που τιτλοφορείται "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης. Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις."

 

Η εν λόγω διάταξη αντικαθιστά την μέχρι σήμερα ισχύουσα εκδοχή του άρθρου 18 Ν. 2121/1993, εισάγοντας ορισμένες αλλαγές στο πλαίσιο της εξαίρεσης ιδιωτικής αναπαραγωγής.

 

Ειδικότερα:

  • Καθορίζεται ρητώς ότι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) υπάγονται σε καθεστώς εύλογης αμοιβής ίσο με 2% της αξίας τους (όπως αυτό των υπολογιστών και των tablets).
  • Η αναφορά στις "δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets)" αντικαθίσταται από την αναφορά σε "φορητές ηλεκτρονικές συσκευές - ταμπλέτες (tablets)".
  • Καταργήθηκε η αναφορά σε λοιπά "αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας κάτω του ενός (1) TByte ή ίσο και άνω του ενός (1) TByte". Πλέον, τα υπαγόμενα αποθηκευτικά μέσα στην οφειλή εύλογης αμοιβής είναι μόνο όσα έχουν χωρητικότητα άνω των 4GB.
  • Kαταργήθηκε το κριτήριο της μνήμης RAM ως προϋπόθεση για την υπαγωγή των υπολογιστών, ταμπλετών και έξυπνων κινητών στην εύλογη αμοιβή.
  • Ενοποιήθηκε η εύλογη αμοιβή για τα υπαγόμενα σε αυτήν αποθηκευτικά μέσα (χωρητικότητας άνω των 4 GB) η οποία ορίζεται πλέον ενιαία στο 6% της αξίας τους. Το εν λόγω ποσοστό διανέμεται στο σύνολο των κατηγοριών δικαιούχων ενώ με την προηγούμενη διάταξη τα μέσα με χωρητικότητα μικρότερη από 1ΤΒ διανέμονταν μόνον στους δημιουργούς και εκδότες εντύπων.
  • Η περίπτωση γ) του άρθρου 4 καθώς και οι παρ. 5 και 7 του άρθρου 18 καταργούνται.
  • Προβλέπεται ρητή υποχρέωση των εισπράττοντων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης να επιστρέφουν την εύλογη αμοιβή στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες (όχι όμως σε τρίτους εισαγωγείς ή εμπόρους) που αποδεικνύουν ότι τα τεχνικά μέσα που προμηθεύουν προδήλως προορίζονται για χρήσεις άλλες από την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, με πρόβλεψη σύντομης και αποτελεσματικής διαδικασίας επιστροφής η οποία αναρτάται στον ιστότοπό τους (νέα παρ. 11 άρθρου 18).
  • Η νέα εκδοχή του άρθρου 18 ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4481/2017 ενώ για τις κατά την έναρξη ισχύος της τροποποιητικής διάταξης εκκρεμείς δίκες που αφορούν στο άρθρο 18 και έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, συνεχίζει να εφαρμόζεται η προϊσχύσασα εκδοχή (άρ. 37 παρ. 2 της ψηφισθείσας διάταξης).

 

Το πλήρες κείμενο του ψηφισθέντος νέου άρθρου 18 είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/p-metanast-pap_aposp.pdf.

 

Πηγή: https://www.hellenicparliament.gr

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [update]

«ΛΟΙΠΕΣ» (ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

 

Photo credits: https://www.freepik.com/free-photo/man-using-mobile-smartphone_1190146.htm | Designed by Freepik

aepi stop

Η Υπουργός Πολιτισμού, με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υπ./224747/4952 (ΦΕΚ Β’/1767/17.5.2018), κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΟΠΙ, προέβη σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ (ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 Ν. 4481/2017.

 

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η απόφαση οριστικής ανάκλησης οφείλεται σε

«παραβίαση των υποχρεώσεών της ΑΕΠΙ για το χρονικό διάστημα της δραστηριοποίησής της πριν και κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4481/2017, οι οποίες τεκμηριώνουν έλλειψη βιωσιμότητας και αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των δικαιούχων

 

Περαιτέρω, το Υπουργείο σημειώνει ότι «η εταιρεία ΑΕΠΙ, η οποία επί ογδόντα χρόνια, σχεδόν μονοπωλιακά, διαχειρίστηκε τα πνευματικά δικαιώματα συνθετών και στιχουργών στην Ελλάδα, είχε οδηγηθεί, εξαιτίας της μη χρηστής διοίκησης και διαχείρισης των μετόχων της και μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο, με πολλά εισπραγμένα και μη αποδοθέντα δικαιώματα στους δικαιούχους -τα μέλη της, με οφειλές προς τους δικαιούχους –μέλη από προηγούμενες διανομές, προς τρίτους, προς τους εργαζομένους υπαλλήλους της και προς το Ελληνικό Δημόσιο, στους δε μετόχους και μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επτά (7) κακουργήματα

 

Η επόμενη μέρα

Παράλληλα με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στη συγκρότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων, της υπηρεσίας έκτακτης κρατικής διαχείρισης που θα λειτουργήσει εντός του ΟΠΙ, κατ’ εφαρμογήν της νεοεισαχθείσας διάταξης του άρθρου 51Α Ν. 4481/2017 και του άρθρου 11 παρ. 3 του π.δ. 311/1994.

Η μετάβαση στην έκτακτη κρατική διαχείριση έχει ως στόχο «τη ρύθμιση της αγοράς και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων συνθετών και στιχουργών, με τρόπο αποτελεσματικό, διαφανή, δίκαιο, αντικειμενικό και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.»

 

 

Το καθεστώς έκτακτης κρατικής διαχείρισης

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο, η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων που αναμένεται να αναλάβει τη διαχείριση του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ, θα υπάγεται απευθείας και θα εποπτεύεται από το ΔΣ του ΟΠΙ, υπό τη διεύθυνση ενός προσωρινού διαχειριστή (εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε οικονομικά ή νομικά θέματα), με αρμοδιότητα την άσκηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την εκπλήρωση της έκτακτης προσωρινής διαχείρισης των δικαιωμάτων του μη λειτουργούντος πλέον ΟΣΔ ή ΑΟΔ του α. 50, στην οποία περιλαμβάνονται ρητά:

η σύναψη νέων συμβάσεων ανάθεσης και εκπροσώπησης με δικαιούχους

η είσπραξη, διανομή και απόδοση των δικαιωμάτων των δικαιούχων

η τήρηση της νομιμότητας χρήσης πνευματικών έργων

η ενημέρωση των δικαιούχων για την πορεία και το έργο της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων.

 

Στην Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Ν. 4481/2017, στο βαθμό που αυτές είναι συμβατές με τον σκοπό της έκτακτης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης ρητά της λειτουργίας γενικής συνέλευσης και εποπτικού συμβουλίου (άρ. 51Α παρ. 4 Ν. 4481/2017).

Επίσης υπέρ του φορέα της έκτακτης διαχείρισης ισχύουν, μεταξύ άλλων, και τα τεκμήρια εκπροσώπησης και νομιμοποίησης του άρθρου 7 Ν. 4481/2017 (άρ. 51Α παρ. 3 Ν. 4481/2017).

Περαιτέρω, για τους σκοπούς της έκτακτης διαχείρισης, ο ΟΠΙ καθίσταται ο νόμιμος χρήστης του φυσικού, ψηφιοποιημένου και ψηφιακού αρχείου τεκμηρίωσης ή και έργων που εκπροσωπούσε ο μη λειτουργών πλέον ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρ. 50. Ως εκ τούτου, εξουσιοτηθέντα από τον ΟΠΙ πρόσωπα δύνανται να έχουν πρόσβαση αλλά και να εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις του ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρ. 50 χωρίς κανέναν περιορισμό (άρ. 51Α παρ. 5 Ν. 4481/2017), προβλέπεται δε ποινικός κολασμός (φυλάκιση έως τριών ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδες ευρώ) για όποιον εμποδίζει, παρακωλύει με κάθε τρόπο ή μέσο, αρνείται στην πρόσβαση στα αρχεία, αποκρύπτει ή αφαιρεί έγγραφα και στοιχεία και με τις πράξεις του αυτές καθυστερεί, δυσχεραίνει ή αναιρεί το έργο του ΟΠΙ (άρ. 51Α παρ. 6 Ν. 4481/2017).

Επίσης, οι συμβάσεις ανάθεσης και εκπροσώπησης (αμοιβαιότητας) λύονται αυτοδικαίως. Μάλιστα, κατά εισαγόμενο πλάσμα, από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης ανάκλησης «θεωρείται αυτοδικαίως ότι συνάπτονται νέες όμοιες συμβάσεις μεταξύ των δικαιούχων και του ΟΠΙ, καθώς και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και του ΟΠΙ, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται στην προηγούμενη σύμβαση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης». Οι δικαιούχοι και οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν δικαίωμα αντίταξης έναντι της αυτοδίκαιης ανάθεσης και εκπροσώπησης από τον ΟΠΙ εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης.

Τέλος, προβλέπεται ότι η γενική συνέλευση των μελών της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης αποφασίζει για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου έκτακτης κρατικής διαχείρισης. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών μεταφέρεται η δραστηριότητα της Ειδικής Υπηρεσίας στον διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρυθμίζονται τα θέματα αποτίμησης των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και ο τρόπος καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ (άρ. 51Α παρ. 8 Ν. 4481/2017).

 

 

Πηγή: https://www.opi.gr/images/press_releases/15.05.2018.dt_anaklisi_adeias_aepi.pdf

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΠΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ...

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔ Η ΑΟΔ

 

Photo credits:  Freepik.com

 

netties2018

Η IAFeS (International Association for eScience) σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΤΑΒΜ/IHRC διοργανώνει, το 16ο Διεθνές Συνέδριο NETTIES με τίτλο

«Access to Knowledge in the 21st Century - the Interplay of Society, Education, ICT, and Philosophy»

που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Μαΐου 2018 στην Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, με προεδρίες των Radu Vasiu, Καθηγητή και Προέδρου της IAFeS και Μαρίας Κανελλοπούλου-Μπότη, Αν. Καθηγήτριας, ΤΑΒΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Οι ομιλητές επικεντρώνονται στην πρόσβαση στη γνώση στον 21ο αιώνα και στην αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνίας, εκπαίδευσης, Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και φιλοσοφίας. Οι θεματικές καλύπτουν τις ενότητες Φιλοσοφία και Γνώση, Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτή Πρόσβαση, Κοινωνία και Επιχειρήσεις και Εκπαίδευση.

Μεταξύ των ποικίλων θεματικών που θα διερευνηθούν στο Συνέδριο, συγκαταλέγονται και ζητήματα που άπτονται του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν ιδίως τη διασύνδεση και την αλλήλεπίδραση ανάμεσα στην πνευματική ιδιοκτησία και την πρόσβαση σε προσταστευόμενα έργα και πληροφορίες.

Τα εν λόγω ζητήματα θα συζητηθούν στο πλαίσιο τριών ειδικών συνεδριών με τίτλο «Copyright & Οpen Access» που θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 με το εξής πρόγραμμα:  

       

COPYRIGHT & OPEN ACCESS I

Ώρα 09:45 - 11:00 – Reading room

       

Chair: Spyridon GERAKARIS, Reading Society of Corfu, GR

 

 

George BOUCHAGIAR, Ionian University, GR

Re-shaping creativity: Proposals for classification of works and flexible opt-in mechanisms

 

Paraskevi GANATSIOU, Ionian University, GR

Open Access policies on information. New trends and perspectives through open cultural data

 

Nikos KOUTRAS, University of Antwerp, BE

The interface between copyright governance and open access

 

Vichelmina ZACHOU, Ionian University, GR

Access to Knowledge through the Classicity of Manuscripts at the Beginning of the 15th Century in the West. Some Thoughts on Modernity      

 

 

COPYRIGHT & OPEN ACCESS II

Ώρα 11:30 – 12:45 -  Reading Room

 

Chair: Lambros KOTSIRIS, Academy of Athens, and Christina BANOU, Ionian University, GR

 

 

Maria-Daphne PAPADOPOULOU, Legal Department of the Hellenic Copyright Organization, GR

The text and data mining exception in the Proposed Copyright Directive in the Digital Single Market

 

Maria SINANIDOU, Hellenic Copyright Organization, GR

Modernization of EU Copyright Rules: Balancing (?) Copyright and A2K

 

Krystallenia KOLOTOUROU, National and Kapodistrian University of Athens, GR

The "resurrection" of out-of-commerce works

 

Maria KONTOGIORGI, Ionian University, GR

Developing skills through historical knowledge. New perspectives and contributions on History education

       

 

COPYRIGHT & OPEN ACCESS III

Ώρα 13:45 – 15:00 – Reading Room

Chair: Nikos PAPADIMITRIOU Ionian University, GR

 

Galateia KAPELLAKOU, University of Athens, GR

Fair sharing of value for accessing works  through online services (value gap)

 

Theodoros CHIOU, Post-Doc Researcher DUTH, IKY scholar, Theodoros Chíou & Partners, Athens, GR

Enhancing online access to music content within the EU: the “Portability Regulation” (EU) 2017/1128

 

Roxanna THEODOROU, Hellenic American Union, GR

Open access and small institutions: a love hate relationship

 

Alexandra KAVVADIA, Ionian University, GR

Access to Knowledge and Archives

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://www.iafes.net/16th-netties-conference

Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

 

OPI

Με την υπ’ αριθμ. ΥΑ ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υπ./14201/3182/30.3.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β’ 1278/10.4.2018) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης "PRO.MEDIA".

Ο εν λόγω ΟΣΔ ήταν αρμόδιος για τη διαχείριση συγγενικών δικαιωμάτων παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (άρ. 18 και 47 παρ. 2 Ν. 2121/1993), είχε τη νομική μορφή μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης και η άδεια ανακαλείται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εν λόγω ΟΣΔ περί λύσης του συνεταιρισμού.

 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ανάκληση άδειας είναι η πρώτη ύστερα από τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4531/2018, οι οποίες αφορούν άμεσα το ζήτημα των ανακλήσεων αδειών ΟΣΔ. Έτσι, κατ' εφαρμογήν του τροποποιηθέντος άρθρου 46 παρ. 9 Ν. 4481/2017, η ανάκληση της άδειας ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ (και όχι εντός τριμήνου αντίστοιχα όπως όριζε η παλαιότερη εκδοχή της διάταξης). Εντούτοις, με την παρούσα απόφαση δεν ενεργοποιείται η νέα διάταξη του άρθρου 51Α Ν. 4481/2017, η οποία προβλέπει την ανάθεση έκτακτης και προσωρινής κρατικής διαχείρισης των δικαιωμάτων στον ΟΠΙ.

 

Το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΔ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔ Η ΑΟΔ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ (ΕΔΠΠΙ)

aepi

 

Mεσούσης της δρομολόγησης εξελίξεων στο ζήτημα της λειτουργίας της ΑΕΠΙ και της μετάβασης σε πλαίσιο έκτακτης και προσωρινής κρατικής διαχείρισης των δικαιωμάτων σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας της ΑΕΠΙ, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εξέδωσε προ ολίγων ημερών την ακόλουθη ανακοίνωση αναφορικά με το αμοιβολόγιο της ΑΕΠΙ και την καταβολή σχετικών δικαιωμάτων από χρήστες:

"Σας γνωρίζουμε ότι επί του παρόντος δεν έχει ανακληθεί η άδεια της ΑΕΠΙ.  Ωστόσο το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ αμοιβολόγιο της ΑΕΠΙ δεν έχει προσαρμοστεί στο νέο της ρεπερτόριο (ύστερα από αποχωρήσεις μελών της) και συνεπώς οι αμοιβές τις οποίες αναφέρει δεν αντιστοιχούν στις αμοιβές τις οποίες πρέπει να λάβει σήμερα σύμφωνα με τον νόμο.  Η ΑΕΠΙ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της αναπροσαρμοσμένο αμοιβολόγιο για το οποίο όμως δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία.  Συνεπώς, παρακαλούμε τους χρήστες να μην προβούν σε καταβολές για τις τρέχουσες χρήσεις βάσει του παλαιού αμοιβολογίου (του αναρτημένου στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ), μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα έκδοσης νέου αμοιβολογίου από την ΑΕΠΙ με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.  Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας".

 

Πηγή: www.opi.gr

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΔ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ...

politistiki diaxeirisi

 

O Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«Πολιτιστική Διαχείριση: Θεωρία και Πράξη»

η οποία θα λάβει χώρα

την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ.

στο Αμφιθέατρο Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

 

Μεταξύ των θεματικών που θα διερευνηθούν στην ημερίδα συγκαταλέγονται και ζητήματα που άπτονται του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδίως της αλληλεπίδρασής του με την πολιτιστική διαχείριση. Σχετική ως προς αυτά είναι η δεύτερη συνεδρία, η οποία έχει το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

14:30 -15:45

Συνεδρία ΙΙ : Πολιτιστική διαχείριση και δίκαιο

Συντονιστής: Λάμπρος Κοτσίρης, Ομ. Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής ΑΠΘ, Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών

 

Oμιλίες:

Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ζητήματα προσωπικών δεδομένων

 

Μαρία - Δάφνη Παπαδοπούλου, Δικηγόρος, Προϊσταμένη Νομικού Τμήματος ΟΠΙ

Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Μαρία Γ. Σινανίδου, Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτης ΟΠΙ

Υπηρεσίες ΟΠΙ που σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση

 

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος ΕΔΠΠΙ

Η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού για διαδικτυακές παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ)

 

Οι εισηγήσεις και η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική γλώσσα.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν. Αναγκαία η δήλωση συμμετοχής μέχρι και την Πέμπτη 19/4/2018 στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενώ θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 

Για το πλήρες πρόγραμμα της Ημερίδας και περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, πιέστε εδώ.  

 

Πηγή&photo credit: https://www.ihu.edu.gr

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΕΔΠΠΙ) ...

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ vs. ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 1-0

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με υλικό διαθέσιμο προς χρήση που αποτυπώνει αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς

aepi stop

[Update: Δημοσίευση Ν. 4531/2018, (ΦΕΚ A' 62 - 05.04.2018) που εμπεριέχει τη σχετική ρύθμιση (άρθρο 45)].

 

Ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 29 Μαρτίου 2018 η υπ’ αριθμ. 1544/155-28.3.2018 αναμενόμενη τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Τροποποίηση των διατάξεων των ν. 2121/1993, 4481/2017 και του π.δ./τος 311/1994 σχετικά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας», ως άρθρο 45 [του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης] του Ν. 4531/2018, (ΦΕΚ A' 62 - 05.04.2018) που τιτλοφορείται Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση - πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το ως άνω άρθρο φέρει τον τίτλο "Τροποποίηση των διατάξεων των νόμων 2121/1993, 4481/2017 και του π.δ. 311/1994" και ορίζει μία νέα πορεία πλεύσης στα αχαρτογράφητα νερά της διαδικασίας και των συνεπειών που συνεπάγεται η ανάκληση άδειας ενός ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρ. 50 (με δεσπόζουσα θέση στην αγορά) (βλ. ΑΕΠΙ).

Για την ομαλή μετάβαση αλλά και την αδιάλειπτη διαχείριση των δικαιωμάτων-μελών του επίμαχου ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρθρου 50, εισάγεται πλαίσιο έκτακτης και προσωρινής κρατικής διαχείρισης των δικαιωμάτων, έως ότου τη συλλογική διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων αναλάβει άλλος ΟΣΔ.

 

Ειδικότερα, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία εισάγει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 

α) Άμεσο αποτέλεσμα απόφασης περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας

Τροποποιείται το άρθρο 46 παρ. 9 του Ν. 4481/2017 και η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί επιβολής της κύρωσης προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης άδειας τίθεται σε ισχύ ύστερα από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (και όχι εντός μηνός ή τριμήνου αντίστοιχα, όπως όριζε η παλαιότερη εκδοχή της διάταξης).

 

β) Ο ΟΠΙ ως φορέας έκτακτης προσωρινής διαχείρισης σε περίπτωση ανάκλησης άδειας

Περαιτέρω, προστίθεται άρθρο 51Α στον Ν. 4481/2017 το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση ανάκλησης άδειας, αρμόδιος φορέας για την άσκηση της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων-μελών του εν λόγω ΟΣΔ καθίσταται ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), έως ότου τη συλλογική διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων αναλάβει άλλος ΟΣΔ και το αργότερο για διάρκεια δύο ετών.

Τροποποιούνται αντίστοιχα και τα άρθρα 69 Ν. 2121/1993 και άρθρο 2 π.δ. 311/1994, αναγνωρίζοντας στον ΟΠΙ την εν λόγω αρμοδιότητα. Λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες αρμοδιότητες, εισάγεται αύξηση των μελών του Δ.Σ. του ΟΠΙ από 5 σε 7 (νέο άρ. 3 π.δ. 311/1994).

 

γ) Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων εντός του ΟΠΙ

Για την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων από τον ΟΠΙ συστήνεται Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων, υπαγόμενη απευθείας και εποπτευόμενη από το ΔΣ του ΟΠΙ, υπό τη διεύθυνση ενός προσωρινού διαχειριστή (εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε οικονομικά ή νομικά θέματα), με αρμοδιότητα την άσκηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την εκπλήρωση της έκτακτης προσωρινής διαχείρισης των δικαιωμάτων του μη λειτουργούντος πλέον ΟΣΔ ή ΑΟΔ του α. 50 (άρ. 51Α Ν. 4481/2017), στην οποία περιλαμβάνονται ρητά:

η σύναψη νέων συμβάσεων ανάθεσης και εκπροσώπησης με δικαιούχους

η είσπραξη, διανομή και απόδοση των δικαιωμάτων των δικαιούχων

η τήρηση της νομιμότητας χρήσης πνευματικών έργων

η ενημέρωση των δικαιούχων για την πορεία και το έργο της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων

(νέο άρθρο 11 παρ. 3 π.δ. 311/1994).

Επίσης υπέρ του φορέα της έκτακτης διαχείρισης ισχύουν, μεταξύ άλλων, και τα τεκμήρια εκπροσώπησης και νομιμοποίησης του άρθρου 7 Ν. 4481/2017 (άρ. 51Α παρ. 3 Ν. 4481/2017).

Σημειώνεται ότι το κόστος λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας καλύπτεται από έκτακτη επιχορήγηση στον ΟΠΙ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύστερα από σχετική ΚΥΑ (άρ. 51Α παρ. 9 Ν. 4481/2017) ενώ με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΙ συνάπτονται οι αναγκαίες συμβάσεις προμηθειών καθώς και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιδίως για την υποβοήθηση του έργου του προσωρινού διαχειριστή (συμβούλων, προσωπικό διοικητικής υποστήριξης), μάλιστα κατά παρέκκλιση του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΙ και των διατάξεων που αφορούν της δημόσιες συμβάσεις (άρ. 51Α παρ. 1 Ν. 4481/2017) και ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από το Δ.Σ. του ΟΠΙ.

 

δ) Υφιστάμενα ποσά και συμβάσεις

Περαιτέρω, με την υπουργική απόφαση της ανάκλησης άδειας μεταβιβάζονται στον ΟΠΙ τα χρηματικά ποσά που τηρούνται στους χωριστούς ειδικούς λογαριασμούς του μη λειτουργούντος φορέα για να τα αποδώσει στους δικαιούχους.

Επίσης, οι συμβάσεις ανάθεσης και εκπροσώπησης (αμοιβαιότητας) λύονται αυτοδικαίως. Μάλιστα, κατά εισαγόμενο πλάσμα, από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης ανάκλησης «θεωρείται αυτοδικαίως ότι συνάπτονται νέες όμοιες συμβάσεις μεταξύ των δικαιούχων και του ΟΠΙ, καθώς και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και του ΟΠΙ, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται στην προηγούμενη σύμβαση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης». Οι δικαιούχοι και οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν δικαίωμα αντίταξης έναντι της αυτοδίκαιης ανάθεσης και εκπροσώπησης από τον ΟΠΙ εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης (άρθρο 51 Α παρ. 2 Ν. 4481/2017).

 

ε) Εφαρμογή του πλαισίου συλλογικής διαχείρισης του 4481/2017 στην Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης

Στην Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Ν. 4481/2017, στο βαθμό που αυτά είναι συμβατά με τον σκοπό της έκτακτης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης ρητά της λειτουργίας γενικής συνέλευσης και εποπτικού συμβουλίου (άρ. 51Α παρ. 4 Ν. 4481/2017).

 

στ) Πρόσβαση σε αρχεία και έγγραφα

Περαιτέρω, για τους σκοπούς της έκτακτης διαχείρισης, ο ΟΠΙ καθίσταται ο νόμιμος χρήστης του φυσικού, ψηφιοποιημένου και ψηφιακού αρχείου τεκμηρίωσης ή και έργων που εκπροσωπούσε ο μη λειτουργών πλέον ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρ. 50. Ως εκ τούτου, εξουσιοτηθέντα από τον ΟΠΙ πρόσωπα δύνανται να έχουν πρόσβαση αλλά και να εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις του ΟΣΔ ή ΑΟΔ του άρ. 50 χωρίς κανέναν περιορισμό (άρ. 51Α παρ. 5 Ν. 4481/2017), προβλέπεται δε ποινικός κολασμός (φυλάκιση έως τριών ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδες ευρώ) για όποιον εμποδίζει, παρακωλύει με κάθε τρόπο ή μέσο, αρνείται στην πρόσβαση στα αρχεία, αποκρύπτει ή αφαιρεί έγγραφα και στοιχεία και με τις πράξεις του αυτές καθυστερεί, δυσχεραίνει ή αναιρεί το έργο του ΟΠΙ (άρ. 51Α παρ. 6 Ν. 4481/2017).

 

ζ) Η μετάβαση σε διάδοχη διαχείριση

Τέλος, προβλέπεται ότι η γενική συνέλευση των μελών της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης αποφασίζει για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών μεταφέρεται η δραστηριότητα της Ειδικής Υπηρεσίας στον διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρυθμίζονται τα θέματα αποτίμησης των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και ο τρόπος καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ (άρ. 51Α παρ. 8 Ν. 4481/2017).

 

To κείμενο του ψηφισθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/10662585.pdf

 

Πηγή: https://www.hellenicparliament.gr

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔ Η ΑΟΔ

 

 

Photo credits:  Freepik.com

AEPI TROPOLOGIA

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, δρομολογείται νομοθετική πρωτοβουλία δια τροπολογίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κενό που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας της ΑΕΠΙ για την έκτακτη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδίας Κονιόρδου συνάντηση στην οποία συμμετείχαν τα σωματεία δημιουργών (ΑΣΜΑ 450, Υπέρβαση, ΜΕΤΡΟΝ, ΣΩΜΣΕ), η Ένωση Εκδοτών Μουσικής και το Σωματείο των εργαζομένων της ΑΕΠΙ. Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση για το εν λόγω σχέδιο νομοθετικής πρωτοβουλίας που εκπονήθηκε και διατυπώθηκαν απόψεις από όλες τις πλευρές, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

 

Πηγή: https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2177

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΟΣΔ Η ΑΟΔ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΕΠΙ ΑΕ ...

infokid book

 

Εκδόθηκε ο Τόμος των πρακτικών του Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου–Δεοντολογίας, Πολιτισμού» [ΙnfoKid 2017] που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα την Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Απριλίου 2017 στους χώρους της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας.

Πρόκειται για το έργο:

 

Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού

Εκδόσεις Οσελότος, Αθήνα, σσ. 1-595, i-xxxvii, ISBN 978-960-564-609-7

Φεβρουάριος 2018

 

Επιστημονική Επιμέλεια-Συντονισμός Έργου: Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Μεταξύ των ποικίλων θεματικών που καλύπτουν οι μελέτες που περιέχονται στον τόμο, συγκαταλέγεται και πλήθος εισηγήσεων που άπτονται του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και αφορούν ιδίως την προστασία ανηλίκων δημιουργών και δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, στον ως άνω τόμο και στην ενότητα 1.1. Παιδί, Πληροφορία και Δίκαιο-Πνευματική Ιδιοκτησία περιλαμβάνονται οι παρακάτω μελέτες:

 

Μ.-Δ. Παπαδοπούλου, Μ. Σινανίδου, Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΠΙ για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα

 

Μ. Σινανίδου, Μ.-Δ. Παπαδοπούλου, Ένα παιδί σερφάρει στο ίντερνετ... ερωτήματα και απαντήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

 

Κ. Καλέμης, Ν. Γενούζης, Λ. Λουκά, Η διδασκαλία του σεβασμού στην πνευματική ιδιοκτησία σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Κ. Κυπρούλη, Το παιδί – καλλιτέχνης

 

Θ. Χίου, Aνήλικοι αστέρες κατά γονέων για παράνομη οικειοποίηση αμοιβών τους από καλλιτεχνική δραστηριότητα: η περίπτωση του California Child Actor’s Bill

 

Μ. Δρούγα, Σ. Κατσαρδή, Παιδιά ηθοποιοί: συνάδει η εργασία με την εκπαίδευσή τους;

 

 

Ο τόμος είναι διαθέσιμος για ελεύθερη καταφόρτωση εδώ.

 

 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ερευνητική Ομάδα του Ιονίου Πανεπιστημίου «Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός» (IHRC) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας και το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και υπό την Αιγίδα του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας. Επίσημο Χορηγό Επικοινωνίας αποτέλεσε η IPrights.gr, ενώ το συνέδριο υποστηρίχθηκε οικονομικά αποκλειστικά και μόνο από τον Ροταριανό Όμιλο Κερκύρας και το Εμπορικό Επιμελητήριο Κερκύρας

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΑΙΔΙ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ-INFOKID 2017"

Καταγραφή

 

Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας παρουσιάζει φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές πτυχές οι οποίες, αν και απασχολούν πρακτικά τους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων, δεν τυχγάνουν πάντονε σαφούς ρύθμισης. Ένα ερώτημα που ετίθετο υπό το ισχύον πλαίσιο σχετίζονταν με το κατά πόσο η είσπραξη εσόδων από εκμετάλλευση πνευματικών έργων από συνταξιούχους που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων χαρακτηρίζεται ως δραστηριότητα η οποία οδηγεί σε περικοπή των κύριων και επικουρικών συντάξεων κατά 60%, κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 1 Ν. 4387/2016.

Σε πρόσφατη Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.80000/οικ.10568/222- 16.02.2018) διευκρινίζεται το ζήτημα της μεταχείρησης των εσόδων που απορρέουν από άσκηση και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων από δικαιούχους οι οποίοι είναι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι Δημοσίου ή έτερων φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.


Η Εγκύκλιος διευκρινίζει ότι:

[...] Η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα έργων που δημιουργήθηκαν σε χρόνο πολύ προγενέστερο της έναρξης συνταξιοδότησης, σε καμία περίπτωση, δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας, μετά τη συνταξιοδότηση που αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

Συνεπώς, στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι κατέχουν είτε πνευματικά δικαιώματα είτε συγγενικά δικαιώματα, από τα οποία αποκομίζουν έσοδα, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 και, ως εκ τούτου, δεν προκαλούνται μειώσεις στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης».

Η ως άνω ερμηνεία ασφαλώς δεν εκπλήσσει και συνάδει και με το χαρακτηρισμό των εν λόγω εσόδων ως εισόδημα από κεφάλαιο. Εντούτοις έτερες αμφισβητήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 ενδέχεται να προκύψουν από το γεγονός ότι η Εγκύκλιος αναφέρεται σε λήψη εσόδων από εκμετάλλευση έργων που δημιουργήθηκαν από το συνταξιούχο "σε χρόνο πολύ προγενέστερο" της συνταξιοδότησης ενώ δεν διευκρινίζεται ρητώς η τύχη των εσόδων από έργα που δημιουργούνται από τον συνταξιούχο κατά την περίοδο της συναξιοδότησης.

 

Επιμέλεια: Δρ. Θεόδωρος Χίου, Δικηγόρος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Καινοτομίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Πηγή: http://www.ypakp.gr/

Image credits: https://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=1199227&term=money | Designed by Freepik.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ